+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Hz. Muhammed'in diğer peygamberlere göre üstünlüğü hangi hususlardadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hz. Muhammed'in diğer peygamberlere göre üstünlüğü hangi hususlardadır
  Ülü'l-azm Peygamber nedir? Hz. Muhammed'in (s.a.s.) diğer peygamberlere göre üstünlüğü hangi hususlardadır?

  Ülü'l-azm; azim ve kararlılık sahibi kimse demektir. Kimi peygamberlere üstlendikleri görevin büyüklüğü, ayrı bir kitapla gönderilmeleri, mücadelelerinde azimli ve karariı davranmaları yüzünden bu unvan verilmiştir.61 Nuh, ibrahim, Musa, İsa ve Hz. Muhammed (aleyhimüsselâm) bunlardandır. Aşağıdaki ayette bu elçiler topluca zikredilir:
  "Allah, dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye, din konusunda Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, ibrahim'e, Musa'ya ve isa'ya emrettiğimizi, sizin için de şeriat yapmıştır." (Sûra, 42/13). Aşağıdaki ayette kastedilen elçiler de bunlardır. "Hani peygamberlerden söz almıştık; senden, Nuh'tan, ibrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan!" (Ahzâb, 33/7)

  Diğer yandan Kur'ânda, ülü'l-azm peygamberler arasından bir tanesinin, seçkin kılındığı şöyle haber verilir. "Allah, o elçilerden kimini de derecelerle yükseltti." (BaUa, 2/253).

  Müfessirlerin çoğunun kanaatine göre, bu yükseltilen elçi Hz. Muhammed'dir (saiiaiiahu aleyhi ve seiiem). Çünkü o, peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu olup, bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Kur'ân, önceki bütün vahiy mesajının özü, özeti olduğu gibi Hz. Muhammed (sal-Mahu aleyhi ve seiiem) de geçmiş peygamberlerin en üstünüdür.
  O, kendisini şöyle tanımlamıştır: "Ben, kıyamet günü, Adem oğlunun efendisiyim. Kabirden ilk çıkarılan ben olacağım. İlk şefaat eden ve şefaati kabul edilen ben olacağım."62

  Câbir ibn Abdillah'dan (radıyaliahu anh) rivayete göre Nebi (sailallahu aleyhi ve seiiem) şöyle buyurmuştur: "Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş haslet bana verilmişti]:. Bunlar şunlardır: a) Ben, bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku salınmakla yardım olundum, b) Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı, ümmetimden bir kişiye nerede namaz vakti olursa, orada namazı kılsın, c) Bana ganimetler helal kılındı, d) Her Peygamber özel olarak kendi kavmine gönderilirken, ben bütün insanlara rahmet olarak gönderildim, e) Bana şefaat makamı verildi."62

  Hz. Peygamber'in bu hadisi Tebük gazvesi yolculuğu sırasında ve Tebük'te konakladıkları bir seher vaktinde söylediği rivayet edilmiştir. Karşılarında bulunan elli bin askerden müteşekkil Bizans ordusu, Suriye'den yola çıkarak, Hicaz'a kadar gidip, İslâm'ı ortadan kaldırmak niyetiyle ilerliyordu. Ancak Tebük'e gelince içlerine düşen bir korku nedeniyle seferden vazgeçmişlerdi.

  Bu üstünlüklerine rağmen, Hz. Peygamber övünmeyi ve övülmeyi sevmezdi.64 Aşağıdaki hadisler bunu gösterir: "Ben Meryem oğlu isa'ya dünyada da ahirette de insanların en yakınıyım. Peygamberler baba bir kardeşlerdir, anneleri ayrıdır, dinleri birdir."65 Ibn Abbas'ın mescitte kendisinin ve kimi peygamberlerin üstünlüklerini dile getirdiğini işitince Allah'ın Rasûlü şöyle buyurmuştur: "Hiç kimse, Hz. Zekeriyya'nın oğlu Yahya'dan üstün olamaz. O günah işlemediği gibi, günahı aklından bile geçirmezdi." ÇÂl-i İmrân, 3/39)66
  Medine'ye hicretten sonra, Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını görünce, "Ben Musa'ya sizden daha yakınım." diyerek, bu günde oruç tutmuş ve sahabeye de oruç tutmalarını bildirmiştir.67


  61 Ahzâb, 33/40.
  62 Müslim, iman, 327, 328, fezâil, 3; Tirmizî, tefsîru sûre, 4.
  63 Buhâri, saMt, 56, Çağrı neşri, I, 113.
  64 bk.Tirmizî, tefsîru sûre, 17/18; İbn Mâce, zühd, 37.
  65 Buhâri, enbiyâ, 48; Müslim, fezâil, 145.
  66 bk. Elmalık, agc, II, 150.
  67 Buhâri, savm, 69. 2. GÜLDEREN
  Üye

  peygamberimizin diğer peygamberlerden üstünlüğü onun alemlere rahmet olarak gönderilmesidir ayrıca peygamberimiz diğer peygamberlerden daha fazla çile dert çekmiştir fakat hepsine sabretmiştir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Peygamber efendimiz bütün peygamberlerin en üstü olmasının sebebi hazreti muhammedin başta hazreti ademde olmak üzere yaradılış sebeblerinin olmasıdır. peygamber efendimizin bir hatası bir kusuru bile yoktu bütün peygamberlerin hatalarının olmasına rağmen.
+ Yorum Gönder