+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Peygamberlerin gönderiliş sebepleri nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Peygamberlerin gönderiliş sebepleri nelerdir?
  Peygamberlerin Gönderiliş Sebebi

  Peygamberlerin varlık sebebi veya peygamberlerin gönderiliş gayesi, insanın yaratılış gayesiyle aynı noktada birleşir. O da, Allah’a kulluktur. Cenâb-ı Hakk (c.c.), Kur’ân-ı Kerîm’de, Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk yapsınlar diye yarattım (Zâriyât, 51/56) buyurarak, bu hususa işaret etmektedir. Bir başka âyet-i kerimede, Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki, ona “Ben’den başka ilâh yoktur; o halde Bana kulluk edin!” diye vahyetmiş olmayalım (Enbiyâ, 21/25) denilerek, aynı hususa işarette bulunulur.

  Sıdk (Doğruluk), emanet (her hususta mutlak manâda emin olmak), tebliğ, fetanet (peygamberî akıl), ismet (günahsızlık) ve aklî-fizikî arızalardan berî olmak gibi altı temel sıfatla mevsuf bulunan peygamberlerin bu ana gönderiliş gayesi çerçevesindeki vazifeleri veya gördükleri fonksiyonlar,

  Din’i tebliğ (Âhzab, 33/39, Mâide, 5/67),
  insanlara güzel örnek olmak (En’âm, 6/90, Ahzâb, 33/21),
  dünya-Âhiret dengesini kurmak (Kasas, 28/77) ve
  insanların Âhiret’te haklarındaki hüküm dolayısıyla Allah’a itiraz haklarının olmamasının yolunu hazırlamaktır (Nisa, 4/165).  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
  (Enam Suresi, 48)

  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır.
  (Enam Suresi, 131)

  Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.
  (Sebe Suresi, 28)

  Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir.
  (Nisa Suresi, 165)
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ AMACI

  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır (Enam Suresi, 48)

  Bu, halkı habersizken, Rabbinin ülkeleri zulüm ve helak edici olmadığındandır (Enam Suresi, 131)

  Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik Ancak insanların çoğu bilmiyorlar (Sebe Suresi, 28)

  Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi) Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir (Nisa Suresi, 165)

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Peygamberlerin gönderilme amaçları insanlara doğruyu gösterme, onları hidayete erdirme, Allahın emir ve yasaklarını insanlara anlatmaları içindir. Ve bu Peygamberlere kitaplar ve yetenekler verilmiştir.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamberler bu dünyaya allahın bir elçisi olarak gönderilmişlerdir. görevleri yoldan çıkmış olan insanları doğru yola getirmek ve allahın gönderdiği vahiyleri insanlara bildirmektir. dünyaya gönderilen ilk peygamber hazreti ademken son peygamber hazreti muhammeddir.

+ Yorum Gönder


peygamberlerin gönderiliş sebepleri,  peygamberlerin gönderiliş amacı nedir,  peygamberlerin yaratılış amacı nedir,  peygamberlerin gönderiliş nedenleri,  peygamberimizin gönderiliş amacı,  peygamberlerin yaratılış amacı