+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Her peygamber mucize göstermiş midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Her peygamber mucize göstermiş midir
  Mucize nedir? Her peygamber mucize göstermiş midir?


  Bir peygamberin, Allah'ın elçisi olduğunu ispatlamak için gösterdiği olağanüstü şeylere "mucize" denir. Mucize fizik,-kimya ve biyoloji gibi pozitif bilimlerle açıklanamaz. Aksi halde mucize olmaktan çıkar ve olağan bir şey olurdu. Kur'ân'da mucize sözcüğü yerine ayet, beyyine ve burhan kelimeleri kullandır. Peygamberler mucizeyi, ihtiyaç sırasında zorunlu kaldıkları için, kendilerini inkâr edenlere karşı bir delil olarak gösterirler. Temelde mucizeyi peygamberleri elinde yaratan Allah Teâlâ'dır.

  Peygamberlerin en büyük mucizeleri, kendi devirlerinde geçerli olan, en önemli olaylar türünden vuku bulmuş ve bu olayların etkisini kırmıştır.

  Önceki peygamberlere çeşitli mucizeler verilmiştir. Hz. İbrahim'in Nemrud tarafından ateşe atılıp, ateşin onu yakmaması, Salih'e (aleyhisselâm) verilen deve mucizesi ve bu hayvanın kesilmesi üzerine, Semud kavminin yok edilmesi,68 uzun yıllar oğlu Yusuf'tan ayrı kalan Yakub'un (aleyhisselâm), onun gömleğini yüzüne sürünce, görmeyen gözlerinin açılması,69 Hz. Musa'nın elindeki asâ ile çeşitli olağanüstü haller göstermesi,70 Hz. Süleyman'ın emrine verilen rüzgârla, gidiş ve dönüşü birer aykk yola bir günde gidip gelmesi71 ve Yemen'de bulunan kraliçe Belkıs'ın ünlü tahtını göz açıp kapayıncaya kadar Kudüs'e nakletmesi,72 kuş ve karınca gibi hayvanlarla konuşması,73 Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle çamurdan kuş yapıp, üfleyince kuşun canlanması ve uçup gitmesi, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca ten hastakğı olanı iyileştirmesi,74 havarilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi,75 evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermesi,76 bunlar arasında sayılabilir. 1 iz. Muhammed' in (sallallatıu aleyhi ve sellem) en büyük mucizesi Kur'ân-ı Kerimdir.77

  Diğer yandan, Hz. Peygamberin'in; Miraç mucizesi,78 ayın iki parçaya ayrılması,79 inleyen hurma kütüğünün eliyle tutunca susması,80 gibi toplum huzurunda meydana gelmiş çeşitli mucizeleri vardır. Bunlar Allah'ın izniyle meydana geldiği için, bir peygamberin bundan dolayı kendinde olağanüstü bir güç ve varkk hissetmesi düşünülemez. İnananların da peygamberine bu gözle bakması ve buna göre inanması gerekir. Nitekim Hz. Peygamber sahabelerini aşırdıklardan sakındırmak için şöyle buyurmuştur: "Beni övmekte, Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı överken yaptıkları gibi aşırı gitmeyin. Benim hakkımda, "O, Allah'ın kulu ve Rasûlüdür." deyin.81  68 Şuarâ, 26/141-158.
  69 Yusuf, 12/92-96.
  70 Şuarâ, 26/61-66.
  71 Sâd, 38/35, 36; Sebe', 34/12.
  72 Nemi, 27/39, 40.
  73 Nemi, 27/18, 19, 20-28.
  74 Mâide, 5/110; Âl-i İmrân, 3/49.
  75 Mâide, 5/114, 115.
  76 Al-i İmrân, 3/49.
  77 Buhârî, i'tisâm, 1.
  78 İsrâ, 17/1; Necm, 53/13-18.
  79 Kamer, 54/1; Buhârî, menâkıb, 27; Müslim, müaâfıkûn,
  80 Buhârî, menâkıb, 25.
  81 Buhârî, hudûd, 31; Müslim, hudûd, 5.
 2. GÜLDEREN
  Üye

  peygamberimiz yaşamı boyunca pek çok mucize göstermiştir mesela ayı ikiye yarması parmaklarından su çıkarması peygamberimiz daha küçükken göğsü yarılmıştır ve kalbi yıkanmıştır
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mucize demek allahın emriyle peygamberlerin allahın yapabileceklerini insanlara gösterdikleri doğa üstü olaylardır. örneğin hazreti isanın nuhun oğlu samı diriltmesi , hazreti musanın zamanında gökten kurbağaların yağması gibi.
+ Yorum Gönder