+ Yorum Gönder
Güzel Sözler-Yazılar ve Özlü Sözler Forumunda Etkileyici Profil Sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Etkileyici Profil Sözleri
  güzel Etkileyici Profil Sözleri


  1. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

  2. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  3. Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh

  4. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

  5. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  6. Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh

  7. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  8. Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  9. İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  10. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh

  11. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
  Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm Rabbânî Rahmetullahi aleyh

  14. Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû

  15. Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

  16. Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

  17. İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

  18. İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb Müttekî Rahmetullahi aleyh

  19. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh

  20. İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

  21. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

  22. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

  23. Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hoca Rahmetullahi aleyh

  24. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmam Gazali Rahmetullahi aleyh

  25. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim Esam Rahmetullahi aleyh

  26. Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh
  Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâm Şâfî
  Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489
  Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
  Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş! Yavuz Sultan Selim
  İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
  Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
  Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
  Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir. Ka’b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh
  Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
  İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens 2. Mesport
  Moderators

  Bütün mevsimleri bir günde, bütün yillari bir mevsimde yasamaya raziyim seninle Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

  Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni koparip kokladiginda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan çikmamak için…

  Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek degil de sana hep yeniden baslamak isterim.
+ Yorum Gönder


profil sözleri,  profil ile ilgili sözler,  etkileyici profil sözleri ,  profil sozleri,  etkileyici profil yazıları,  Profil s