+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Dershaneler Forumunda Uğur Dershaneleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Uğur Dershaneleri
  Uğur Dershaneleri


  Öncelikle şunu belirteyim Uğur Dershanesi için: Türkiye'nin en kaliteli özel eğitim kurumlarından birisi ve ben bir süredir bu kurumda görev yapıyorum..
  Uğur Dershanesi Türkiye’nin yarını siz gençlerimizi, bilgi çağının mimarı olacak üniversitelere hazırlarken bu çağa uygun modeller ve programlar konusunda kendi içinde başlattığı yarışı tüm hızıyla sürdürüyor.
  26 Kasım 1968’ de Laleli’de ilk dersini vererek öğrencilerini üniversiteye hazırlayan Uğur Dershanesi bugün, 100 Şubesinde, konusunda uzman öğretmenleriyle Türkiye’nin en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor.
  Uğur Dershanesi başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle, her yıl yeniden şekillendirdiği eğitim programları ile tam 38 yıldır üniversiteye hazırlıkta başarıyı getiriyor.
 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Uğur Dershaneleri


  UĞUR'da Eğitim Modelleri
  Öğrenimi etkin kılmak amacıyla bugüne kadar birçok kuram, model, strateji, yöntem, teknik geliştirilmiştir ve bu noktadaki arayışlar hala sürmektedir.Üniversite sınavlarına hazırlıktaki başarısını 36 yıldır arttırarak sürdüren Uğur Dershaneleri’ nin başarısının temelinde, dünyadaki gelişmeleri izlemek ve bu gelişmeler doğrultusunda uygulamalar yapmak vardır. Dünyadaki en çağdaş eğitim modellerinin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı olan Uğur Dershaneleri, Tam Öğrenme Modeli ve Piramit Modeli ile üniversite sınavlarına hazırlık sürecine yepyeni bir soluk getirmiştir.
  MİSYONUMUZ
  Çağdaş Atatürkçü değerleri benimsemek ve eğitim yapılandırmasını bu değerler üzerine kurmak , Bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştirmek ve her öğrenciyi birey olarak kabul etmek, Ülke refahına katkıda bulunmak üzere, her öğrencinin kişisel yetenek ve gereksinimlerine uygun alanda üniversite eğitimi yapabilmelerini mümkün kılmak.

  VİZYONUMUZ
  Üniversite hazırlık sürecini bilimsel bir altyapıya oturtan ve sektörde ortak bir bilinç yaratan , Eğitim ve öğretimde toplam kaliteyi benimsemiş,
  Sektöründe örnek ve lider kuruluş olmak.

  TAM ÖĞRENME MODELİ
  J.Carroll S.B Bloom’ un yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu Tam Öğrenme Modeli’ nin ülkemizdeki ilk uygulayıcısı Uğur Dershaneleri olmuştur.
  Tam Öğrenme Modeli’ ne göre, öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme düzeyleri ve öğrenme süreleri arasında ciddi farklar bulunur.Doğru teknik uygulandığı ve yeterli süre ayrıldığında her öğrenci her konuyu öğrenebilir. Tam Öğrenme Modeli, bir konu yeterince anlaşılıp, özümsenmeden bir üst konuya geçilmemesi ilkesine dayanmaktadır.Her öğrencinin altyapısında getirdikleri, bildikleri ile ilgisi, derse ilşkin motivasyonu, tutumu saptanmalı, her öğrencinin derse etkin katılımı sağlanmalıdır.

  Tam Öğrenme Modeli’nde
  Öğrenilecek konunun homojen bir öğrenci grubuna aktarılması,
  Konunun aktarımının yeterli bir zamana yayılmış olması,
  Başarının sürekli takibinin yapılması vazgeçilmez unsurlardır.
  Bu mantıktan hareketle, Uğur Dershaneleri’ nde öğretim yılı içinde aktarılacak konular, önem sırası ve zorluk derecesine göre ayrıştırılır. Öğretmen tarafından anlatılan her konu sonrasında, öğrencilerin kaçının konuyu tam öğrendiği, kaçının yeterince kavrayamadığı değerlendirilir. Kontrol Sınavı sonucuna göre konuyu, yeterince özümseyemeyen öğrencilere etüt ve ek dersler ile takviyeler yapılır. Böylece her öğrencinin bütün konuları eksiksiz olarak öğrenmesi sağlanır.

  PİRAMİT MODELİ
  1994 yılında Uğur Dershaneleri Proje Geliştirme Komisyonu tarafından ortaya konulan Piramit Modeli’ nin Türkiye’ deki ilk uygulayıcısı Uğur Dershaneleri’ dir.Piramit Modeli, Tam Öğrenme Modelinde hedeflenen “ tüm konuları, tüm öğrencilere eksiksiz olarak öğretme” amacını, olabilecek en etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için uygulanmaktadır. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin, birbirlerine yakın bilgi birikimine, öğrenme hızına ve öğrenme biçimine sahip olmaları dersin etkinliğini arttırmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin bilgi birikimi, ilgi alanları ve öğrenme hızları bakımından homojen sınıflarda yer almaları gerekmektedir.

  Homojen yapıya sahip olan sınıflarda, konunun aktarım biçimi ve hızı sınıfın yapısına göre belirlenir. Amaç dersin aktarımı sırasında olabildiğince yüksek oranda öğrencinin konuyu tam öğrenmesini sağlayabilmektedir.Uğur Dershanelerinde öğrenciler, öğretim yılı başlamadan önce yapılan Uğur Yerleştirme Sınavı(UYS) ile bilgi birikimlerine ve alanlarına uygun sınıflara yerleştirilirler. Bir aylık yoğun öğretim dönemi sonrası yapılan Genel Başarı Sınavı ( GBS ) ile aktarılan bilginin ne oranda özümsendiği ölçülür ve sınav sonuçlarına göre sınıflar yeniden yapılandırılır.

  Birinci dönem boyunca yapılan Deneme Sınavları sonuçları göz önünde tutularak, artı ve eksi yönde sınıftan kopmalar gösteren öğrenciler, uygun sınıflara yerleştirilerek, sınıfların homojenliği korunur.Piramit Modeli, öğretim yılı başında konu anlamında eksiği olan öğrenci oranını, öğretim yılı sonunda en aza indirgemekte ve kitle başarısı sağlanmaktadır. Ayrıca Piramit Modeli ile, öğrencilerin başarı durumları daha rahat izlenmekte ve daha kolay çözüm üretilmektedir.

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Uğur Dershanaleri


  UĞUR'da Kültür Etkinlikleri
  Eğitimde kaliteden ödün vermeyen ve 36 yıldır başarılarıyla adından söz ettiren Uğur Dershaneleri modern, yenilikçi ve bilimsel tavrını “ Kültür Etkinlikleri “ ile sürdürmeye devam ediyor.

  Kaliteli bir eğitim ve öğretim hizmeti bireyin yaşamına bütünsel bir katkı sunabilmelidir. Yaşamın bütününü anlayarak, kişinin bireysel kimliğine uygun tercihler geliştirebilmesine yardımcı olmak, eğitim kurumlarında öğrencilere sunulan teorik bilgilerle sağlanamaz. Bu nedenle Uğur Dershaneler, eğitim programının kapsamını “ Kültür Etkinlikleri “ yle desteklemektedir. Eğitim ve öğretim hayatının bütünsel bir süreç olduğunu düşünen dershanemiz, üniversiteye hazırlanan gencin yaşamının en önemli döneminde,ona hem kendine zaman ayırabileceği nitelikli bir program sunmakta hem de gencin yaratıcılığını destekleyerek, dünyayı algılamasında yepyeni pencereler açmaktadır.
  Söyleşiler

  Üniversiteye hazırlanan gençlerin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu her konuda, alanında uzmanlaşmış isimleri davet ederek konferans çalışmaları düzenleyen Uğur Dershaneleri, toplumsal gelişmeye de katkıda bulunmaktadır.
  Sinema Gösterimleri

  Uğur Dershaneleri şubelerinin salonlarında, periyodik olarak gösterilen filmler, özenle seçilerek, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve Uğur çalışanlarını biraraya getirmektedir.
  Aktiviteler

  Yaşamlarının en önemli dönemeçlerinden birinde bulunan gençlerin, bilinçli tercihler yapabilmeleri için düzenlenen üniversite gezileri, öğretmen – öğrenci ilişkilerini güçlendiren spor karşılaşmaları, bilimsel merakı canlandıran eğitim siteleri ve kulüpleri, kültürel yaşama verilen destekler uğur kültür dünyasını canlandıran aktiviteler arasındadır.

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  UĞUR'da Yayınlar ve Sınavlar

  TESTLER

  Konu Kavrama Testleri
  Ders öğretmenlerinin anlattığı konuların kavranmasına yönelik örnek soruları içeriri. Konu Kavrama Testlerindeki sorular sınıf içinde çözülür ya da öğrenciye ev ödevi olarak verilir. Yıl içerisinde her dersten zümrelerin belirlediği sayıda Konu Kavrama Testi amacıyla öğrenciye yaklaşık 10.000 adet nitelikli, ÖSYM standartlarına uygun soru aktarılır.
  Etüt Testleri
  Kontrol Sınavına hazırlık amacıyla verilen testlerdir. Öğrencilerin, bilgileri yeniden gözden geçirerek tam olarak özümsenmesini sağlamaktadır.
  Kontrol Sınavından en geç 1 hafta önce öğrenciye ulaştırılır. İlgili olduğu Kontrol Sınavı ile aynı konulardan sorular içerir.

  KİTAPLAR
  ÖSS’ ye Hazırlık Kitapları
  ÖSS’ ye hazırlık süresince aktarılan bilgilerin, nitelikli soru tipleri ile pekiştirilerek kalıcı hale gelmesi için hazırlanan bu kitaplar öğrencilerin başarısını perçinleyen materyallerdir. Uğur Dershaneleri’ nin 36 yıllık deneyim ve birikiminin sonucu olan ÖSS Hazırlık Kitapları 9 adettir ve önceden belirlenen tarihlerde öğrencilere verilir. ÖSS Hazırlık Kitapları’ nın ilk 8 kitabı konu ve tekrar testlerinden oluşmakta, 9. kitap ise 8 adet deneme sınavı içermektedir.
  Ders Notları
  Öğretmen tarafından ders içinde anlatılan konuları öğrencilerin rahatça takip edebilmesi, not alabilmesi ve ders dışında pekiştirme yapabilmeleri için hazırlanmış kitaplardır. Tarih, coğrafya, felsefe ve biyoloji derslerinin ders notları kitap halinde verilmektedir.
  Ayrıca matematik, kimya, türkçe gibi derslerden de 4-12 sayfalık ders notları verilmektedir.

  SINAVLAR

  Uğur Yerleştirme Sınavı ( UYS )
  Uğur Dershanesi’ ne devam edecek öğrencilerin düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavdır.
  UYS sonucunda, öğrenciler oluşturulan homojen sınıflarda öğretim görürler.
  UYS de ilköğretim konuları ile lise birinci sınıf konularından sorular bulunur.
  Genel Başarı Sınavı
  Lise 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yoğun dönem sonrasında uygulanır.
  ÖSS niteliğinde bir bir sınavdır.
  Öğretim yılı başında UYS’ ye göre oluşturulan sınıflar GBS sonuçları dikkate alınarak yeniden düzenlenir.
  Kontrol Sınavları
  Belli bir tarihe kadar aktarılan bilgilerin öğrenciler tarafından ne kadar kavranıldığının ölçülmesi amacıyla yapılan ½ ÖSS niteliğinde sınavdır.
  2 ders saati içinde yapılan kontrol sınavları 90 soruluktur.
  ÖSS Denemeleri
  Yıl içinde belirli periyotlarla yapılır.
  Soru tipi, soru sayısı, kuruluş tarzı açısından ÖSYM kriterlerine uyumludur.
  Her deneme sınavı sonrasında öğrencilerimiz, her biri için özel olarak düzenlenen karnede puanlarını ve sıralamalarını izleyebilmekte, böylece başarı durumlarındaki değişimleri gözlemleyebilmekte ve çalışmalarını rehber öğretmenleriyle birlikte yeniden planlayabilmektedirler.
  Özel ÖSS Denemeleri
  ÖSS Denemeleri’ nde belirli puan bareminin üstündeki öğrencilere uygulanan sınavlardır.
  Hafta içi çarşamba günleri uygulanır.
  Toplam 17 adettir.

  TANITIM YAYINLARI
  “Uğur’ a Hoşgeldiniz” Bülteni

  Öğrencinin derse başladığı ilk gün kendisine verilen bu bültende:
  Uğur Dershaneleri ve birimlerini tanıtıcı bilgiler,
  Uğur’ da uyacağı kurallar,
  Alacağı test ve diğer yayınlarla ilgili açıklamalar,
  Sınav ve çalışma takvimi yer alır.
  Veli Bültenleri

  Velilerimizi bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu bültenlerde:
  Sınav ve yerleştirme sistemi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler
  Velilerimizin ÖSS hazırlık sürecindeki çocuklarına nasıl yardımcı olacakları konularında uzman görüşleri bulunmaktadır.
  Lise 1’ den Üniversiteye

  Lise öğretmi ile lisenin bir üst basamağı olan üniversite arasında yer alan süreci öğrencilere aktarmak amacıyla hazırlanmış olan yayın, zengin bir içeriğe sahiptir.Yayın:
  Sınıf geçme sistemine ilişkin genel bilgiler,
  Ortaöğretimde alana yönelme esasları,
  ÖSS’ ye dair temel bilgiler,
  Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı
  Meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği
  Lisans programları hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. “Lise 1’ den Üniversiteye” ortaöğretime yeni başlamış tüm öğrencilere yönelik bir yayındır.
  Nasıl Çalışılır, Nasıl Başarılı Olunur?

  Nasıl Çalışılır, Nasıl Başarılı Olunur” isimli yayın öğrencilerin motivasyonlarının pekiştirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
  Etkin çalışma ve öğrenme teknikleri,
  Yaşamsal amaçları belirleme,
  Test teknikleri gibi konularda hazırlanmış pratik bilgiler içermektedir.
  Uğur Haber

  Uğur Dershaneleri’ nin kurum kimliği ve kurum kültürünün yansıtıldığı 3 aylık periyotlarla hazırlanan Uğur Haber’ de:
  Kurumumuzdan haberler,
  Ropörtajlar,
  Köşe yazıları bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kişisel katkılarına da yer verilmektedir.


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Uğur Dershanaleri


  UĞUR'da Sürekli Eğitim
  Uğur Dershaneleri öğrencilerini uyguladığı “Tam Öğrenme Modeli” gereğince ders dışı yapılan çeşitli çalışmalarla da desteklemektedir.
  Bireysel Çalışmalar

  Uğur Dershaneleri çalışma salonlarında alanında uzman yardımcı branş öğretmenleri tarafından öğrencilerle, derslere ilişkin bireysel çalışmalar yapılır.
  Öğrenci talebi ile yapılan bireysel çalışmalar
  Sınav sonuç analizlerine göre yapılan bireysel çalışmalar
  Ek Dersler

  Uğur Dershaneleri’ nde öğrencinin sınıf ortamında tam anlamıyla özümseyemediği tespit edilen ders ve konulara yönelik olarak tekrarların yapıldığı ek dersler düzenlenmektedir. Bu dersler şubelerimizde bulunan modern alt yapıya sahip konferans salonlarında görsel ve işitsel ders araçları ile desteklenmektedir.

  Öğrencilerin talepleri ile yapılan ek dersler
  Ders öğretmeninin tespiti sonucunda yapılan ek dersler
  Sınav sonuç analizlerine göre yapılan ek dersler
  Etütler

  Uğur Dershaneleri’nde Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 14:00 / 18:30 saatleri arasında branş öğretmenleri tarafından Etütler yapılmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında öğrencilere duyurulan program çerçevesinde bu çalışmalar yıl boyunca devam etmektedir.
  Öğrencilerimize ders yılı boyunca zorunlu programın yanı sıra yaklaşık olarak 150 saat bireysel çalışma, 200 saat ek ders ve 580 saatlik etüt çalışması yapılmaktadır.

  Uğur Dershaneleri’ nde öğrenciler program içi ve program dışı yaklaşık 1350 saatlik çalışmaya katılırlar.


 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Uğur Dershanesinde Rehberlik

  Uğur Dershaneleri’nde Rehberlik birimi çalışmaları "her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu" ilkesi üzerine kuruludur. Öğrencinin merkez alındığı bu anlayışta, her birey duygu, düşünce ve değerler sistemi ile bir bütün olarak görülmektedir.

  Rehberlik Birimi yaptığı tüm çalışmalarda, üniversite giriş sınavına hazırlık aşamasında olan gençlerimizin var olan potansiyellerinin tamamını kullanmasını sağlayarak, kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun yükseköğretim programında eğitim görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

  Bireyi Tanıma ve Bireysel Danışmanlık

  Uğur Dershaneleri’nde her öğrencinin istek ve gereksinimlerini, kendine ve dış dünyaya ilişkin algılamasını belirlemeye dönük çalışmalar yapılır. Her öğrencinin akademik başarısı izlenerek, başarısını etkileyen kriterler kontrol altında tutulur. Öğrenciyi her yönüyle tanıyabilmek için sınıf danışman öğretmeni ve veli ile de bireysel görüşmeler yapılır.

  Veli – Rehberlik İşbirliği

  Öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik sürecinde, akademik başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de gencin ebeveyni ile iletişimidir. Sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için Rehberlik birimince paneller ve etkinlikler düzenlenmektedir.

  Mesleki Yönlendirme

  Gelişen dünyamızda uzmanlaşmanın artması ile, kişilerin ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmeleri daha da önem kazanmıştır. Öğrencilerin, doğru ve gerçekçi mesleki tercihler yapabilmeleri için, öncelikle kendi yeterliliklerinin farkında olmaları ve meslekleri her yönüyle tanıyabilmeleri gerekmektedir. Rehberlik birimi yaptığı seminer, meslek tanıtım panelleri ve yayınlar yoluyla ülkemizin gelecekteki iş gücünü oluşturacak gençlerimizin yaşamları boyunca mutlu ve başarılı olabilecekleri mesleği tercih etmelerine yardımcı olmaktadır.

  ÖSYS Bilgilendirme

  ÖSS ile ilgili tüm bilgiler en detaylı biçimde, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimize ve velilerimize aktarılmaktadır. ÖSS bilgilendirme çalışmaları çeşitli konferanslar ile alan seçimi aşamasında olan lise 1. Sınıf öğrencileri ve velilerine yapılmaktadır.

  Grup Çalışmaları

  Öğrencilerimize etkin ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması, zamanı doğru kullanma yöntemleri ve sınav kaygısı ile başa çıkma yöntemleri ile ilgili konularda grup çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar konusunda velilerimize de bilgi aktarılmaktadır.


 7. zalim94
  Yeni Üye
  ben de uğur danım ve gerçekten çok güzel bi dersane olduğuna inanıyorum

 8. g.gizem
  Yeni Üye
  Dediklerinize malesef katılamicam Mersin Uğur dersanesinde 2 senedir çekmediğimiz kalmadı öğretmenlerin başıboşlukları etüt isteyip 1 etüt bile alamama gbi bir sürü problem.Verdiğimiz onca paraya yazık oldu.Hiçbir ciddiyet yok orda derslerde.Bizlere söyledikleri vaatler sadece palavra olarak kaldı birsürü kişi sene ortasında ayrılmak zorunda kaldık Allaha havale ediyorum oranın görevlilerini:

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Allah'tan havaleni alıyorum
  Sen hangidönem öğrencimizsin bakayım?
  Kimden etüt alamadın, söyle de bilelim :=)
  Yardımcı olabiliriz belki
  Zannımca beni tanımadın sen

 10. Ziyaretçi
  Yoo! Bence gerçekten de çok iyi bir dershane ben 3 senedir alaşehir uğur dershanesine burslu olarak (kendim kazandım) gidiyorum ve öğretmenlerin hepsi de çok iyiler hiçbir şikayet ve sıkıntım yok hep böyle devam etsin

+ Yorum Gönder


uğur dershanesi konu kavrama testi cevapları