+ Yorum Gönder
Peygamberlerimiz – Siyer ve Peygamberler Forumunda Peygamber olmayan kimselerin elinde olağanüstü haller meydana gelir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Peygamber olmayan kimselerin elinde olağanüstü haller meydana gelir mi
  Peygamber olmayan kimselerin elinde olağanüstü haller meydana gelir mi? Bunların mucizeden farkı nedir?

  Şekil bakımından mucizeye benzemelde birlikte aralarında nitelik farkı bulunan birtakım olağanüstü haller daha vardır ki, bunlar, bir dönemin peygamberine samimi olarak bağlanan, Allah'ın sevgili kulları elinde meydana gelebikr. Keramet, ilham, irhas, maûnet, istidrac bunlar arasındadır. Aşağıda kısaca bunlardan söz edeceğiz.

  a) Keramet. Bağlı olduğu gerçek semavi dinin hükümlerine titizlikle uyan, peygamberine gönülden bağlı olan ve Allah'ın sevgisini kazanmış bulunan kimi veli kişilerin elinde meydana gelen olağanüstü hallerdir.82 İslâm'dan önceki dönemde yaşamış ve Ashab-ı Kehf denilen birkaç gencin inançlarından dolayı zulme uğradıktan sonra, sığındıkları mağarada yıllarca kış uykusuna çekilerek, daha sonra diriltilmeleri,83 Hz. Süleyman'ın isteği üzerine, bir kulun, Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirmesi,84 mağarada mahsur kalan üç kişinin geçmiş güzel amellerini öne sürerek kurtulması,85 birer keramet halidir. Yine Hz. Ömer'in hilafeti sırasında, Medine'de irad ettiği bir cuma hutbesinde, Nihâvend'de savaşmakta olan komutanı Sâriye'ye, "Ey Sâriye dağa çık dağa!" diye seslenmesi ve komutanın da mesajı alması bu nitelikte olağanüstü bir haldir.86

  Yine Kur'ân'da Hz. Meryem'e meleklerin Yüce Allah'tan birçok kez haber getirmesi, meleklerin ona hizmet etmesi, bir keramet halidir.

  b) İlham: kalpte beliren bilgidir. Vahiy ile ilham birbirinden farklıdır. Şöyle ki, vahiy peygambere gelir. Allah tarafından koruma ve gözetim altında peygambere ulaşır. Vahyi alırken peygamberin bilinci yerindedir. İlham ise korunmuş olmayıp, yanılma payı vardır ve bilinç dışı olarak Allah'ın sevgili kullarının kalbine doğuverir. Hz. Musa'nın annesinin durumu ilhama örnek verilebilir. Firavun'un, gördüğü bir rüya üzerine, ülkede yeni doğan bütün erkek çocukları öldürttüğü bir sırada dünyaya gelen Musa'yı, annesi bir sepetle Nil nehrine bırakmış, suların sürüklemesiyle Firavun'un bahçesinin yakınında bulunan Musa, saraya alınarak orada yetiştirilmiştir. Bu olay Kur'ân'da bildirilir. 87

  c) Irhas: Peygamberlik görevi verilmezden önce peygamberlerde görülen olağanüstü haller olup, daha sonra bu kimsenin peygamber olacağına delil sayılır. Hz. İsa'nın beşikte iken konuşması bu niteliktedir.88

  d) Maûnet Yardım ve kolaylık anlamına gelir. Amelleri, davranışları ve ahlâkı güzel olan bazı müminlerde ortaya çıkan olağanüstü haldir. Yüce Allah'ın veli olmayan Müslüman bir kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darkk ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.

  e) İstidrâc: Süre tanımak, mühlet vermek demektir. Küfrü ve günahı açık olan kimselerde kendi isteklerine uygun olarak ortaya çıkan olağanüstü hallerdir. Cenâb-ı Hak, istidrâc gösterecek kimseye daha fazla küfür ve günaha dalması için bu yeteneği verir. Şeytanın duasının kabul olunarak, kıyamete kadar kötülük yapmasına fırsat verilmesi, Firavun, Nemrut ve benzerlerinin yeryüzündeki saltanatlarının bir süre kendi istedikleri tarzda yürümesi istidrâc türünden olaylardır. Yine zalimlerin ve küfür ehlinden bir bölümünün dünya işlerinin iyi gitmesi de istidracla ilgilidir. Kur'ân'da, Allah Teâlâ'nm zulüm ve küfür ehline süre, imkân ve fırsat vermesinin istidrâc niteliğinde olduğu bildirilir.89

  Sihir ve san'at türüne giren bazı tuhaf olaylar vardır ki, bunlar alet, sebep ve araçlara bağlı olarak yapılır ve gerçekte tabiat kurallarına uygun olarak meydana gelebilir. Sebep ve şardan bilen kimseler, her zaman bu tip garip hünerleri gösterebilir. Bunların fizik açıklamaları bulunduğu için gerçekte olağanüstü özellikleri yoktur.


  82 Taftâzâni, Şethul-Mekâsid, İstanbul 1305, II, 203.
  83 bk. Kehf, 18/9-12.
  84 Nemi, 27/38-40.
  85 Buhârî, icâre, 12.
  86 Gölcük, age, s.171
  87 Kasas, 28/7.
  88 Mâide, 5/110-115.
  89 A'râf, 7/182, 183; Kalem, 68/44, 45.
 2. GÜLDEREN
  Üye

  peygamber olanlarsa mucize vardır Allahın veli kullarında ise keramet vardır bunlar rabbimizin izniyle gerçekleşir fakat yalancı peygamberlerin yaptığı sihirdir göz yanıltmasıdır Müseylemetül kezzab gibi
+ Yorum Gönder


maunet istidrac