+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Viyana Kongresi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Viyana Kongresi Kısaca
  Viyana Kongresi (1815)

  Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları'nda Fran sa'ya karşı savaşan monarşik devletler tarafından toplanmıştır. İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya Fransız İhtilali'nin dünyaya yaydığı "milliyetçilik ve demokrasi" gibi fikirleri ortadan kaldırmak ve Fransa'nın Napolyon Savaşları'nda kazandığı top rakları tekrar alabilmek amacıyla toplanmıştır. Asıl amaç Avrupa'yı XVII. yüzyıldaki yapısına çekmek tedir.

  1815 Viyana Kongresi ile başlayan döneme "Restorasyon Dönemi = Yeniden Yapılandır ma" dönemi denir. Adı her ne kadar yeniden ya pılandırma da olsa aslında eski sisteme dönüşü savunurlar.

  Milliyetçiliğin engellenmesi ve imparatorluk ların güçlendirilmesi gibi kararlar almışlardır. Bu nunla beraber Osmanlıdaki ayrılıkçı hareketler engellenmediği gibi desteklenmiştir. Zaten Yunan Ayaklanması'na Avrupalı devletlerin destek ver mesi ile Restorasyon Dönemi sona ermiştir (1829). 2. Acil

  Viyana Kongresi Kısaca isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder