+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması Hakkında Yazı
  Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması (1826)

  Yunan isyanı sırasında Yeniçerilerin beceriksizliği ve bozukluğu bir kez daha anlaşılmıştı. Ocağı kaldırmayı 17 yıldır planlayan II. Mahmut, Eşkinci Ocağı adıyla yeni bir ordu kurmuştur. Nizam-ı Cedid ve Sekban-ı Cedid gibi Avrupa ordularına benzeyen bu orduya da pantalonlu üniforma giydirilmesi Yeniçerilerin isyanına neden olmuştur. Bunun üzerine padişah, Sancak-ı Şerifi çıkararak halkı Yeniçerilere karşı savaşmaya çağırmış ve çıkan çatışmalarda 6 binden fazla Yeniçeri öldürülmüştür.
  Yeniçerilerin bağlı olduğu Bektaşi dergahları da kapatılarak, yeniden toparlanmaları önlenmiştir. Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla sonuçlanan bu olaya Vakayı Hayriye denmiştir. Ocağın kapatılmasıyla;

  • Padişahlar yeniden yönetime tek başlarına egemen olmuşlardır.
  • Yeniliklerin karşısındaki en büyük engel ortadan kaldırılmıştır. Yani yeniliklerin önü açılmıştır.
  • Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

  UYARI
  Ordunun isminin dinî nitelikli olması ülkedeki gericilerin tepkisini önlemeye yöneliktir.
 2. Acil

  Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılması Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder