+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağı Polis Koleji Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağı Polis Koleji
  Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağı Polis Koleji

  Güvenlik Bilimleri Fakültesinin Öğrenci Kaynağı Polis Koleji Hakkında Genel Bilgi


  Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağı Polis Koleji, Liseler ve Misafir ülke öğrencileridir.Fakülteden mezun olan öğrenciler komiser yardımcısı olarak görev alırlar.


  POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
  GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
  2006-2007 AKADEMİK YILI GİRİŞ ŞARTLARI

  Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Emniyet teşkilatının amir sınıfı personel ihtiyacını karşılayan, 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren, özel disiplin kuralları olan parasız yatılı bir eğitim kurumudur.

  2006-2007 eğitim-öğretim yılında, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans eğitimine genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunlarından, sınavla 50'si erkek, 5'i bayan olmak üzere toplam 55 öğrenci alınacaktır.

  ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR  1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

  2- Evli veya nikâhsız yaşamakta olmamak,

  3- Lise mezunları için, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak. (01 Ekim 1985 tarihinden sonra doğmuş olmak) 18 yaşından sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.

  4- Herhangi bir okuldan, ahlak veya disiplin sebebiyle çıkarılmamış olmak,

  5- Fakültenin eğitime başlama tarihinde askerlikle ilişiği bulunmamak,

  6- Lisans eğitimine alınacak lise mezunları için (ÖSS-EA-2) puan türünden (250) ham puan, Emniyet Teşkilatı Mensuplarından 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeni ile şehit veya malulü olanların çocukları için ise (ÖSS-EA-2) puan türünden (185) ham puan veya daha yukarı puan almış olmak,

  7- Sarhoşluk veya kumarbazlıktan dolayı hakkında devam eden adli kovuşturma bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hükümlü olmamak,

  8- Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve sair yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri sıfatlarda her hangi bir iştigali ile genel ahlaka ve güvenliğe zararı dokunacak oyun, temsil, film, video-bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve muzır neşriyata giren ve teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı benzeri işler üzerinde çalışmış veya çalışıyor olmamak,

  9- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis, veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış, olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

  10- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  11- Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak,

  12- Sağlık yönünden, 04 Ağustos 2003 gün ve 25189 sayılı Resmi Gazete.de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği (A) diliminde belirtilen şartlara uygun olmak,

  13- Erkeklerde 167 cm., bayanlarda 165 cm.. den kısa olmamak,

  14- Sevk edileceği devlet hastanesinden .Polis Akademisi Öğrencisi Olur. kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak, şartları aranır.
 2. Acil

  Güvenlik Bilimleri Fakültesinin öğrenci kaynağı Polis Koleji isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder