+ Yorum Gönder
Güzel Sözler-Yazılar ve Özlü Sözler Forumunda Mevlananın Semazen Ile Ilgili Sözleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mevlananın Semazen Ile Ilgili Sözleri
  mevlananın semazen ile ilgili sözleri

  mevlananın semazen ile ilgili söylediği sözleri varmıdır 2. Asel
  Bayan Üye
  Mevlânâ’nın Semâı, hakkında sözleri


  I.

  “Şem’-i ruhuna cismimi pervâne düşürdüm

  Evrâk-ı dili âteş-i sûzâne düşürdüm

  Bir katre iken kendimi ummâne düşürdüm

  Hâyfâ yolumu vâdî-i hicrâne düşürdüm

  Takrîr edemem derd-i derûnum elemim var

  Mevlâ’yı seversen beni söyletme gamım var  II.

  Dinle sözümü sana direm özge edâdır

  Dervîş olana lâzım olan aşk-ı Hudâ’dır

  Âşıkın nesi var ise ma’şûka fedâdır

  Semâ safâ câna vefâ rûha gıdâdır  III.

  Aşk ile gelin eyleyelim zevk u safâyı

  Göklere değin ir görelim hûy ile hâyı

  Mestâne olup depredelim çeng ile nâyı

  Semâ safâ câna vefâ rûha gıdâdır  IV.

  Ey sûfî bizim sohbetimiz câna safâdır

  Bir cür’amızı nûş idegör derde devâdır

  Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefâdır

  Semâ safâ câna vefâ rûha gıdâdır  V.

  Aşk ile gelin tâlib-i cûyende olalım

  Şevk ile safâlar sürelim zinde olalım

  Hazret-i Mevlânâ’ya gelin bende olalım

  Semâ safâ câna vefâ rûha gıdâdır

+ Yorum Gönder


semazen sözleri,  semazen ile ilgili sözler,  semazenle ilgili sözler,  semazenlerle ilgili sözler,  mevlananın semazen ile ilgili sözleri,  Semazenlerle ilgili güzel sözler