+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 1848 İhtilaller kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  1848 İhtilaller kısaca
  1848 İHTİLALLERİ

  1830 İhtilalleri ile beraber, liberalizmin Avru-pada yaygınlaşması ve Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik akımı yeni bir ihtilal dalgasını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca "Sanayi İnkılabı"yla ortaya çıkan "İşçi Sınıfı"nın da yeni haklar talep etmesi, 1848 İhtilallerine neden olmuştur
  .
  1848 İhtilalleri de 1830 İhtilalleri gibi Fransa'da ortaya çıkmış ve tüm Avrupaya yayılmıştır.

  Böylece;
  • Fransa'da cumhuriyet ilan edilerek, halka seçme ve seçilme hakkı tanınmış ve ölüm cezası kaldırılmıştır.
  • Avrupa'da ise İtalya ve Almanya'nın siyasi birliklerini kurmalarında etkili olmuş ve İngil tere'de işçilere sendikal haklar verilmiştir.

  UYARI
  1830 ve 1848 ihtilalleri, Fransız İhtilali'nin yaydığı fikirleri geliştiren ve demokratik yönetimlerin kurul masında etkili olan gelişmelerdir.
 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Bazı Avrupa ülkelerinde milliyetçi hareketleri güç kazandı. 1848 ihtilalleri Fransa da çıkmıştır. 1848 ihtilalleri bütün Avrupa yı etkiledi. seçme ve seçilme hakkı halka hak tanınmıştır.ve bundan sonra ölüm cezaları kaldırılmış oldu.
+ Yorum Gönder