+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Erken Boşalmanın Önlenmesi ve Doğal Çözüm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Erken Boşalmanın Önlenmesi ve Doğal Çözüm


  Erken Boşalmanın Önlenmesi ve Doğal Çözüm Hakkında Bilgi


  Erken boşalmayla baş etmede bir çok yöntemin yanın-da pratik çözümleri de kullanabilirsiniz. Pratik çözümler; erken boşalmayı geciktirmeyi sağlar. Kalıcı bir tedavi yön-temi değildir.

  1- Boşalma anı yaklaştığında testisler kendiliğinden yukarı doğru çekilir. Bu çekilmenin engellenmesi orgazm refleksini hızlıca geri döndürür. Bunun için yukarı çekil-mekte olan testisleri, baş ve işaret parmağıyla boğumlaya-rak aşağıya doğru çekin, boşalma hissiniz hızlıca geri döne-cektir. Bu egzersizi sıklıkla uygulayan erkeklerde boşalma-nın geciktirilmesi kolayca sağlanır.

  2- Penetrasyon sırasında, boşalma anma yaklaşırken di-linizin uç kısmıysa üst damağa (ağız tavanına) hızlıca bastı-rarak basınç uygulayın. Bunu, dilinizi biraz kasarak yapabi-lirsiniz. Göreceksiniz ki bu boşalmanızı geciktirecektir.

  3- Dikkatinizi başka bir şeye vererek zihninizi meşgul etmeye çalışın. Aşağıdakileri yapabilirsiniz.
  TV izleyin.
  Aklınızdan 4 işlem yapın.
  100'den geri saymaya çalışın
  Hafta sonu maçlarının sonuçlarını hatırlamaya, gol-lerin kimler tarafından atıldığını anımsamaya çalışın.
  Benzeri bir çok yolla dikkatinizi başka şeylere verebilir-siniz.
  Bunlar sizin konsantrasyonunuzu seks dışına dağıtaca-ğından erken boşalmayı geciktirecektir.

  4- İlişkiden bir saat kadar önce enerji verecek yiyecekler ve enerji içeceği tüketilmesinin faydasını göreceksiniz.

  5- Penis Yüzüğü (cock ring) elastiki bir plastik yüzük-tür. Penise takılarak boşalmayı geciktirir. Penis yüzüğüyle kanın geri gitmesi engellenir. Bu boşalmayı geciktireceği gibi, ereksiyonunda bir süre daha korunması sağlanmış olur.

  6-Ritim ve Yön Değişikliği Yöntemi:
  Penisin vajinaya giriş açısını ve ritmini (hızını, derinli-ğini) değiştirin. Bu yöntemle penisin hep aynı yönden, sü-rekli aynı hızda ve yoğunlukta uyarılmasını engelleyeceği-niz için boşalmanız gecikecektir.

  8- Erkek, penetrasyonu farklı derinliklerde yaparak bo-şalmasını geciktirir ve cinsel penetrasyonu uzatarak partne-rinin daha uzun süre uyarılmasını sağlar.
  Bu egzersizi, 10 defa 2-3 cm, 1 kez penisin tamamını va-jinaya yerleştirilerek yapabilirsiniz. Boşalma durumunuza göre istediğiniz derinlikte penisin vajinaya girmesini sağ-layarak uygulayabilirsiniz. Boşalma anı yaklaştığında du-run ve boşalma hissi geri dönünceye kadar bekleyin.

  9- Gel-git hareketlerinde, penisin yavaşça yerleştirilip, hızlıca çekilmesi uyarılma duygularını etkiler. Erkeğe, gel-git safhasını istediği kadar uzatma imkanı verirken kadınında daha fazla uyarılmasını sağlar. Bu uygulamayla da boşalmanızı geciktirebilmeniz mümkün.

  10- Cinsel ilişkide boşalmanızı geciktirmek için hiçbir çaba sarf etmeden rahatça boşalm. Boşalma sonrası açık havaya çıkın 10-15 dakika yürüyün veya 10-15 dakika ka-dar sinir sisteminizi dinlendirecek ortamda bulunun. Bu sizin ikinci defada boşalmanızı geciktirecektir.
  H -Cinsel ilişki sırasında sıkça pozisyon değiştirin. Po-zisyon değiştirme dikkatinizi dağıtacağından, uyarılmanın yönünü ve hızını değiştireceğinden, erken boşalmayı gecik-tirir.

  12-Çin Yöntemi I
  Orgazm refleksini geri döndürmenin en iyi yollarından biri ise, işaret ve orta parmağı yan yana tutarak, anüs ile testis araşma 5-10 defa kısa ve güçlü basınç uygulanması-dır. Bu şekilde boşalma geciktirilir. Bu yöntemde 5-10 defa kısa ve güçlü basınç yerine, 10 saniye sürekli basınçta uygu-lanabilir.

  13-Çin yöntemi uygulama II
  Anüs ile testis arası bölgeye sürekli veya kısa aralıklı basınç yaparken, aynı anda da mastürbasyon yapılarak bu egzersizi uygulayabilirsiniz.

  14-Çin yöntemi uygulama III
  Partneriniz, siz gel-git yaparken işaret ve orta parmağı-nı yan yana tutarak anüs ile testis arasına basınç uygular. Bu ise erkeğin daha fazla sertleşmesini ve geç boşalmasını sağlayacaktır.

  15- Jerry Kennard 'Erkek Sağlığı' (your guide to man's health) kitabında boşalmayı geciktirmek için vücudun ta-mamen rahatlaması gerektiğini söylüyor. Sıcak bir duş, güzel bir masaj ve rahatlatıcı bitki çayları boşalmayı gecikti-recektir. Vücudunuzu rahatlatmak için kendinize has yön-temleri de uygulayabilirsiniz.

  16- Boşalmayı geciktiren pozisyonlar.
  Erkeğin pozisyonunun boşalma üzerinde etkisi vardır. Bu yüzden bazı pozisyonlarda erkek daha geç boşalır. Er-keğin üstte olduğu klasik cinsel birleşme pozisyonu boşal-manın geciktirilmesi için elverişli bir pozisyon değildir. Erkeğin altta olduğu, daha rahat edebildiği, kolay gevşeye-bildiği ve efor harcamadığı bir pozisyonda erkek erken boşalmasını daha kolay geciktirir.

  17- Cinsel ilişki sırasında hedef bir sayı belirleyin mese-la 45. 45 kere gel-git gerçekleştirmek için çaba sarf edin. Kendinizi 45 sayısına erişmeye odaklayın. İnsanın doğasındaki azmin gücü, kişinin amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.

  18- Cinsel ilişki sırasında derinden nefes alıp verin. Tüm vücudunuzun doğasını bu nefeslerle dinlendirerek boşalmanızı geciktirmek elinizdedir.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Erken boşalmanın bir den çok yolu vardır bunlar : çeşitli bitki yağlarının kullanılması onun dışında erkeğin ilişki esnasın da kendini sıkması durumudur.
+ Yorum Gönder


erken boşalmayı önlemek,  erken boşalmaya pratik çözümler,  erken boşalmaya pratik çözüm,  erken boşalmayı önleme,  erken bosalmayi önlemek icin,  erken boşalmanın önlenmesi