+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Özel Günler Forumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanır
  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında Bilgi


  29 Ekim2.jpg.


  Ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilerek, ülkemizin yönetimi milli iradeye verilmiştir Bu, ulusumuz açsından önemli bir gün olduğundan her yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı kutlanır
  Cumhuriyet Bayramı’nda, günün önemini açıklayan etkinlikler yapılır; şiirler okunur; her taraf bayraklarla donatılır
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet bayramı neden kutlanır

  Bir günün bayram sayılması, her şeyden önce yasa ile mümkün olabilmektedir. Çünkü, devlet daireleriyle özel ve resmi kuruluşların, kendilerinden beklenen işleri durdurmak suretiyle çalışmalarına bir süreliğine de olsa ara vermeleri düzensizliğe yol açacaktır.

  Bayramlar, yasa koyucu tarafından tespit edilerek, kaç gün tatil yapılacağı ve bunun hangi devlet organının yada organlarının icra edeceği belirlenir.

  29 Ekim 1923’te TBMM, 1921 Anayasasında yaptığı değişiklikle, hükümet şeklini cumhuriyete dönüştürmüş, aynı gece, 101 pare top atılmak suretiyle Cumhuriyet’in kutlanması Meclisçe kararlaştırılmıştır. Ertesi yıl Cumhuriyet’in ilanı günü, şenliklerle kutlanmış, fakat bunun bir kanunla tespiti daha sonra gerçekleştirilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak, Hariciye Vekâleti’nce düzenlenen ve hükümet tarafından TBMM’ne sevk edilen 2 Şubat 1925 tarihli kanun teklifinde, 29 Ekim’in milli bayram sayılması istenmiş ve gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır: “medeni ülkelerden her biri kendisi için milli bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmi özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde milli törenle icra eder Yabancılara da kutlattırılması gereken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletimizin resmi özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lâzımdır. O gün ise Cumhuriyet’in ilânı günü olan 29 Ekim’den başkası olmamalıdır.”

  Hükümetin teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek 18 Nisan 1925’te karara bağlanmış, 19 Nisan’da TBMM’nde kabul edilmiştir. 628 sayılı üç maddelik kanunun birinci maddesinde içeride ve dışarıda devlet adına yapılacak bayram töreninin 29 Ekim olduğu, ikinci maddesinde bu kanunun yürütülmesinden hükümetin sorumlu bulunduğu, üçüncü maddesinde de yayımı tarihinden yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Böylece Cumhuriyetin ilânı, 29 Ekim 1925’ten itibaren, içeride ve dışarıda milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır

+ Yorum Gönder


cumhuriyet bayramı nasıl kutlanır,  29 ekim cumhuriyet bayramı nasıl kutlanır,  29 ekim nasıl kutlanır,  cumhuriyet bayrami nasil kuTlanir,  29 ekim,  cumhuriyet bayramını nasıl kutlanır