+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Peygamber Kıssaları: Hz. İsmail (a.s.) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Peygamber Kıssaları: Hz. İsmail (a.s.)
  Hz.İsmail Kıssaları Kısaca


  Hz İbrahim Allah Teâlâ'nın emriyle hanımı Hâcer ve oğlu İsmail'i Filistin'den alıp Hicaz'a götürdü Hz İsmail henüz sütte idi Kâbe'nin daha sonra inşa edildiği yere yakın bir yerde büyük bir ağacın yanına bıraktı Yanlarına bir dağarcık hurma ve biraz su koydu O zamanlar henüz Mekke şehri kurulmamıştı, her taraf ıssızdı Hatta su da yoktu

  Hz İbrahim dönüp giderken Hacer, "Ey İbrahim, bizi bu ıssız ve kimsesiz vadide bırakıp da nereye gidiyorsun?" dedi Hacer tekrar, "Ey İbrahim! Bizi burada bırakmanı sana Allah mı, emretti?" diye seslendi Hz İbrahim, "Evet Allah emretti" deyince, Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter, bizi o korur" diyerek Allah'a tevekkül etti İbrahim Seniye mevkiine gelince Kâbe'nin bulunduğu tarafa yönelerek şöyle dua etmiştir: "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim Şunun için ki, Rabbimiz (orada) namaz (ların)'ı dosdoğru kılsınlar Artık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve kendilerini bazı meyvelerle rızıklandır ki (verdiğin nimete) şükretsinler" (İbrahim, 14/37)
  Aradan günler geçti Yanlarındaki su ve hurma bitti Etrafta kimseler yoktu, çocuk susuzluktan ağlıyordu

  Hacer su aramaya başladı Safa tepesine çıktı, etrafa baktı kimseyi göremedi İndi; koşarak Merve'ye geldi; etrafına bakındı, kimseyi görmedi Bir yudum su bulmak için Safa ile Merve arasındaki bu gidiş gelişi yedi defa tekrar etti Yedinci defa Merve'ye çıktığında şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek gördü Ayağının ökçesiyle yeri eşiyordu Oradan su çıkmıştı Diğer bir rivayete göre çocuk ayağı ile (veya eli ile) kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır Hacer gelip kana kana içti, çocuğuna da içirdi

  Hz Hacer su boşa akmasın diye gölet yapıp suyu muhafaza etmeye çalışıyor, bir yandan da avuçlarıyla kırbasını dolduruyordu Hz Peygamber (sas) bunu şöyle anlatmıştır: "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin! Eğer o Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da, soyu avuçlamasaydı, muhakkak ki Zemzem akar bir kaynak olurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 9)

  Hz Hacer'in suyu bulmasından sonra Mekke vadisinden geçen Cürhümîlerden bir grup vadinin üstünde bir kuş gördüler Bu kuşun su olan yerde uçtuğunu bilen Cürhümîler daha önce bu vadide bir su kaynağı yoktu Acaba, yeni bir su kaynağı mı bulundu diye içlerinden birisini kontrol için gönderdiler Suyu haber alınca, gelip su başına yerleşmek için Hz Hacer'den izin istediler Suda bir hak iddia etmemek şartıyla Hz Hacer onlara izin verdi Hz İsmail fasih arapçayı bunlardan öğrendi, gençlik yaşına gelince Cürhümîler içlerinden bir kızla Hz İsmail'i evlendirdiler Bu evlilikten sonra Hz Hacer vefat etti

  Hz İbrahim zaman zaman Şam'dan gelip oğlunu ve hanımı Hacer'i ziyaret ederdi Bir defa rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görmüştü Rüya üç gece aynen tekerrür edince Hz İbrahim durumunu oğluna açıp:
  "Ey oğulcuğum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm, buna ne dersin? dedi Hz İsmail; "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın, diye cevap verdi" (es-Saffat, 37/102)
  Hz İbrahim ve İsmail'in bu teslimiyetini Allah mükafatlandırdı İsmail'in yerine büyük bir kurbanlık verdi (es-Saffat, 37/107)
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Kuranı Kerim de adı geçen Peygamberlerden ve Hz. İbrahimin oğludur. Kendisine kitap verilmemiş ve babasının dinini insanlara anlatmıştır. Hz. İsmaile verilen mucizeler arasında dikenlerle dolu ağaçlarda ki dikenlerin meyve olmasını sağlamış. Kuranı Kerim de on iki yerde ondan bahsedilmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hazreti ismail kuranda adı geçen bir peygamber olup hazreti ibrahimin oğludur. hazreti ismai,lin annesinin adı hacerdir. hazreti ismail ile hazreti davutun hikayesini duymuşsunuzdur. bu hikaye aynı zamanda kurban bayramının nedenidir.
+ Yorum Gönder


hz ismail kıssası