+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberlik Forumunda Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği programı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği programı
  SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI DERS TANIMLARI


  STR - 101 Genel Turizm (3 0 3)
  Turizm faaliyetinin statik ve dinamik boyutları; turizm hareketleri, turizm türleri; turizmde arzı
  oluşturan öğelerin özellikleri, turizm talebinin unsurları, turizm şirketleri ve kurumları, sosyal
  turizm konularının öğretilmesi, turizmin geleceğinin tartışılması.
  STR – 103 Turizm Coğrafyası (3 0 3)
  Dünyanın ve Kırgızistan’ın turizm merkez ve potansiyellerinin tanıtımı ve incelenmesi.
  İŞL - 105 Genel İşletme (3 0 3)
  İşletmenin kuruluş ve konumluk yer seçimi ve işletme türleri ile pazarlama, üretim, finansman gibi
  temel işletme fonksiyonları ve yönetim fonksiyonlarının incelenmesi.
  MAT – 119 Matematik (3 0 3)
  Öğrencilerin temel matematik bilgiler ile donatılması ve işletme yönetiminde bu bilgileri
  kullanmasının sağlanması.
  BİL-110 Bilgisayar (2 2 3)
  İNG-101 İngilizce I (2 4 4 )
  BES – 105 Beden Eğitim ve Spor (0 2 0)


  STR - 102 Turizm Rehberliği (3 0 3)
  Turizm rehberlerinin mesleki sorunları, çalışma koşulları, rehberlik etiği, mesleki bilgi ve
  becerilerin geliştirilmesi, tur programlarının uygulanması ve rehberleri mesleğe hazırlayıcı pratik
  bilgilerin derinlemesine verilmesi.
  STR - 104 Seyahat Acentacılığı (3 0 3)
  Seyahat acentasının kuruluşu, birimleri, işleyişi, yönetimi, ulaştırma şirketleri, tur operatörlüğü, tur
  geliştirme ve planlama, konaklama işletmeleri ile seyahat acentası ilişkileri.
  STR – 106 Meslek Sağlığı ve İlk Yardım (2 2 3)
  Hayatı çeşitli nedenlerle tehlikeyi girmiş kişiye, kişinin sağlık durumunun daha kötüye gitmesini
  önlemek üzere, yapılacak temel sağlık ve ilk yardım bilgilerinin teorik ve pratik olarak
  öğretilmesi.
  İKT - 106 Ekonomi (3 0 3)
  Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devaluasyon,
  deflasyon, mal, hizmet vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomik
  yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler
  İŞL - 106 Genel Muhasebe (3 0 3)
  Temel muhasebe ilkeleri. Muhasebe belgeleri, hesaplar ve işleyiş kuralları, yevmiye defteri ve
  defteri kebire kayıt, aylık mizanlar, kapanış işlemleri ve bilanço.
  İNG-102 İngilizce II (2 4 4 )


  Önkoşul:

  İNG-101 İngilizce I


  BES – 106 Beden Eğitim ve Spor (0 2 0)


  STR – 201 Tur Operatorlüğü (3 0 3)
  Seyahat sektöründe tur operatörleri, onların fonksyonları ve sınıflandırılması, tur operatörlerinin
  faaliyet düzeni. Tur operatörlerinin tatil ürünleri.
  STR - 203 Mesleki İngilizce I (0 2 1)
  Mesleki İngilizce derslerinde öğrencilere turizm alanındaki kaynakları takip edebilecek düzeyde
  İngilizce öğretmenin yanısıra mesleklerini icra ederken gerekli olacak yabancı dilin öğretilmesi.
  STR - 205 Staj (0 0 0)
  Kırgızistan ve Türkiye’deki hava yolları ve turizm acentalarında 45 gün uygulama yapılması.
  MAL - 205 Hukuka Giriş (3 0 3)
  Hukukun temel kavramları, hukukun kaynakları ve türleri, hukuki işlemler ve ilişkiler, haklar,
  sözleşmeler, ticaret, vergi ve borçlar hukukunun temel kavramları ve ilkeleri.
  İKT - 215 İstatistik (3 0 3)
  İstatistiğin anlamı ve önemi, temel kavramları, veri düzenlemesi ve sunumu, seri kavramı, frekans
  serileri, den daha az serileri, den daha çok serileri, kümülatif seriler, merkezi eğilim ölçüleri,
  dağılma değişkenlik ölçütleri, olasılık dağılımları, sürekli dağılımlar, aralık tahmini ve hipotez
  testleri.
  ..… İkinci Yabancı Dil I (2 2 3)
  SOB-201 Felsefe (2 0 2)
  İNG-203 İngilizce III (2 2 3 )
  Önkoşul: İNG-102  İngilizce II  STR - 202 Biletleme (2 2 3)
  Hava yolu ulaşımda biletleme, bilet satış acentelerinin koşulları, tarife çeşitleri, bilet çeşitleri,
  biletlerin yapısı, uçuş ücretlerinin hesaplanması, bilet düzenleme, periyodik raporlar ve
  kullanımları, rezervasyon sistemleri. Merkezi rezervasyon sistemlerinin yapısal özelliklerinin bilet
  satışlarında kullanılması. Global rezervasyon sistemlerinin gelişimi, yapısal özellikleri. Global
  rezervasyon sistemlerinde bilet satışı ve rezervasyon.
  STR - 204 Arkeoloji (3 0 3)
  Antik dönemlere ait üretim, sanat, bilim konularında geçen arkeolojik terimlerin incelik ve
  özelliklerinin kavranması için gerekli olan bilgilerin ve Orta Asya arkeolojisine ait üretim, sanat,
  bilim konularında geçen arkeolojik terimlerin incelik ve özelliklerinin kavranması için gerekli olan
  bilgilerin belirli bir sistem içinde aktarılması.
  STR - 206 Mitoloji (3 0 3)
  Antik dönemlerde dini inançların doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan tanrılar, yarı tanrılar ve
  efsanevi varlıklarla kahramanların yaşantılarını, birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkilerini konu
  alan ve günümüze kadar gelen efsanelerin incelenerek yorumlanması.  STR - 208 Mesleki İngilizce II (0 2 1)
  Mesleki İngilizce derslerinde öğrencilere turizm alanındaki kaynakları takip edebilecek düzeyde

  İngilizce öğretmenin yanısıra mesleklerini icra ederken gerekli olacak yabancı dilin öğretilmesi  .… İkinci Yabancı Dil II (2 2 3)
  Önkoşul:  İkinci Yabancı Dil I  TAR – 202 Dünya ve Türk Uygarlıkları (2 0 2)
  İNG-204 İngilizce IV (2 2 3)
  Önkoşul:  İNG-203 İngilizce III  STR – 301 Mesleki İkinci Yabanci Dil I (0 2 1)
  Mesleki Yabancı Dil derslerinde öğrencilere turizm alanındaki kaynakları takip edebilecek
  düzeyde yabancı dil öğretmenin yanısıra mesleklerini icra ederken gerekli olacak yabancı dili
  öğretmek amaç edinilmiştir.
  STR - 303 Staj (0 0 0)
  Kırgızistan ve Türkiyedeki hava yolları ve turizm acentalarında 45 gün uygulama yapılması.
  STR – 305 Tur Yönetimi (3 0 3)
  Tur operatörleri ve seyahat acentaları ilişkileri, tur operatörlerinin satın alma işlemleri, tur
  planlaması, destinasyon seçimi, tur maliyetlerinin hesaplanması, turun gerçekleştirilmesi ve
  tanıtım faaliyetlerinin önemi.
  İŞL - 317 Pazarlama Yönetimi (3 0 3)  İkinci Yabancı Dil III (2 2 3)
  Önkoşul:  İkinci Yabancı Dil II  ING – 305 İngilizce V (2 2 3 )
  Önkoşul:  İNG – 204 İngilizce IV  STR – 302 Turizm Pazarlaması (3 0 3)
  Turizm işletmeleri pazarlamasının kapsamı ve gelişimi, işlevi, sistemi, turistik tüketici davranışı,
  tüketici davranışının temelleri, turistik karar verme süreci etmenleri, pazarlama açısından önemi,
  turizm İşletmeleri pazarlaması ve pazar bölümlendirme, turizm işletmeleri pazarlama karması.
  STR – 304 Mesleki İkinci Yabanci Dil II (0 2 1)
  Mesleki Yabancı Dil derslerinde öğrencilere turizm alanındaki kaynakları takip edebilecek
  düzeyde yabancı dil öğretmenin yanısıra mesleklerini icra ederken gerekli olacak yabancı dili
  öğretmek amaç edinilmiştir.
  STR - 306 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 0 3)
  Bilimsel araştırmanın amaçları, bilimsel araştırmalarda kullanılan örnekleme yöntemleri, istatiksel
  yöntemler, verilerin değerlendirilmesi, verilerin sınıflandırılması, analiz ve değerlendirme
  yöntemleri.
  … İkinci Yabancı Dil IV (2 2 3)
  Önkoşul:  İkinci Yabancı Dil III  ING – 306 İngilizce VI (2 2 3 )
  Önkoşul:  İNG-305 İngilizce V


  3

 2. HARBİKIZ
  Moderator

  STR – 451 Bitirme Tezi I (1 4 3)

  Öğrenci bir danışman yönetiminde dönem boyunca araştırma yaparak turizm ve seyahat
  işletmeciliği alanlarında mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla bir tez hazırlayacak ve sömestr
  sonunda rapor hazırlayacaktır.

  STR - 401 Sanat Tarihi (3 0 3)

  Tarihin ilk çağlarından başlayarak günümüze kadar uzanan süreç içerisinde mimari yapıların ve
  sanat eserlerinin kronolojik bir sırayla tanıtılması, eserlerin tarihsel, kültürel ortamları içerisinde
  dönemlerinin tarih, kültür ve beğeni koşulları açısından incelenmesi

  STR - 403 Staj

  Kırgızistan ve Türkiyedeki hava yolları ve turizm acentalarında 45 gün uygulama yapılması.

  İşl – 417 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)
  … İkinci Yabancı Dil V (2 2 3)

  Önkoşul:

  İkinci Yabancı Dil IV


  TAR- 453 Ata Meken Tarihi I (2 0 0)
  STR – 452 Bitirme Tezi II (1 4 3)

  Öğrenci bir danışman yönetiminde dönem boyunca araştırma yaparak turizm ve seyahat
  işletmeciliği alanlarında mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla bir tez hazırlayacak ve sözlü
  sunum yapacaktır.

  Önkoşul:

  STR – 451 Bitirme Tezi I


  STR – 402 Turizm Politikası ve Planlaması (3 0 3)

  Turizm Politikası kavramı – tanımı - özellikleri, Planlama Yaklaşımı Açısından Turizm ve Turizm
  Sistemi, Turizmin Bölgesel Etkileri, Turizm Planlaması, Turistik Talebin Tahminlenmesi ve
  Planlanması, Turistik Arzın Tahminlenmesi ve Planlanması, Bölgesel Turizm Planlaması, Turizm
  Planlarının Uygulanması.

  İŞL – 442 Finansal Yönetim (3 0 3)

  Finansal yönetim teorisi, finansal analiz, finansal planlama, kâr planlaması analizi, çalışma
  sermayesi yönetimi, yatırım bütçeleme, yatırım kararları, finansal kaynaklar, sermaye maliyeti,
  sermaye yapısı kararları.

  …. İkinci Yabancı Dil VI (2 2 3)

  Önkoşul:

  İkinci Yabancı Dil V


  TAR- 454 Ata Meken Tarihi II (2 0 0)
  4


 3. HARBİKIZ
  Moderator
  SEÇMELİ ALAN DERSLER

  STR – 331 Özel İlgi Turizmi (2 2 3)

  Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramlar ve özellikler, özel ilgi grupları, özel ilgi turlarına katılan
  grupların özellikleri, özel ilgi gruplarının faaliyet alanları, özel ilgi turizm türleri; sportif, kültürel
  çevreci, doğa özel ilgi turizm türleri.

  STR – 333 Dağ Turizmi (2 2 3)

  Dağ turizmi ile ilgili temel kavramların öğretilmesi.

  STR – 335 Kongre ve Toplantı Turizmi (3 0 3)

  Turizm endüstrisinde kongre ve fuar organizasyonlarının sosyo-ekonomik önemini kavrayabilme.
  Uluslar arası ve ulusal kongre turizminin temel özelliklerini kavrayabilme. Kongre organizasyonu
  faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarının faaliyetlerinin incelenmesi.

  STR – 332 Uluslararası Turizm Haraketleri (3 0 3)

  Uluslar arası turizm hareketlerinin kısa tarihçesi. Kantitatif açıdan dünya turizminin ulaştığı
  düzeye genel bir bakış. Uluslararası turizm hareketlerinde yeri olan çekimyerlerinin arz kaynakları
  yönüyle ele alınarak bu çekim yerlerinin Kırgızistan’ın dış pasif turizm hareketleri açısından
  incelenmesi. Uluslararası turizm hareketlerinde önekli yeri olan çekim yerlerinin talep açısından
  ele alınarak bu çekim yerlerinin Kırgızistan’ın dış aktif turizm hareketleri bakımından
  değerlendirilmesi.

  STR – 334 Orta Asya Kültürü (3 0 3)

  Orta Asya’da yaşayan halkların yaşantılarının, gelenek ve göreneklerinin, kültürel eserlerinin, el
  sanatlarının, yemeklerinin ve diğer kültür öğelerin tanıtılması.

  STR – 336 Ulaştırma İşletmeleri (3 0 3)

  Turizm ulaştırması kavramı. Turizm ve ulaştırma arasındaki sektörel etkileşimler. Hava yolu
  ulaşımda biletleme. Karayolları ile ilgili genel tanımlar ve karayollarını kullananların genel
  özellikleri.

  STR – 431 Kırgız Folklorü I (3 0 3)

  Orta Asya Türk kültürü, Kırgız kültürü, Kırgız kültürünü etkileyen etmenler, halk kültürünü
  oluşturan değerler.

  STR - 433 Sürdülebilir Turizm (3 0 3)

  Sürdürülebilir turizmin tanımı, genel ilkeleri, gerçekleştirme yolları, ve sürdürülebilir turizmi
  geliştirme yöntemleri.

  STR – 435 Seyahat İşletmelerinde Maliyet Analizi (3 0 3)

  Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkilerini kavrayabilme. Seyahat
  işletmelerinde maliyet yönetimini öğrenebilme. Seyahat işletmelerinde maliyet ve verimlilik
  ilişkilerini kavrayabilme ve uygulayabilme.

  STR – 432 Kırgız Folklorü II (3 0 3)

  Kırgız kültürü, Kırgız kültürünü etkileyen etmenler, halk kültürünü oluşturan değerler.

  STR – 434 Dinler Tarihi (3 0 3)

  Dünya kültür mirası içerisinde günümüzde mevcut veya geçmişte yaşamış bütün dinleri ve bu
  dinlerin temel kavramlarının, görüşlerinin, zaman içindeki gelişimlerinin ve değişikliklerinin
  araştırılması.
  5

 4. HARBİKIZ
  Moderator
  STR – 436 Seyahat İşletmeleri Muhasebesi (3 0 3)

  Muhasebe işlemlerinde kullanılan belgeler, türlerine göre tutulması zorunlu defterler, muhasebe
  kayıtlarında özellik taşıyan hesaplar ve hesap planları, Seyahat acentelerinde muhasebe kayıtları,
  Seyahat acenteleri ile konaklama işletmeleri ilişkilerinde tutulan muhasebe kayıtları,
  6


 5. Zarafet
  Üye
  Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Mevcut profesyonel ülkesel turizm rehberlerine seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümümüzün temel misyonlarıdır.

+ Yorum Gönder


seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği dersleri