+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Önemli Sahabeler Kimlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Önemli Sahabeler Kimlerdir
  Önemli Sahabeler Kimlerdir

  hz. ebû bekr-i sıddîk
  hz. ömer
  hz. osman
  hz. ali
  abdurrahman bin avf
  ebû ubeyde bin cerrâh
  sa'd bin ebî vakkâs
  talhâ bin ubeydullah
  zübeyr bin avvâm
  abbâs bin abdülmuttalib
  abdullah bin abbâs
  abdullah bin amr bin âs
  abdullah bin cahş
  abdullah ebubekri siddîk
  abdullah bin hanzala
  abdullah bin huzâfe
  abdullah bin mes'ûd
  abdullah bin ömer
  abdullah bin revâha
  abdullah bin selâm
  abdullah bin süheyl
  abdullah bin zeyd
  abdullah bin zübeyr
  âmir bin füheyre
  ammâr bin yâser
  bilâl-i habeşi
  büreyde bin hasib
  câbir bin abdullah
  dıhye-i kelbî
  ebû dücâne
  ebû eyyûb-el ensârî
  ebû hüreyre
  feyrûz bin deylemî
  habbâb bin eret
  hanzala bin ebû âmir
  hubeyb bin adiy
  huzeyfe bin yemân
  hz. hamza
  kâ'b bin mâlik
  nevfel bin hâris
  osman bin talhâ
  sâbit bin kays
  sa'd bin mu'âz
  sâlim mevlâ ebû huzeyfe
  seleme bin ekvâ
  seleme bin hişâm
  selmân-ı fârisi
  tufeyl bin amr
  ubâde bin sâmit
  ukbe bin âmir
  übeyy bin kâ'b
  velîd bin velîd
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Sahabe İslam dini Peygamberini görmüş onunla arkadaşlık etmiş ve konuşmuş olan Müslümanlara denir ve ilk sahabeler erkeklerden Ali , kadınlardan ise Haticedir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Sahabe demek peygamber efendimizi görmüş ve onunla sohbet etmiş kişilere denir. cinlerdende sahabeler bulunmaktadır. gelelim sizin sorunuza; hazrteti ömer , hazreti osman, hazreti ali bunlar ve daha başka isimler önemli sahabelerdir.
+ Yorum Gönder