+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Psikoterapi ve Erken Boşalma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Psikoterapi ve Erken Boşalma
  Psikoterapi ve Erken Boşalma Hakkında Bilgi

  Erken boşalma derinlerdeki ruhsal bir çatışmadan, er-ken yaşlarda yaşanmış kötü bir tecrübeden, günlük hayatın verdiği bunalımdan ve iş hayatının stresinden kaynaklana-bilir. Sağlıklı bir cinsel ilişkide eşlerin psikolojik durumları-nın normal olması şarttır. Psikolojik bir sebepten dolayı ortaya çıkan erken boşalmanın ancak psikoterapi uygulana-rak çözülmesi mümkündür.

  Geleneksel anlamda psikolojik sıkıntıları olan kişilerin, sıkıntılarının ne olduğunu anlamaları, kökenleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunlara uygun çözüm yolları bul-maları için öneriler getiren her türlü yönteme, psikoterapi diyebiliriz.
  Psikoterapiye, belli bir açıklama getirme ve bu açıklamayla uyuşan bir çözümleme yolu olarak da bakabili-riz.

  Psikoterapi, iki kişi arasında geçen sıradan bir sohbet değildir. Psikoterapi; insanı izah eden, insanın gelişimini açıklayan, felsefi ve bilimsel bir arka planı, bir insan mode-line dayalı bir sistemi, kabul ettikten sonra, bu sistemden belirli nedenlerle sapma gösteren yapıların, belirli strateji-lerle düzeltilmesini amaçlayan bir bilimsel disiplindir.

  Günümüzde çok farklı ve çok sayıda psikoterapi yön-temleri kulanılmaktadır. Bu terapilerden en etkin olanı; kişinin problemini normalleştirmek, yani bu sıkıntıların başka insanlarda da olduğu, bunlarla ilgili bilgi sahibi olunduğu ve tedavinin mümkün olduğu belirtilerek kişiye moral vermektir. Kişinin problemini sistemli bir yaklaşımla anlamak ve tedavi etmektir.

  Psikolojik destek gereksinimi her hastaya göre değişir. Bazı durumlarda yalnızca ilaç veya psikoterapi yeterli olur-ken; bazı durumlarda hem psikoterapi, hem de ilaç kullanı-labilir.

  Psikoterapide, erkeğin ve varsa eşinin aşağıdaki du-rumları değerlendirilir.

  Sorunu nasıl algıladığı,
  Düzelme beklentileri,
  Genel ilişki özellikleri,
  Sorun çözümleme becerileri,
  Motivasyonları.

  Bu değerlendirmeleri kişi kendi iç dünyasında sorgula-yarak da yapabilir. Sorununu, beklentilerini ve çözüm mo-tivasyonunu ortaya koyabilir.

  Psikoterapi alan veya kendisine psikoterapi uygulayan kişinin, kitapta anlattığımız egzersizleri ve yöntemleri de eş zamanlı olarak uygulamasında bir sakınca yoktur.

  Davranışsal Terapi ve Erken Boşalmaya Karşı

  Davranışsal terapi, öğrenilen ve belirli sosyal koşullar tarafından desteklenip sürdürülen bireysel tutumun yol açtığı sorunları tedavi eder.

  Davranış değişikliğinin tedavisi, terapiste ve uygula-nan bireye göre farklılık gösterse de, tedavi planı genelde aşağıdaki yöntemlerin bir kaçı veya tümünden oluşur.

  Kendi kendini gözlemleme,
  Uyarıcı kontrolü,
  Hedef belirleme,
  Alternatif davranış geliştirme,
  Kendi kendini ödüllendirme,
  Stres kontrolü.

  Cinsel ilişkide etkili olan tüm fizyolojik ve zihinsel fonksiyonların, duyguların kontrolü altında olduğunu unutmamak gerekir.

  İnsan cinsel işlevi yerine getiren bir robot değildir ki, programlandığı şekilde devam etsin. Her şey normal sey-rinde giderken bir akşam eve günün stresinden bunalmış, yorgun ve sıkıntılı bir halde geldiğinizi düşünün. Eşinizle cinsel ilişkiye girdiğiniz zaman, dahi bir yığın sorun zihni-nizi kurcalamaya devam ediyor. Kısa süren bir sevişme erken boşalma ile sonlanıyor. Daha sonraki bir gecede eşi-nizle tekrar yatağa girdiğinizde aynı stresi yaşamıyor olsa-nız bile bu sefer ise:

  Acaba yine başarısız mı olacağım? Boşalmamı kontrol edebilecek miyim? gibi sorular aklınıza geliyor. Bu kaygı sizin öncekinden daha erken boşalmanıza yol açacaktır. Böylece bir kısır döngü içine girersiniz; başarısızlık korku-sunu takip eden performans kaygısı ve onun sonucunda yine başarısızlık olan bir kısır daire.

  Kişi erken boşalmayı zihinsel olarak öğrenir. Endişeleri ve negatif düşüncesi bunda etkili olur. Dr. Mehmet Sungur, 2006 yılında Vienna'da yapılan 'Sexual Medicine' konferan-sında şöyle diyor: 'Bir çok erkek yatakta sonsuz gücü oldu-ğuna inanır' bu düşünce erkeğin psikolojisine, aynı zaman-da fizyolojisine zarar verir. Davranışsal terapide amaç er-keğe gerçeklerin öğretilmesidir. Erken boşalma sorunu olan bir erkeğin bu sorunu kabul etmesi ve tedavi araması, teda-vinin kendisinden daha önemlidir.

  Davranışsal metotta: erken boşalan erkeğin dikkat et-mesi gerekenleri maddeler halinde sıralayalım.

  1- Endişelerden arınmak,
  2- Pozitif düşünceye sahip olmak,
  3- Gerçekleri kabul etmek, 5- Probleme çözüm aramak.

  Endişelerinden arınmış, pozitif düşünceye sahip, soru-nunu kabul eden ve çözüm arayışında olan bir erkeğin er-ken boşalmayla baş etmesi hızlı ve kolay olur. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  erken boşalmanın başlıca sebepleri kişinin stres yapması işinin verdiği zorluklardır bunu önlemek için bir psikoterapi doktoruna baş vurmanız ve düzenli bir şekilde tedavinizi almanız gerekmektedir.
+ Yorum Gönder


erken boşalma forum