+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Bilgi Polis olma şartları nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Bilgi Polis olma şartları nelerdir?








  Polis olma şartları nelerdir

  Polis olma şartları hakkında bilgi


  Polis Koleji Giriş Şartları Polis Koleji; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerin Fen Bilimleri Alanı müfredatına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, parasız yatılı ve resmi üniformalı bir okuldur.
  Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlardaki fakültelerde eğitim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktadırlar.
  Polis Kolejine 2005 yılında aşağıda belirtilen sınav aşamaları ile öğrenci alınacaktır.
  Başvuru İşlemleri:
  Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular 10 Ocak - 11 Şubat 2005 tarihleri arasında İlköğretim Okulu Müdürlükleri ve hazırlık sınıfı olan Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerinde internet ortamında yapılacaktır.
  Sınavlar:
  1-)Polis Koleji Aday Tespit Sınavı : Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan Polis Koleji Aday Tespit Sınavı 12 Haziran 2005 tarihinde saat 10:00’da Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı (OKS) ve Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile birlikte 81 il merkezinde gerçekleştirilecektir.
  Polis Koleji Aday Tespit sınavı sonuçları en geç Temmuz ayının son haftasında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Koleji Resmi Web Sitesi internet adreslerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Başarılı adaylara İl Emniyet Müdürlüklerince tebligat yapılacaktır.
  2-)Polis Kolejine Giriş Sınavı : Polis Koleji Aday Tespit sınavında başarılı olan adaylar, 08-14 Ağustos 2005 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Koleji Müdürlüğünde yapılacak olan Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacaklardır. Polis Kolejine Giriş Sınavı Mülakat, Beden Eğitimi Sınavı ve Yazılı Sınav (test) aşamalarından oluşmaktadır.
  Adaylarda Aranacak Şartlar:
  (1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  (2)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  (3)İlköğretim okulunu üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  (4)Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
  (5)Yaş yönünden; 2005 Yılında yapılacak sınav için, hazırlık sınıfı okuyanlar için 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak, hazırlık sınıfı okumayanlar için 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak. İlköğretim okulunun beşinci sınıfını bitirdikten sonra herhangi bir sebeple yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerli sayılacak, ilköğretim okulunun beşinci sınıfını bitirmeden önce yaptırılan yaş düzeltmesinde ise düzeltilmiş yaşa itibar edilecektir.
  Öğrenime ara vermemiş olmak,
  (7)Herhangi bir okuldan, ahlaki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,
  Hazırlık sınıfı hariç, Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  (9)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  Boy Yönünden
  ERKEKLER için en az;
  13 yaşından gün almamış olanların (1993 doğumlu) 139 cm.,
  14 yaşından gün almamış olanların (1992 doğumlu) 144 cm.,
  15 yaşından gün almamış olanların (1991 doğumlu) 151 cm.,
  16 yaşından gün almamış olanların (1990 doğumlu) 156 cm.,
  17 yaşından gün almamış olanların(1989 doğumlu) 160 cm boyunda olmaları,
  KIZLAR için en az;
  13 yaşından gün almamış olanların (1993 doğumlu) 144 cm.,
  14 yaşından gün almamış olanların (1992 doğumlu) 147 cm.,
  15 yaşından gün almamış olanların (1991 doğumlu) 151 cm.,
  16 yaşından gün almamış olanların (1990 doğumlu) 156 cm.,
  17 yaşından gün almamış olanların (1989 doğumlu) 160 cm boyunda olmaları gereklidir,
  Sınavlarda başarılı olan aday öğrenciler, Polis Koleji'nde en çok 20 gün süre ile intibak eğitimine alınırlar. İntibak eğitiminin başlama tarihinden itibaren 3 gün içinde Polis Koleji'ne müracaat etmeyen adayların yerine sırası ile yedek öğrenciler çağrılır. Bu süre içerisinde beslenme barınma ve sağlık giderleri okulca karşılanan öğrencilere, sağlık kurulu raporları aldırılır. Rapor sonucu aranan sağlık şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin kaydı yapılmayarak yerlerine sırası ile yedek adaylar çağrılır. Polis Koleji öğrencisi olacağı tespit edilenler, Yüklenme ve Kefalet senedi vermek şartıyla Polis Kolejine kayıt yaptırmaya hak kazanırla








 2. Mesport
  Moderators





  Polis Kolejinin Taban Puanları Ve Giriş Şartları


  polis koleji giriş şartları 2011,
  Emniyet Genel Müdürlüğü polis olmak için öğrencilerde aranan 300 puan şartının 280 puana düştüğünü açıkladı.

  Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylığı için istenilen (300) başvuru puanı yerine, Emniyet Genel Müdürlük makamının 2011–2012 Eğitim-Öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylığı başvurularında, ÖSYM tarafından yapılan 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6) en az ( 280) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.” denildi.

  Açıklamada, “Bu kapsamda;YGSsonuçları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 2011 PMYO giriş sınavı başvuru baraj puanı 280 puana indirilmiştir. YGS sınav kategorilerinin herhangi birinden 280 ve üzerinde puan alan adaylar ön başvuruda bulunabileceklerdir.” ifadesi kullanıldı.

  POLİS KOLEJİ
  Yapılan Yönetmelik değişikliği ile 2003-2004 Eğitim Öğretim yılından itibaren Polis Koleji’ ne ilk kez kız öğrenci alınacaktır.

  Başvuru İşlemleri
  Polis Koleji Aday Tespit Sınavı için başvurular; adayların okumakta oldukları Okul müdürlüklerine yapılacaktır.

  Öğrenci kaynakları şunlardır

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlköğretim Okullarını bitiren öğrenciler ile Lise Hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerdir.

  Sosyal durum ile ilgili koşullar şunlardır

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satıma fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devem etmetke olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak,
  İlköğretim okulunu üç veya daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak
  Polis Kolejine giriş sınavının yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyan adaylar için 17 yaşından gün almamış olmak,
  Öğrenime ara vermemiş olmak,
  Herhangi bir okuldan, ahlâkî veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak,
  Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  04 Temmuz 1998 tarih ve 23392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranılacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelikte belirtilen sağlık şartlarını taşımak.
  Öğrenim kilo, boy ve yaş ile ilgili koşullar şunlardır

  Y A Ş En az Boy (Santimetre)

  12 yaşından gün almamış olanlar 134 cm. (dahil)
  13 yaşından gün almamış olanlar 139 cm. “
  14 yaşından gün almamış olanlar 144 cm. “
  15 yaşından gün almamış olanlar 151 cm. “
  16 yaşından gün almamış olanlar 156 cm. “
  17 yaşından gün almamış olanlar 160 cm. “
  Kilo Yönünden Aranan Şartlar;
  Ağırlık: Boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ele alınarak, bu rakamlardan 10 kg. kadar fazlalığı, 20 kg. kadar noksanlığı kabul edilir. Örneğin (151) cm. boyunda olan bir adayın en fazla 61 kg. en az 31 kg. ağırlığında olması gerekmektedir.
  Yaş Yönünden Aranan Şartlar;
  Müracaat edilen yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 16 yaşından, hazırlık sınıfı okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak gereklidir. İlköğretim okulunun beşinci sınıfından sonra hangi sebeple olursa olsun yaş tashihi yapmış olanların, tashihten önceki yaşları geçerli sayılır. Bu sınıftan önce yapılan yaş tashihlerinde düzeltilmiş yaşa itibar edilir.
  Şehit ve vazife malulleri çocukları için şu şartlar şuhlardır

  Emniyet Teşkilatında görevli iken şehit veya vazife malulü olanların Polis Kolejine girmeye istekli çocukları, giriş koşullarını taşımaları ve giriş sınavlarında tam puanın en az %50 sini almaları kaydıyla bu konuda ayrılan kontenjandan başarı sırasına göre istifade ettirilirler. Bu kontenjan o yıl için koleje alınan asil adayların sayısının %10 unu geçemez.
  Tahsil yönünden aranan koşullar şunlardır

  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarını veya muadili ortaokulları (3) üç ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  Yurtdışında öğrenim görenlerden, bu yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Bürolarınca yapılmış olmak,
  Tahsile ara vermemiş olmak,
  Hazırlık sınıfı hariç, lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak.
  Başvuru zamanı ve şekli şöyledir

  Kolej giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Koleji Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında halen okumakta oldukları Okulu Müdürlükleri’ne şahsen yaparlar.





+ Yorum Gönder