+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda İlköğretim Haftası Açılış Konuşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İlköğretim Haftası Açılış Konuşması
  İLK ÖĞRETİM HAFTASI İLE İLGİLİ AÇILIŞ KONUŞMASI

  Değerli yöneticiler, öğretmenler ve sevgili öğrenciler:
  Yeni bir eğitim yılının ilk gününde, sizlerle birlikte olmanın, Türkiye'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın farklı heyecanı ve gururu içinde sizleri saygıyla selamlıyorum.
  Sözlerime; Çin Bilgesi Kuan Tzu'nıın çok bilinen ve çok söylenen dizeleriyle başlamak istiyorum;

  "bir yıl sonrasını düşünüyorsan; tohum ek

  ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın

  ama yüz yıl sonrasıysa düşündüğün; öyleyse halkı eğit

  bir kez ürün verir, ekersen tohum

  eğer dikersen bir kez, on kez ürün verir ağaç,

  eğer halkı eğitirsen, yüz kez olur bu ürün"

  Evet; yıllar, yüzyıllar öncesinden bize böyle sesleniyor Kuan Tzu;

  Gerçekten de eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak, çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bunu başarabilen toplumlar, toplumsal kalkınmayı çağdaşları olan toplumlara göre daha önce başarabilmiş toplumlardır. Bunu başaramayan toplumların kaderi ise geri kalmışlığın kalın çizgileri içinde kalmak olmuştur.

  İLKÖĞRETİM, öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve üst öğrenime hazırlayan; 6-14 yaşları arasında zorunlu eğitim çağını kapsar. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren Başöğretmen ATATÜRK'ün önderliğinde başlatılan okuma-yazma ve eğitim seferberliği 80 yıl geçmesine rağmen devam etmektedir. Atatürk'ün Türk ulusuna hedef olarak gösterdiği çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmanın tek yolu toplumun eğitilmesinden geçer. Bu nedenle İlköğretim Haftası 80 yıldan beri ülkemizde anlamını artırarak kutlanmaktadır.
  Bilindiği gibi, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile eğitim-öğretim ile ilgili görevler Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bakanlığımızın bütçe imkanları ölçüsünde eğitime ayırdığı pay yeterli olamamaktadır. Bu nedenle; Sayın Başbakanımızın katılımı ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 11 Eylül 2003 tarihinde "Eğitime % de 100 Destek Kampanyası" başlatılmıştır. Bu destek kampanyasına tüm sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarımızı, velilerimizi ve tüm Edirnelileri katılmaya davet ediyorum.

  Edirne ili okullaşma ve altyapı çalışmalarında Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir başarı yakalamıştır.Bu başarının yakalanmasında 2001-2002 öğretim yılından itibaren ilimizde eğitim seferberliği başlatan Sayın Valimiz Fahri YÜCEL'e huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu çalışmaların sonucunda Edirne ilinde ikili öğretim yapan J& ilköğretim okulumuz kalmıştır. Bu okullarımızın da normal öğretime geçişi için sayın Valimizin direktifleri ve katkıları doğrultusunda planlamalar yapılmış, çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan bu çalışmalar kısa sürede meyvesini vermiş, 2002-2003 öğretim yılı sonunda yapılan Lise Giriş Sınavlarında Edirne İli Türkiye birincisi olmuştur. Bu başarıdan dolayı yönetici ve öğretmenlerimiz ile sevgili öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarının devam ettirilerek ileriki yıllara taşınacağına ve Üniversite giriş sınavlarında da aynı başarıyı yakalayacağımıza inancım tamdır.

  Başöğretmen Atatürk'ün ; "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diye hitap ettiği değerli Yönetici ve Öğretmenlerimiz;

  Eğitimin kalitesinin temel belirleyicileri olan siz değerli öğretmenlerimizin, mesleğin gereklerine göre yetişen, sürekli kendini geliştirme isteğinde bulunan, işini ve öğrencisini seven, öğrenciyi merkeze alan, bu yöndeki amaçlarını açıkça belirleyen ve buna ulaşmanın ısrarlı çabası içinde bulunan kişiler olması; yöneticilerin ise öğretim konularında güçlü liderlik gösteren, öğrenci ve öğretmenlerden beklentilerini açıkça ortaya koyan ve bunları onlara ulaştıran, öğretim programlarının başarısı için yeni bir yönetim sistemi geliştiren kişiler olması hedefimizdir. Amacımız bilgi aktarmak deği1,bilgiye ulaşmanın yollarım araştıran, bulabilen, bilgiyi paylaşabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlığın yararına kullanabilen dinamik,özgüvenli bir nesil yetiştirebilmek olmalıdır.

  Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerim.

  Ülkemiz, okuyabilmek uğruna yirmi kilometreyi çıplak ayakla yürüyen öğrencilerden, bir sınıfta doksan, bir sırada birlikte oturan beş öğrenciden, bilgisayarın ancak adının bilindiği günlerden bu günlere geldi. Sizler, ilimizde ortalama 28 kişilik sınıflarda, tek kişilik sıralarda, çağın teknolojik araçlarıyla donatılmış okullarda, yetkin öğretmenlerin elinde eğitim görüyorsunuz. Siz sevgili öğrencilerimizden tek isteğimiz, geçen yıl abi ve ablalarınızın yakaladığı Türkiye birinciliğini yine ilimize kazandırmanızda'. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi "tek bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak"

  Saygıdeğer Veliler;

  Devletimizin,öğretmenlerimizin ve sizin ortak amacı öğrencilerimizi geleceğe en donanımlı şekilde hazırlayabilmektir. Bu ortak amacı gerçekleştirmede sizlerin görevi öğrencinize, okulunuza sahip çıkmak ve desteklemektir. Bu nedenle sürekli okullarınızı,öğretmenlerinizi ziyaret ediniz. Öğrencinizle ilgili olunuz. Öğrencinizin yalnızca öğretim yönünden değil,eğitim yönünden de gelişmesi için imkanlarınızı sonuna kadar kullanınız.

  Sözlerimi Atatürk' ün Büyük Söylevinde yer alan ve bize eğitim anlayışımız açısından ışık tutan hedef gösteren şu sözleriyle son veriyorum; "Milli Eğitim ülkümüz, Türk milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde milli şuur etrafında toplamak; milli, insani, ahlaki üstün değerlerini geliştirmek ve milletimizi hür ve demokratik düşüncenin hakim olduğu ve kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer veren bir hava içinde bilgi, teknik, güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmektir"  2003-2004 Eğitim-Öğretim yılının, öğrenci, öğretmen, yönetici ve Edirne'mize hayırlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  İlk öğretim haftası okulun ilk açıldığı hafta kutlanmaktadır. İlk öğretim haftasında çocuklara okumanın önemi öğretilmeli yeni okula başlayan çocuklara okul gezdirilerek okul ve idaresi tanıtılmalıdır. İlk öğretim haftasında çocuklara okuma ile ilgili bilgiler verilmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.
+ Yorum Gönder