+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis ile ilgili kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Polis ile ilgili kısa bilgiler
  polis ile ilgili kısa bilgiler nelerdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Polis hakkında kısa bilgiler

  Polis; Polis Vazife ve Selahiyet Kânunu ile Polis Vazife ve Selahiyet Tüzüğünde belirtildiği üzere; asâyiş, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korumak, halkın ırz, can, malını muhâfaza etmek, ammenin istirahatını temin etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmekle görevlidir. Bu görevler dört bölümde toplanır: Adlî, siyâsî, idârî ve trafik görevleri.

  Adlî görevleri: Polisin adlî görevi suçun işlenmesiyle başlar. Adlî görevler arasında: Hazırlık soruşturması, suçüstü işlemlerini yapmak; ihzar (hazırlama),
  tevkif (tutuklama), yakalama müzekkerelerini (tutanaklarını), hapsen tazyik (hapisle baskı) kararlarını infaz etmek (yerine getirmek); muvakkat zapt (geçici tutuklama) işlemlerini yapmak; arama yapmak, muvakkaten (geçici olarak) yakalamak, şüpheli ölüm ve hüviyeti meçhul ölüleri adlî makamlara bildirmek, kânunların suç saydığı fiillerin işlenmesi hâlinde suç sanıklarını yakalayarak, suç delilleriyle birlikte adâlete tevdi etmek (teslim etmek) görevleri öncelikle sayılabilir.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  polis ile ilgili kısa bilgilerPolisler bizlerin güvenliğinden sorumlu insanlardır ve bu nedenle çok önemli bir görev üstlenirler. Ülkemizde emniyet teşkilatı 1985 yılında kurulmuştur. Kutsal bir meslek olan polislikte, polisler her zaman bir suçla, kötü olaylarla, kavgalarla karşı karşıya kalır. Normal bir insan böyle bir ortamda ya da kargaşada bulunmak istemezken polisler daima bunun gibi tehlikeli ve hoş olmayan olayların içinde kalır. Biz evlerimizde güven içinde uyurken onlar herhangi bir olay ihtimaline karşı 24 saat tetiktedir. Böyle ağır bir görev yükü altındayken bile oldukça anlayışlı ve sevecen davranışlar sergileyen polisler, insanlar için oldukça önemli bir görev yapmaktadır. Bu yorucu ve yoğun meslek hayatlarında onların da insan olduğunu unutmamak gerekir. Bu nokta polislerle iletişimde oldukça önemlidir. Zaman zaman eleştirilere maruz kalan emniyet teşkilatı, zor şartlar altında oldukları göz önünde bulundurularak yargılanmalıdır. Zaman zaman ailelerinden uzak kalan, belki de kendilerine ayıracak vakit bulamayan polisler karşısında saygı göstermek bize düşen görevdir.
+ Yorum Gönder