+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberlik Forumunda Gizli Sicil Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Gizli Sicil Örneği
  Gizli Sicil Örneği


  1. SİSTEM ÖZETİ


  Memur Personel Yönetim Sistemi (MPYS), Emekli Sandığı’na bağlı insan kaynakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlayan, birbirleri ile bütünleşik olarak çalışan aşağıdaki modülleri kapsamaktadır:

  Gizli Sicil İşlemleri :


  2. GİZLİ SİCİL MODÜLÜ KULLANIMI


  Gizli Sicil işlemleri modülünü kullanmak için aşağıdaki menüden Gizli Sicil İşlemlerini seçiniz.

  Gizli Sicil işlemleri bölümünde yer alan işlem seçeneklerinin tümü bu menüde görülmektedir. Aşağıda işlem seçenekleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

  2.1. Gizli Sicil Notu İşlemleri


  Personelin gizli sicil notlarının takibinin yapıldığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Sicil No, bilgisini giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •Yıl, Gizli sicil notunun ait olduğu yıl bilgisi girilir.
  •Not, gizli sicil notu girilir.
  •Açıklama, gizli sicil notuna ilşkin açıklama bilgisi girilir.
  •Sicil Yılına göre son terfi aldığı yıl bilgisi girilir. Açıklama alanından sonraki alana hangi sicil amirince doldurulduğu bilgisi girilir. Bundan sonraki alana ise sicil notu ortalamasına göre terfi aldığı yıllara ‘x’ işareti konur.
  Bilgi Alanı Özellikleri :

  •Adı, Soyadı, Görev Yeri, Birimi, Ünvanı, Açıklama, Em. Es. Ay., Öde. E. Ay, Kaz. H. Ay derece kademe alanları sicil numarası girildikten sonra personelin veri tabanından getirilen bilgilerdir.


  2.2. Sicil Notuna Göre Terfi Hazırlık İşlemleri


  Sicil notuna göre terfisi olacakların tesbitinin yapıldığı işlevdir.


  İşlemler :

  •Not ortalamasının esas alınacağı terfi yılı, bilgisini giriniz.
  •Başlat, tuşuna basıldığında ilgili yıla ait.personelin 6 yıllık gizli sicil not ortalamasını hesaplayıp not ortalamaları barajını aşıp terfi edeceklerin tesbitini yapacaktır. Kişilerin ad soyad bilgileri ekranda yer alan alanda çıkacaktır.
  •Durum Göster, tuşuna basıldığında ilgili yıla ait terfi hazırlık işlemlerini başlatan kullanıcıların bilgilerini ekrana getirir.


  2.3. Sicil Notuna Göre Terfi Hazırlık İşlemleri İptali

  Sicil notuna göre terfi hazırlık işlemlerinin sistemden silinmesi, iptal edilmesi işlevidir.


  İşlemler :

  •Terfi İşlemleri İptal Edilecek Yıl, bilgisi ‘YYYY’ formatında girilir.
  •Başlat, tuşuna basıldığında ilgili yıla ait terfi hazırlık işlemleri sistemden silinir.  2.4. Sicil Notu Bilgisi Görülmeyecekleri Tanımlama


  Gizli sicil notu bilgisinin yetkili kişilerce görülmesine imkan tanıyan işlevdir.

  İşlemler :

  •Sicil numarası, girilir. Liste yardımlı alandır.
  •Görecek Kullanıcı, ilgili kişinin gizli sicil notu görebilecek kullanıcının bilgisi girilir.
  •Açıklama, kısa açıklamalar girilir.
  Bilgi Alanı Özellikleri :

  •Adı, Soyadı, Birimi, Açıklama
  Hata İletileri :

  Sicil bilgisi bulunamadı:Girdiğiniz sicil numarasına sahip personel bulunamadı. Liste tuşunu kullanınız.

  Bu alan boş geçilemez: İlgili alanı boş geçemezsiniz. Bilgi girme zorunluluğu vardır.

  2.5. Dökümler  2.5.1. Sicil Notu Bilgileri

  Sicil notu bilgileri listesinin hazırlandığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Sicil No, sicil notu bilgileri dökümü alınmak istenen personelin sicil numarasını giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •“DÖK” tuşuna basıldığında EK_GIZLISICIL_1’de örneği verilmiş olan döküm alınabilecektir.

  2.5.2. Belli Bir Yılda Sicil Notuna Göre Durum Bilgileri


  Belli bir yılda sicil notuna göre durum bilgileri listesinin hazırlandığı işlevdir


  İşlemler :

  •Yıl, sicil notuna göre durum bilgisi alınacak yılı giriniz.
  •Teşkilat, sicil notuna göre durum bilgisi alınacak teşkilatı giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •Birim, sicil notuna göre durum bilgisi alınacak birimi giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •İl, sicil notuna göre durum bilgisi alınacak ili giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •“DÖK” tuşuna basıldığında EK_GIZLISICIL_2’de örneği verilmiş olan döküm alınabilecektir.

  2.5.3. Belli Bir Yılda Sicil Raporu Gelmeyen Personel Listesi


  Belli bir yılda sicil raporu gelmeyen personel listesinin hazırlandığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Yıl, sicil raporu gelmeyen personel listesi alınacak yılı giriniz.
  •Birim, sicil raporu gelmeyen personel listesi alınacak birimi giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •“DÖK” tuşuna basıldığında EK_GIZLISICIL_3’de örneği verilmiş olan döküm alınabilecektir.

  2.5.4. Sicil Not Ortalaması 89.1 Olan Personel Listesi


  Sicil not ortalaması 89.1 olan personel listesinin hazırlandığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Yıl, Sicil Not Ortalaması 89.1 Olan Personel Listesi alınacak yılı giriniz.
  •Teşkilat, Sicil Not Ortalaması 89.1 Olan Personel Listesi alınacak teşkilatı giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •Not Ortalaması, otomatik olarak 89.1 gelir. Kullanıcı istediği not ortalamasını girebilir.
  •“DÖK” tuşuna basıldığında EK_GIZLISICIL_4’de örneği verilmiş olan döküm alınabilecektir.

  2.5.5. Mal Bildirim Listesi


  Mal bildirim listesinin hazırlandığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Sicil No, mal bildirim listesi dökümü alınmak istenen personelin sicil numarasını giriniz. Liste yardımı mevcuttur.
  •Yıl, Tarih, Mal Bildirim Listesi alınacak yılı YYYY formatında ve tarihi GG/AA/YYYY formatında giriniz..
  •“DÖK” tuşuna basıldığında EK_GIZLISICIL_5’de örneği verilmiş olan döküm alınabilecektir.


  2.5.6. Mal Bildirimi Gelmeyen Personel Listesi


  Mal bildirimi gelmeyen personel listesinin hazırlandığı işlevdir.


  İşlemler :

  •Yıl, mal bildirimi gelmeyen personel listesi dökümü alınacak yılı giriniz.
  •Teşkilat, Mal Bildirimi Gelmeyen Personel Listesi dökümü alınmak istenen teşkilatı giriniz..
  •“DÖK” tuşuna basıldığında EK_GIZLISICIL_6’da örneği verilmiş olan döküm alınabilecektir.

  2.6. Emlak ve Servet Bilgileri


  Mal beyanı formu bilgilerinin takibinin yapıldığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Sicil no, mal beyanı doldurulacak personelin sicil numarası girilecektir. Liste yardımı mevcuttur.
  •Beyan yılı, mal beyanının ait olduğu beyan yılı ‘YYYY’ formatında girilecektir. Liste yardımlı alandır.
  •Beyan Tarihi, mal beyanının ait olduğu beyan tarihi ‘GG/AA/YYYY’ formatında girilecektir. Liste yardımlı alandır.
  •Mal Grubu, formda yer alan mal grubu bilgisi girilir. Liste yardımlı alandır.
  •Mal Cinsi, malın cinsi bilgisi girilir.
  •Yakınlığı, taşınmaz mal, kooperatif gibi mal gruplarının ait olduğu aile fertlerinin akrabalık derecesinin girildiği alandır.
  •Edinme/Hisse Değeri, mal bilgisinin değeri girilir.
  •Adres/Nitelik, malın cinsine göre adres veya nitelik bilgisi girilir.
  •Hisse Miktarı, hisse miktarı girilir.
  •Edinme/Üyelik Trh, malın cinsine göre edinme veya üyelik tarihi ‘GG/AA/YYYY’ formatında girilir.
  •Nüfus Czd. No, ilgili kişinin veya ilgili malın sahibi olan yakının nüfus cüzdan numarası girilir.
  •Edinme Şekli, mal grubunda yer alan malın edinme şekli bilgisi girilir.
  Bilgi Alanı Özellikleri :

  •Adı Soyadı, Görev Yeri, Birimi, Ünvanı, alanları sicil numarası girildikten sonra personelin veri tabanından getirilen bilgilerdir.
  Tuşlar :

  Borçları, Mal Grubu, Borç-Alacak bilgileri olduğu zaman bu tuş aktif olmakta olup borç bilgilerinin girilebileceği ekran gelecektir.

  Alacakları, Mal Grubu, Borç-Alacak bilgileri olduğu zaman bu tuş aktif olmakta olup borç bilgilerinin girilebileceği ekran gelecektir.

  İleri, tuşuna basıldığında model yılı, plaka no, taşıtın markası bilgisinin girildiği alanlar ekrana gelecektir.

  Hata İletileri :

  Belirtilen koşulu sağlayan bir kayıt bulunamadı: Girdiğiniz sicil numarasına sahip personel bulunamadı. Liste tuşunu kullanınız.

  Alan belirtilen formatta olmalıdır. ‘GG/AA/YYYY’: Girilen tarihin formatı yanlış olup, ‘GG/AA/YYYY’ formatında girilecektir.  2.7. Emlak ve Servet Kimlik Bilgileri


  Mal beyanında yer alan kimlik bilgilerinin tanıtıldığı işlevdir.

  İşlemler :

  •Sicil no, aile fertleri bilgisinin doldurulacağı personelin sicil numarası bilgisi girilip sorgulama yapılır. Liste yardımı mevcuttur.
  •Adı Soyadı, aile ferdinin ad soyad bilgisi girilir.
  •Doğum Tarihi, aile ferdinin doğum tarihi girilir.
  •Doğum Yılı, aile ferdinin doğum tarihi tam bilinmediği durumda, doğum yılı bilgisi ‘YYYY’ formatında girilir.
  •Akrabalık derecesi, aile ferdinin akrabalık derecesi girilir.
  •Meşguliyeti, aile ferdinin meşguliyeti (öğrenci, ev hanımı, çalışıyor gibi) bilgisi girilir.
  •Doğum Yeri, doğum yeri bilgisi girilir.
  •Nüfus Cüzdan Seri No, aile ferdinin nüfus cüzdanı seri numarası bilgisi girilir.

  Bilgi Alanı Özellikleri :


  •Adı Soyadı, Görev Yeri, Birimi, Ünvanı, Açıklama, Bakmakla Yükümlü, alanları sicil numarası girildikten sonra personelin veri tabanından getirilen bilgilerdir.
  Hata İletileri

  Belirtilen koşulu sağlayan bir kayıt bulunamadı: Girdiğiniz sicil numarasına sahip personel bulunamadı. Liste tuşuna basınız.

  Alan belirtilen formatta olmalıdır.’GG/AA/YYYY’: Girilen tarihin formatı yanlış olup ‘GG/AA/YYYY’ formatında girilecektir. 2. SUGAR LADY
  Devamlı Üye

  Gizli Sicil Örneği

  Paylaşım için tşkler
+ Yorum Gönder