+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polislere 3 haftalık askerlik geliyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Polislere 3 haftalık askerlik geliyor
  Polislere 3 haftalık askerlik geliyor!

  Polislere 3 haftalık askerlik hakkında genel bilgi


  Kaynak: AA /

  Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulunda polislerin askerlik durumuyla ilgili tasarının imzaya açıldığını belirterek, tasarının detaylarını açıkladı.


  Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulunda polislerin askerlik durumuyla ilgili tasarının imzaya açıldığını belirterek, bu yeni düzenlemeye göre, Polis Akademisi mezunları 3 hafta, polis meslek okulları mezunlarının 6 ay askerlik yapmalarını öngörüldüğünü bildirdi.

  Bakan Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, polis kısa dönem askerlik hakkı tanıyan tasarının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını belirtti.

  Çiçek, tasarıya göre, Polis Akademisi mezunlarının 3 hafta, polis meslek yüksek okulları mezunlarının ise 6 ay askerlik yapmasının öngörüldüğünü kaydetti.

  Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''2010 yılında büyüme oranının orta vadeli programda öngörülen yüzde 6.8 rakamının üstüne çıkması beklenmektedir'' dedi. Çiçek, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

  Cemil Çiçek, 2011 yılının ilk Bakanlar Kurulu olması dolayısıyla daha çok 2010 yılının ekonomik ağırlıklı bir değerlendirmesinin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

  ''Özellikle gelişmiş ülkelerden kaynaklanmış olan ve son yüzyılın en önemli ekonomik krizini tüm dünya yaşamaktadır ve her ülke bu krizden etkilenmiştir. Böylesine derin bir krizden en az etkilenen bir ülke olduk. Bugün ilgili kurumlardan yapılan açıklamalar da bunu açıkça göstermektedir. Mevcut kriz ortamında 2010 yılı Türkiye ekonomisi açısından başarılı bir yıl olmuştur. Avrupa'da pek çok ülke büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmış iken, ABD ekonomisinde yapılan açıklamalara baktığımızda tam anlamıyla toparlanma sağlanamamışken, Türkiye olumlu bir şekilde bu süreci hem yönetmiş hem de önemli başarılar elde etmiştir.

  2010 yılında büyüme oranının orta vadeli programda öngörülen yüzde 6.8 rakamının üstüne çıkması beklenmektedir. 2010 yılı enflasyonu, bugün TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre TÜFE'de 6.4 olarak gerçekleşmiştir. Halbuki bizim hedefimiz 6.5 idi. Bunun altında kalmış olmaktadır. 2010 yılında işsizlik oranı 2009 yılına göre yaklaşık yüzde 2 daha düşük seyretmektedir. ILO üyeleri içinde 2010 yılında işsizliğin en hızlı düştüğü ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. 2010 yılında 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşmuştur.''

  Bu sabah hazine faizlerinin tarihinin en düşük seviyesinde seyrederek yüzde 7.04 oranını gördüğünü belirten Çiçek, ''Yine 2010 yılında bütçe dengesi hedeflerimizle uyumlu seyretmiştir. 2010 yılının sonunda kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 41 ile 42 arasında neticelenecek gözükmektedir. 2009 yılı sonunda bu rakam yüzde 45.5 idi. Türkiye tüm Avrupa'da 2010 yılında borcunu azaltan tek ülke olmuştur. Bankacılık sektörümüzün toplam aktifi 1 trilyon TL'ye yaklaşmış, kredi hacmi ise 5 milyar TL'yi geçmiştir'' dedi.

  Tüm OECD bütçeleri içerisinde bu krizde bankacılık sektörü en sıhhatli ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ifade eden Çiçek, ''Ziraat bankasının çiftçi kredileri, Halk Bankası'nın esnaf kredilerinde faiz oranları yüzde 5'e kadar düşmüştür. Önümüzdeki günlerde inanıyoruz ki diğer rakamlar da gerçekleştiğinde 2010 yılını daha derli toplu değerlendirme imkanı olabilecektir'' diye konuştu.

  -POLİSLERİN ASKERLİK DURUMU-

  Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını imzaya açtıklarını belirterek, konunun polislerin askerliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

  Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, uzun süredir beklenen ve üzerinde çalıştıkları bu tasarıya ilişkin şunları söyledi:

  ''Mevcut uygulamalarda polislerimiz normal askerlik görevini yapmaktadır. Polis Meslek Yüksekokulu Mezunları 15 ay, akademi, üniversite mezunları da 12 ay askerlik yapmaktadır. Mevcut polis teşkilatımız içerisinde 36 bin 213 polisimiz halen askerlik görevini yapmamış, 2 bin 202'si de şu anda askerlik görevini yapmaktadır. Dolayısıyla toplam 38 bin 415 kişiyi ilgilendiren bir tasarıyı karara bağlamış olduk. Türkiye'de polis ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Özellikle bir kısım yerlerde jandarma tarafından ifa edilen güvenlik nöbetleri büyük ölçüde artık belediye hudutları içerisinde polis teşkilatımız tarafından yerine getirilmektedir, beldeler hariç. Zaten Avrupa ortalamasına baktığımızda da Türkiye'de kişi başına düşen polis noktasında bir düşüklük durumu söz konusu. Onun için polislere daha fazla ihtiyaç var.

  Bunu bir ölçüde gerçekleştirebilmek bakımından daha kısa süreli askerlik yapmalarına imkan verebilecek bir düzenleme getirilmektedir. Yeni düzenlemeye göre akademi mezunları 3 hafta, polis meslek yüksek okulları mezunları da 6 ay askerlik yapacaktır. İnanıyoruz ki bu tasarıyı kısa sürede kanunlaştırırız. Böylece uzun süredir beklenen bu sıkıntı da ortadan kalkmış olacaktır. Esasen zaten polislerimiz bu manada güvenlik hizmeti yapmaktadır. Emekli oluncaya kadar da bir ölçüde silah altındadır. Tabii bunun ayrıntıları var. Askerlik hizmeti sırasında emniyet teşkilatından herhangi bir nedenle ayrılan veya bu süre içinde herhangi bir sebeple meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümler uyarınca askerlik hizmetinin geriye kalan süresini tamamlayacaktır. Ayrıca terhis edildikten sonra 7 yılını doldurmadan herhangi bir nedenle emniyet teşkilatından ayrılan veya meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümler uyarınca askere alınarak askerlik hizmetinin geriye kalan süresi tamamlatılacaktır. Söylemek istediğimiz şu; polislik görevini ifa ettiği sürece getirilen bu kolaylık.''

  -
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  ''ASKERİ ALANLA İLGİLİ TASARI''-

  Bugün ayrıca, askeri alanı ilgilendiren bir başka tasarının da imzaya açıldığını belirten Çiçek, tasarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

  ''12 Eylül 2010'da yapılan Anayasa oylamasıyla birçok mevzuatta düzenleme yapma, uyum yasalarını çıkarma zarureti var. Anayasa değişikliği böyle bir konuyu da gündeme getirmiştir. Bu değişiklikler çerçevesinde 9 tanesinin ayrı müstakil yasa olarak gönderilmesi, geri kalan kısımlarının da paket halinde uyum yasaları olarak gönderilmesi gerekmektedir.

  Askeri alanla ilgili bugün bu tasarıyı benimsedik. Bununla getirilen bir kısım değişiklikler var. Bunlar askeri hakimlerle ilgili, mahkemelerin işleyişiyle ilgili Bunların sicilleri, 1. sınıfa ayrılma, 1. sınıf olma, özlük hakları, disiplin cezaları ve cezalara karşı idari ve yargı yolları, soruşturma ve kovuşturma usulleri, askeri yüksek yargı organlarının üyeliklerine ve bazı görevlere seçilme şartları, askeri yargının görev alanları hususlarında düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemeleri yaparken bir taraftan son değişiklikler dikkate alınmıştır. Öbür taraftan da bu alanda daha evvel çıkarmış olduğumuz bir yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Dolayısıyla buradaki gerekçeleri de dikkate almak suretiyle bu paket yasa hazırlanmış olmaktadır. Tamamı 84 maddeden ibarettir.''

  -TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ-

  Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını belirten Çiçek, AB dönem başkanlığında özellikle şirketlerle ilgili faslın açılmasının önem kazandığını söyledi. Bununla ilgili olarak da ''Türk Ticaret Kanunu'nun bir ön şart gibi gözüktüğünü'' söyleyen Çiçek, şöyle konuştu: ''Ümit ediyoruz, Meclis'teki diğer partilerimizle varılan mutabakat gereği Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çıkarılmış olacaktır. Şirketler hukukuyla ilgili konu, Türk Ticaret Kanunu içinde düzenlenmiştir. Esasen önümüzde ülkenin değişen dünya şartları, ekonomi anlayışı, ticaret anlayışı yeni bir kanun yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bununla ilgili çok uzun bir süre çalışılmıştır. Bazı değişiklikler gerekecekse muhalefet partilerimizle bir uzlaşma içinde bunlar gerçekleşmiş olacak. Ümit ediyoruz ki ihtiyacımız olan bu yasa çıkmış olacak. Hem de müzakere süreci bakımından şirketler hukuku faslının açılması için bu şart yerine getirilmiş olacaktır.''

  Türkiye'nin belli bir süre içinde AB fonlarından istifadesinin söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Çiçek, ''Yaklaşık 4.9 milyar avroluk bir hibe fonu var AB bünyesinde. Bunlardan Türkiye istifade edebilecektir, bunu için de bir yasal düzenleme gerekiyor'' dedi.

  Özellikle belediyeler açısından bu düzenlemenin önemli olduğunu anlatan Bakan Çiçek, bundan faydalanabilmek için kısa bir yasal değişikliğe ihtiyaç olduğunu, bunu da çok kısa süre içinde hazırlayarak TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.

  -SORULAR-

  ''Polislerle ilgili düzenlemede şu anda askerliğini yapan polisler bundan yararlanabilecek mi? Diğer askeri yargıyla ilgili pakette TSK'dan ihraç edilenlerin geri dönmesiyle ilgili düzenleme başta yüksek idare mahkemesiyle ilgili düzenleme var, onunla ilgili biraz ayrıntıya girebilir misiniz'' soruları üzerine Çiçek, şöyle konuştu:

  ''Kanunlar yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Zaten o konumda olanlar 21 gün askerlik yapacağı için de şu ana kadar yaptıkları süre de esas itibariyle zaten dolmuş olacağından kanun çıktığı takdirde silah altında bulunan 2 bin 202 kişi de büyük ölçüde istifade etmiş olacaktır. İfade ettiğim kriterler çerçevesinde

  Askeri mevzuatla ilgili konular 84 maddelik kapsamlı bir düzenlemedir. Bunun içinde şu an hem Anayasa değişikliğine uygun uyumu gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararı çerçevesinde ortada kalan bir kısım hususları da burada gerçekleştirmiş olacağız. O konularda bu kanun tasarısında özel hükümler var. Bunlar nelerdir diyorsanız Askeri hakimlerin sicilleri, 1. sınıfa ayrılma ve 1. sınıf olma şartları, özlük hakları, disiplin cezaları ve bu cezalara karşı idari ve yargı yolları, soruşturma ve kovuşturma usulleri, askeri ve yüksek yargı organları üyeliklerine ve bazı görevlere seçilme şartları.

  Askeri yargının görev alanı hususlarına tabiatıyla İdare Mahkemesi de dahil. O başlıklar altında düzenlemeler gerçekleşmektedir.''

  Çiçek, ''Polislerle ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman sevk edileceği?'' sorusuna, ''Bugün imzaya açtık. Kısa sürede tamamlanır ümit ederim, ilgili komisyonda. Artık ondan sonrası Meclis'in takdiridir ama önemli bir konu. Parlamentomuzda gerekli hassasiyeti gösterip yasalaşmasını temin ederiz ama süre koymak bizim işimiz değil'' karşılığını verdi.

  Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 250. maddesinde tanımlanan örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin en fazla 10 yıl olabileceğine hükmederek, bu süreyi dolduran bazı tutukluların tahliyesine karar verdi.

  Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemenin 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, dairede temyizde bulunan dosyaları tutukluluk süresi açısından incelemeye aldı.

  Maddede belirtilen tutukluluk sürelerine uyan 5 dosyayı elen alan heyet, tahliye taleplerini sonuçlandırdı. Buna göre Daire, CMK'nın 102. maddesindeki ''Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez'' hükmü ile özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren suçlarda tutukluluk süresinin iki katına kadar çıkarılabileceğine dair yasa hükmü gereğince, tutukluluk süresini en fazla 10 yıl olarak belirledi.

  Daire, tutukluluk süresi 10 yılı geçen terör örgütü mensubu toplam 26 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilenler arasında terör örgütü PKK üyeliğinden yargılananlar ve Hizbullah ana davasının sanıkları da bulunuyor.

  Yargıtay 9. Ceza Dairesi, salıverilmesine karar verilen 26 kişinin yurt dışına çıkmalarını yasakladı ve bu kişilerin, adreslerine en yakın polis ya da jandarma karakoluna her gün düzenli biçimde başvurarak, ''adli kontrol'' altına alınmalarına hükmetti.

  -CİNAYET SANIĞINA DA TAHLİYE-

  Bu arada ''adam öldürme'' suçlarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 1. Ceza Dairesi de benzer durumdaki dosyaları ele aldı. Daire, CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girdiği gün, ''Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez'' hükmü gereğince 5 yıllık süreyi dolduran 37 sanığın tahliyesine karar verdi.

  5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 2005'de yürürlüğe girdi. Ancak Kanun'un 12. maddesiyle, CMK'nın tutukluluk sürelerini belirleyen maddesinin 31 Aralık 2010'da yürürlüğe gireceği hükme bağlandı.

  CMK'nın 31 Aralık 2010'da yürürlüğe giren 102'nci maddesinde, ''Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez'' ibareleri yer alıyor. CMK'nın 252. maddesinin ikinci fıkrasına göre, terör ve organize suç örgütü davalarına bakan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin alanına giren suçlarda ise sürenin iki katına kadar uzatılabileceği hükme bağlanıyor.

+ Yorum Gönder