+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123457 ... SonuncuSonuncu
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis Özel Harekat Nasıl Olunur? Özel Harekat Kursu, Özel Harekat Polisi Olmak Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Fatma
  Administrator

  Cevap: Polis Özel Harekat Nasıl Olunur? Özel Harekat Kursu, Özel Harekat Polisi Olmak

  ya sağlık şarları net olarak belirtmiyorsunuz..daha doğrusu kolay kolay hiçbir site belirmiyor lüfen o konu hakkında daha net bilgilendirirmisiniz..teşekürler!!..

  I- Dahili ve Harici Hastalıklar

  Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.
  Ancak;
  Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
  Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör),
  Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
  Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
  Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları,
  Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları,
  Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
  Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları öğrenciliğe engel değildir.
  Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA’sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir.
  Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler.
  PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir.
  Öğrenci adaylarının boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır.
  Öğrenci adaylarının herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olacaktır.

  II- Solunum Sistemi Hastalıkları

  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.
  Ayrıca:

  İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
  İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar,
  öğrenciliğe kabul edilir.

  III- Kulak, Burun, Boğaz, Ağız ve Diş Hastalıkları

  Tam ve sağlam olacaktır. Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır.
  Ancak:

  Eşkal belirleyici olmak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mm ye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm. ye kadar olan alt çene ilerilikleri (prognatileri) ve 6 mm den fazla olan, open-bite vakaları öğrenciliğe kabul edilmez. Ancak ortodontik tedaviye başlamış ve tedavisi devam edenler öğrenciliğe kabul edilir.
  Diş eksiklikleri sabit protezle rehabilite edilmiş olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Dental implant uygulananlarda, implantın 8 mm den uzun kemik desteği olmalı ve mobilitesi olmamalıdır. Kapanış ve ark dizisi normal olan ön dişlerden birinin eksikliği kabul edilir.
  3) Eksiklikleri sabit protez ya da dental implant uygulaması ile rehabilite edilmemiş olgularda ise ön grup dışındaki 5 ten az diş eksiklikleri öğrenciliğe kabul edilir. 5 ve 5 ten fazla diş eksikleri kabul edilmez. Üçüncü büyük azı dişlerin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilmez, Okluzyonda (Kapanış) ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir.
  Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
  Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları
  öğrenciliğe kabul edilir.

  IV- Göz Hastalıkları

  Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.

  Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
  İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
  Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.
  Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
  Refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce ve/veya sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. Refraktif cerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder.

  V- Ürogenital Sistem ve Kadın Hastalıkları

  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.
  Ayrıca:

  Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
  İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
  İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
  Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla üreter taşı olanlar
  öğrenciliğe kabul edilirler.

  VI- Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları

  Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır.
  Ancak;

  Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir. (Eklem içine yapılan artroskopik girişim öğrenciliğe kabul edilmez)
  Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir.(Skolyoz mevcudiyetinde öğrenciliğe kabul edilmez)

  Hareket ve fonksiyonlarına mani olmayan flexıbl pesplanuslar öğrenciliğe kabul edilir.
  VII- Sinir Sistemi Hastalıkları

  Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayan ve mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir.
  VIII- Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

  (Hastaneler; bu bölümde ifade edilmemiş teşhislerde hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak uygun olan sağlık dilimi için karar verir.)
  Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, kekemelik ve kişilik bozukluğu olmayacaktır. Ayrıca onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsamında olup olmadığına karar verilir.
  IX- Cilt Hastalıkları

  Tam ve sağlam olacaktır. Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır. Vücudun neresinde olursa olsun her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar öğrenciliğe girişe engel teşkil eder.
  Ancak;

  Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
  Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
  Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 3 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi
  olanlar öğrenciliğe kabul edilir.

  X- Onkoloji

  Tam ve sağlam olacaktır.
  Cevap: Polis Özel Harekat Nasıl Olunur? Özel Harekat Kursu, Özel Harekat Polisi Olmak frmacil sayfa 2iki Cevap: Polis Özel Harekat Nasıl Olunur? Özel Harekat Kursu, Özel Harekat Polisi Olmak

 2. Ziyaretçi
  ben liseyi terk ettim ama polis özel harakata girmek istiyorum ama illa lise mezunu diyorlarben liseyi okuyamadim maddi yetersizlik yüzünden bu sene icerisinde askere gidicem ama cok istiyorum özel harekata girebilirmiyim girmek icin ne yapmam lazim
 3. Fatma
  Administrator
  ben liseyi terk ettim ama polis özel harakata girmek istiyorum ama illa lise mezunu diyorlarben liseyi okuyamadim maddi yetersizlik yüzünden bu sene icerisinde askere gidicem ama cok istiyorum özel harekata girebilirmiyim girmek icin ne yapmam lazim
  Liseyi açıktan okuyabilirsiniz.
 4. Ziyaretçi
  benim gözümde 1 derece altında bir miyopluk söz konusu hiç ihtimal yokmu

 5. Fatma
  Administrator
  benim gözümde 1 derece altında bir miyopluk söz konusu hiç ihtimal yokmu
  Gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır.

 6. Ziyaretçi
  Uzman çavuşluktan polis özel harekata geçiş yapılıyormu

 7. Ziyaretçi
  Abi ben hep polis ozel harekat olmak istedim ama olamiycam galiba cunku ben suriyeliyim ama atam burali dedemin dedesi yemende sehit olmustur hayatta tek umiydim polis ozel harekat olmak

 8. Muhammed
  Özel Üye
  Özel Harekata katılabilmek için öncelikle polis olmuş veya polis okulunda okuyor olmanız gerekmektedir. Polis okulunda (PMYO, POMEM vs.) okuyorken Özel Harekata girmek isteyen Gönüllü kişiler dilekçe ile başvurularını yaparlar. Burada en önemli şey Gönüllü olmaktır.

  Dilekçeler ilgili makamlar tarafından değerlendirildikten sonra Özel Harekatçı adayları mülakata tabii tutulurlar. Bu mülakatı başarı ile geçen adaylar Özel Harekat kursuna girmeye hak kazanırlar. Bu kurslarda alacakları 6 aylık bir eğitimden sonra doğu ve güneydoğu illerinde görev alırlar.


 9. Ziyaretçi
  Kurstan ilisik kestigimizde geri dönüşü hiç mi yok bi af felan olmaz mi

 10. Fatma
  Administrator
  Kurstan ilisik kestigimizde geri dönüşü hiç mi yok bi af felan olmaz mi
  İlişkinizi kestiğiniz kursla görüşün.

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123457 ... SonuncuSonuncu


özel harekat polisi nasıl olunur,  özel harekat nasıl olunur,  polis özel harekat nasıl olunur,  pöh nasıl olunur,  özel harekatçı nasıl olunur,  bayan özel harekat polisi nasıl olunur