+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda ŞÜKRÜ BALCI PMYO Tarihçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. The_MEncH
  Özel Üye

  ŞÜKRÜ BALCI PMYO Tarihçesi

  ŞÜKRÜ BALCI PMYO Tarihçesi

  ŞÜKRÜ BALCI PMYO Tarihçesi Hakkında Bilgi


  İSTANBUL POLİS OKULUNUN AÇILIŞI

  Hareket ordusu ile İstanbul’a gelen Yüzbaşı Ahmet Bey, Ali Fethi (Okyar) Bey’in tasvibiyle yeni açılacak olan Polis Okuluna müdür tayin edildi.
  Ahmet Bey, Okul binası olarak büyük Acıbadem’de Hicaz Valisi Ahmet Ratip Paşa’nın kasrını talep ettiğinde, Dahiliye Nazırı Ferit Paşa ile aralarında şöyle bir muhabere geçmiştir:

  -- Bahsetmiş olduğun kasrın içini gezdin mi, bilir misin?
  - Evet Paşam bilirim. Gayet güzel tezyin edilmiştir. Merdiven korkulukları da billûrdandır.
  -- Peki öyle bir bina Polise lâyık mıdır?
  - Yeni kurulmuş bir teşekküle gireceklere şevk ve kıymet verebilmek maksadıyla, böyle müzeyyen bir binayı layık görmüştüm
  Diyebildi ama Paşadan red cevabı aldı.

  Bunun üzerine Ahmet Bey Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ile görüştükten sonra, Bab-ı alinin muhafazasında düşünülerek ilk Polis Okulu Yıldız Sarayındaki Şehzadeler Mektebi ve Mabeyn Dairesi küçük bir tadilatla İstanbul Polis Okulu olarak 400 talebesi ile tedrisata başlamış oluyordu.
  Meşrudiyet ile İstanbul Polis Okulunda şu dersler okutuluyordu;
  . Kavanin
  . Polis Nizamnamesi
  . Telefon ve Telgraf Muhaberesi
  . Beden Terbiyesi
  . Eskrim
  . Otomobil ve Makine Sevki İdaresi
  . Meslek Terbiyesi ve Fiili Hizmet
  . Atış Nazariyesi
  . Acil Müdavat ve Hıfzısıha
  . Daktiloskopi ve Fotoğraf
  . Hesap
  . Tahrir Usûlü.

  Cumhuriyetin kurulması ile 1923’te Konya’da ve 1926’da Trabzon’da birer Polis Okulu açıldı. Fakat Talim ve Terbiye Heyetlerinin yeteri kadar olmayışı sebebiyle 1931 yılında kapatılarak tedrisatın İstanbul Okulunda toplanmasını icap ettirmişti.
  İstanbul Polis Eğitim Merkezi, 25 Ağustos 1978 tarihinde Kemalettin ERÖĞE Polis Okulunun Florya bölümü olarak hizmete girmiş 01 Ekim 1979 tarihinde de İstanbul Polis Eğitim Merkezi adını alarak müstakil hüvviyetine kavuşmuştur.

  İstanbul Polis Eğitim Merkezi, 30 Mart 1995 tarihli Bakan oluru ile “ŞÜKRÜ BALCI POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞܔ ismini almıştır.
  06.09.2001 Tarihinde Bakanlar Kurulunca İçişleri Bakanlığının 3.9.2001 Tarihli ve212226 sayılı yazısı üzerine, 25.4.2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 10.maddesine göre , Polis Akademisine bağlı olarak Meslek Yüksek Okulu olmuş ve ŞÜKRÜ BALCI POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ismini almıştır
 2. Acil

  ŞÜKRÜ BALCI PMYO Tarihçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder