+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis Yurtdışı Eğitimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Polis Yurtdışı Eğitimleri
  Polis Yurtdışı Eğitimleri

  Yurtdışı Eğitimleri Hakkında Bilgi


  Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan alanlarda bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78. 79. ve 80. maddeleri ve “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri ve Bakanlar Kurulu Kararı ile tanınan kontenjanlar çerçevesinde, Teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmek ve bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere yurtdışına 1999 yılından itibaren Master, doktora ve Hizmetiçi eğitimlere personel gönderilmektedir.

  Halen Yurtdışı Eğitimlerde (22) Master ve (89) Doktora olmak üzere toplam (110) personelimiz bulunmaktadır. (3) personelimiz uluslararası kuruluşlarda staj yapmaktadır.

  Yurtdışı Lisansüstü (Yüksek Lisans-Doktora) Eğitim Başvuru Şartları:
  Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli olmak,
  Adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak,
  Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
  Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
  Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı devam eden adli veya idari soruşturması bulunmamak
  Askerlikle ilgisi bulunmamak.

  Askerliğini yapmış ise, başvuruda bulunduğu yılın 01 Ocak tarihi itibariyle (40) yaşından gün almamış olmak. Askerlik yapmamış ise 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/E maddesi gereğince Eğitim Dairesi Başmanlığınca belirlenecek yaş kriterine sahip olmak
  Daha önce yurtiçinde aynı konuda veya yurtdışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
  Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmak: son başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde; İngilizce için en az 213 (IBT 79-80) puanlık geçerli TOEFL veya en az (6) puanlık IELTS belgesine, Almanca ve Fransızca için ilgili ülke kurumunun yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak.
  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
  Talebi birim amirliğince uygun bulunmak,

  Yurtdışı Kısa Süreli (Hizmet İçi) Eğitim Başvuru Şartları
  Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli olmak,
  Adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak,
  Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
  Askerlikle ilgisi bulunmamak

  Başvuruda bulunduğu yılın 01 Ocak tarihi itibariyle (40) yaşından gün almamış olmak
  Daha önce aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak, (Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde daha önce yurtdışı kısa süreli eğitime gitmemiş olmak )
  Kurumca belirlenecek yeterli yabancı dil seviyesine sahip olmak,

  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak
  Talebi birim amirliğince uygun bulunmak,

  Uluslararası Kuruluşlarda Staj Başvuru Şartları

  Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli olmak,
  Adaylık dahil en az dört yıl çalışmış olmak,
  Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
  Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
  Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı devam eden adli veya idari Soruşturması bulunmamak
  Askerlikle ilgisi bulunmamak.

  Başvuruda bulunduğu yılın 01 Ocak tarihi itibariyle (40) yaşından gün almamış olmak.
  Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmak: Son başvuru tarihinden önceki iki yıl içerisinde; KPDS’den İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden (A) düzeyinde puan almış olmak, İngilizce için en az 213 (IBT 79-80) puanlık geçerli TOEFL veya en az (6) puanlık IELTS belgesine, Fransızca ve Almanca için ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak.
  Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak
  Talebi birim amirliğince uygun bulunmak,
 2. Acil

  Polis Yurtdışı Eğitimleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


yurtdışında polis olmak