+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Alzheimer Hastalarına Gündüz Bakımevi, Alzheimer Vakfı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Alzheimer Hastalarına Gündüz Bakımevi, Alzheimer Vakfı
  Alzheimer Vakfı Hakkında Bilgi

  Alzheimer konusunda dünyaca tanınan bir uzmansı-nız. Türkiye'de de Alzheimer Derneği'ni kurdunuz. Alz-heimer ile ilgili olarak toplumu doğru adrese yönlendir-mek gerekiyor. Bu bağlamda ne söylemek istersiniz?

  Alzheimer Derneği, Türkiye'de 1997'de kuruldu. Ku-ruluşundan itibaren, bir numaralı amacı bunun bir has-talık olduğunu vurgulamaktı. Onun için Alzheimer Der-neği kendine bir slogan edindi: "Bunama, yaşlılığın do-ğal sonucu değildir. Bunama, yaşlılığın kaderi değildir." Bu sloganla toplumda hastalık bilincini yükseltmeyi amaçladık ve büyük ölçüde de sağladık. Bununla bera-ber Alzheimer ve diğer bunama hastalarına ve onların yakınlarına mümkün olduğu kadar daha iyi bir hayat kalitesi sağlamayı amaçlıyoruz. Dernek olarak tüm has-talara tıbbi ve maddi destek sağlamak mümkün değil. Yapmak istediğimiz ilk şey, hasta yakınlarını bilgilendir-mek. Bu amaçla broşürler, kitaplar, kitapçıklar çıkarttık. Zaman zaman hasta yakınları seminerleri, eğitimleri, ba-kım kursları organize ediyoruz. Bunun yanında, hasta yakını destek" grubu dediğimiz, çok faydalı bir etkinliği-miz var: On-on beş hasta yakını bir araya geliyor, uzman bir psikologun gözetimi altında birbirleriyle konuşuyor-lar, sorunları, sıkıntıları ve buldukları çözümleri paylaşı-yorlar.

  Nerelerde şubeleriniz var? Alzheimer Bakım

  Merkezimiz İstanbul'da. Bugüne kadar Bursa, İzmir, Ankara, Adana, Eskişehir ve Denizli'de şubelerimiz açıldı. Mersin ve Samsun şubelerimiz kurulma aşamasında. Bazı şubelerimiz, örneğin Denizli, çok sayıda hasta yakınını başlangıçtan itibaren dernek çalışmalarının içine çekip çok yararlı ve başarılı çalışmalar yaptılar. Eskişehir şubemiz belediye başkanının yardımıyla, bir apartman dairesini gündüz bakımevi haline dönüştürüp hizmet vermeye baş-ladı. Ankara şubemiz Sosyal Hizmetler Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde bir gündüz bakımevini devreye soktu. Derneğin kurulmasından üç yıl sonra 2000'de Alzheimer Vakfı'nı kurduk. Alzheimer Derneği ve Alzheimer Vakfı el ele çalışan iki tane kuruluş. Merkez şubemiz Alzheimer Vakfı'na destek sağlayarak Koşuyolu'nda Türkiye'nin ilk Alzheimer Hastalığı Bakımevi'nin açılmasına katkıda bu-lundu.

  Önümüzdeki yıllarda öncelikli olarak binası kendimi-ze ait bir kalıcı bakımevi kurmak istiyoruz. Bir bağışçı-mız sağ olsun söz verdi, yerini birlikte belirleyeceğiz. Bu-nun dışında hem yerel yönetimlerle, hem de devlet ku-rumlarıyla işbirliği içinde gündüz bakımevlerinin çoğal-masını istiyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde hasta ya-kınları hastalarını kalıcı bakımevlerine bırakmaktan çe-kiniyorlar. Bunun arkasında 'cismen, "Beni suçlarlar mı, annesini veya babasını yaşlanınca başından attı, bakıme-vine yolladı derler mi acaba" endişesi var. Halbuki bakı-mevinde kalan hastaların hayat kalitesi çoğu kez evde bakılanlardan daha iyi olabiliyor. Gene de böyle yerleşik bir kaygı olduğu için hasta yakınları gündüz bakımevine daha sıcak bakıyorlar. Onun için Türkiye'nin her yerinde yeterli sayıda gündüz bakımevinin açılması gerekli.
 2. Ziyaretçi

  merhaba ankarada gunduz bakımevinerede bulunuyor tşkler ederım
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Alzhemer hastaları kendi bakımlarını yapamadıkları ilaçlarını almayı unuttukları ve ailelerin yoğun bir şekilde çalışmaları nedeni ile ilgilenememekten korktukları için alzhemer sorunu yaşayan yakınlarını bakım evlerine yerleştirmektedir.
+ Yorum Gönder


eskişehir alzheimer derneği,  alzheimer kosuyolu