+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Açılış Konuşması Metni Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Açılış Konuşması Metni Örneği
  Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Konuşma

  AÇILIŞ KONUŞMASI
  Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Baş savcım, Sayın Daire Amirlerim, Sayın Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili öğrenciler,değerli misafirler;

  19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.

  Cumhuriyet’te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.Halk kendi kendisini yönetme yetkisini tmsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yönetimde yuttaşların seçme ve seçilme hakkı vardır.Devlet yönetimi,sınıfların, kişilerin ailelerin,bir zümrenin eline bırakılamaz.Milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir ve söz sahibi olabilir.Çünkü cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir.

  Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir.Ulusumuz,Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş,devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur.

  Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, demokratik Cumhuriyet rejimi ile katettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır.

  Ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin 83 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Cumhuriyetin başarıları ile haklı bir gurur duyuyoruz. Bugün Türkiye, islâm dünyasındaki tek laik ve demokratik Cumhuriyet, çağdaş bir ülke, yaşanan ekonomik krizlere rağmen dünyanın en büyük 25 ekonomisinden biri, bölgesinde hatırı sayılan güç, bir istikrar unsuru ve Avrupa Birliğine aday ülkedir.
  Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk’ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım.

  Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup, kollamak iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır.

  Cumhuriyet, demokrasiyi geliştiren en iyi sistemdir. Kişinin hak veözgürükleri ancak bu sistem içinde güvencede olabilir.Türk Milleti Cumhuriyet’e bağlanıp,onu yüceltip geliştirebilirse demokrasinin nimetlerinden yararlanırve çağdaş toplumlar içindeki yerini alır.Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltip sürdürmek her Türk’ün milli görevidir

  Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin 83.Kuruluş yıldönümünü kutlar, Büyük önder Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarım
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Atatürk’ün çağdaş Demokratik Cumhuriyet şekli ile ilerlediğimiz mesafe azımsanacak gibi değildir. Cumhuriyet bize, dünya halklarının onurlu bir ferdi olma bilincini kazandırmıştır.

  Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 89 yıllık başarı ve bir uygarlaşma hikayesidir. Cumhuriyetin kazanımlar ile haklı bir gurur yaşıyoruz. Bugün ülkemiz, islâm ülkeleri arasındaki tek laik ve demokratik Cumhuriyettir, şu anki ekonomik krize rağmen dünyanın en büyük ekonomisinden biri olan ülkemiz, bölgesinde hatırı sayılan konumdadır, ve bir istikrar unsuru olmasıyla birlikte Avrupa Birliğine aday bir ülkedir.

  M.Kemal 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.’ söyleminden sonra ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bahşedilen en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir.
  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muassır medeniyetler yolunda Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik tavrından taviz vermeden, hızla gelişmektedir. Buna hiç bir kuvvet engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk’ün bize bırakmış olduğu bilimsel ve mantıklı yolu izlediğimiz sürece.

  Hak ve hürriyetlerden mahrum kalan toplumların yaşamaya devam etmeleri mümkün değildir. Bu sebepten, biz gelecek nesillerin en önemli görevi; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve halkıyla bölünmezliğini savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup, kollamak olmalıdır.

  Atatürk’ün gösterdiği, “Çağdaş muassır medeniyetleri yakalama” O’nun belirttiği gibi, “Bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde” ulaşacağımıza inancımız tamdır.

  Bu duygu ve fikirlerle, Cumhuriyetimizin 89.Kuruluş yıldönümünü kutlar, Gazi Kemal ve hayatlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükürle hatırlarım.

+ Yorum Gönder


cumhuriyet bayramı açılış konuşması örneği,  açılış konuşması örneği,  açılış konuşması örnekleri,  29 ekim ile ilgili açılış konuşması