+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda çocuk polisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  çocuk polisi
  ÇOCUK POLİSİ

  Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.

  " Polis. yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuk, alil ve acizlere yardım ve muavenet eder." (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu)

  Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere yürürlükteki mevzuat esas alınarak Emniyet Teşkilatının çocuklara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla "Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" 13.04.2001 gün ve 24372 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Yeni yapılanma ile Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri Çocuk Şube Müdürlüklerine; Küçükleri Koruma Büro Amirlikleri ise Çocuk Büro Amirliğine dönüştürülmüştür. Bu güne değin Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen korunmaya, yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terkedilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara yönelik hizmetlerin yanı sıra, suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların ADLİ-İDARİ tüm suç soruşturmaları da Çocuk Şube Müdürlükleri / Büro Amirlikleri tarafından yürütülmektedir.

  EĞİTİM

  Çocuklarla ilgili işlemleri yürütecek personelin özel bir bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle, Çocuk Polisi birimlerinde çalışan personel için özel eğitim programları uygulanmaktadır.

  Gerçekleştirilen eğitimler ile;

  Çocuklara ilişkin ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler,

  Türkiye'deki çocuk koruma sistemi ve bu sistemde yer alan kurum ve kuruluşların çalışmaları,

  Söz konusu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğine nasıl gidilebileceği ve bu işbirliğinin Emniyet Teşkilatı açısından önemi,

  Suça karışan çocukların topluma nasıl kazandırılabilecekleri,

  Çocukların korunması ile ilgili olarak polise düşen görevler,

  Polis ile çocuk arasında iletişim kurma teknikleri,

  Yaş gruplarına göre çocukların sahip oldukları psikolojik durum ve davranış biçimleri, gelişim özellikleri

  konularında bilgiler verilerek uzman Çocuk Polisi yetiştirilmektedir.

  Bugüne kadar Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Kars, Muş, Artvin, Uşak, Diyarbakır, Bartın, Kırıkkale, Aydın, Gaziantep, Erzincan, Sivas, Eskişehir, İçel, Rize, Burdur, Elazığ, Tunceli, Gümüşhane, Isparta, Giresun, Tokat, Ordu, Muğla, Manisa, Bursa illerinde Çocuk Polisi Hizmetiçi Kursu düzenlenmiş, toplam 1350 Personel eğitim almıştır.

  Eğitim faaliyetlerimiz ve Çocuk Şube Müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması devam etmektedir.

  Çocuk Polisi hizmetiçi eğitimleri üniversiteler, sivil toplum örgütleri, barolar, SHÇEK, ILO, The British Council, UNICEF Türkiye Temsilciliği, INTERPOL gibi ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

  ÇOCUK BAKIM ÜNİTELERİ

  Çocuk Şube Müdürlüklerimizde Çocuk Bakım Üniteleri mevcuttur.

  Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında, ilk Ulusal Raporun eklerine Emniyet Teşkilatının çocuklar konusundaki çalışmaları ilave edilmiş ve İsviçre Cenevre'deki BM toplantısında Çocuk Polisi çalışmaları Dünya kamuoyuna aktarılmış ve büyük beğeni toplamıştır.

  Ülkemizin çalışmaları emsallerine göre Dünyada ilk olması nedeniyle taktirle karşılanmaktadır.

  ÇOCUKLARIMIZ HAKKINDA TAVSİYELER

  Çocuklarınıza ev anahtarınızı vermeniz gerektiğinde anahtarlığınızda adresinizi ve isminizi belirten bir işaret bulunmamasına dikkat edin.

  Okul öncesi çocuklarınızın ev dışında yalnız başlarına dolaşmalarına ve nezaret edilemeyecek yerlerde oynamalarına ( özellikle kalorifer daireleri, bodrumlar, inşaat vb.) izin vermeyin.

  Çocuklarınız okula yürüyerek gidiyorsa, bilinen işlek caddelerden, grup halinde gidip gelmeye dikkat etmelerini öğütleyin.

  Yabancıların yakınlık göstermesi ve hediye vermelerini kabul etmemelerini, bu gibi girişimlerde bulunanları veya kendilerini rahatsız edenleri hemen en yakın güvenlik görevlisine söylemelerini ve size de mümkün olduğu kadar çabuk haber vermelerini isteyin.

  Evden dışarı çıktıklarında, nerede ve kiminle birlikte olduklarını size her seferinde söylemelerini öğütleyin.

  Çocuklarınız dışarı çıktığında üzerlerinde fazla miktarda para ve kıymetli eşya bulunmamasına dikkat edin.

  Çocuklarınızı mahalledeki oyun alanlarında bile olsa mutlaka gözaltında bulundurun.

  Çocukların oynadıkları bölgede alışılmamış şekilde ve sıklıkta dolaşan şahıs ve/veya araçları gerektiğinde en yakın güvenlik kuvvetleri birimlerine bildirin. Mümkün olduğunda kişilerin eşkâllerini ve araçların plaka numaraları ile markalarını ve renklerini tespit etmeye çalışın.

  Çocuklarınızı tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri konusunda uyarın.
 2. Esma
  Devamlı Üye

  Bildiğiniz gibi her rütbeden polis bulunmaktadır. Çocuk polisi de bu rütbelerden birisidir ve adından da anlaşıldığı gibi çocukların gelişimi ve davranışları ile ilgilenmektedir.
+ Yorum Gönder