+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Sözlü İletişim Nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Sözlü İletişim Nedir?
  Sözlü İletişim Hakkında Bilgi

  İletişimimizin en temel kodunu oluşturan(konuşma) dilinin doğası ve kaynağı antik yunan felsefesinden beri yoğun tartışmaların odağını oluşturmuştur. Günümüzde benimsenebilecek görüş dilin bir simge sistemi kod olduğu görüşüdür.Dil toplumsal ve kültürel bir etkinliktir. Bu nedenle bir dilin yapısı ve sözcük dağarcığı kültürel sistemle yakından ilişkilidir. Buna bağlı olarak ta bireylerin algılama biçimlerini etkiler. Bir dil anlamlandırma haritası dile getirilmek istenen anlamlar için seçenekler sunduğu gibi bu anlamları biçimlendirir ve sınıflandırır. Dil kuralları ve dildeki deneyimlerin sözcüklerin kullanılış sıklığı iletişimde artık bilgiyi sağlar. böylece ortak dil yaşantılarına sahip olanlar için iletişimde öngörüyü olanaklı kılar. Dillerin kökeninin ortak olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte günümüzde konuşulan diller değişik dil aileleri içinde sınıflandırılırlar.Dil anlatım aracı olduğu kültürlerin mekandaki ve zamandaki farklılaşmasına farklı olarak değişir. Ulusal diller uluslaşma ve sanayileşme süreçlerine koşut olarak ve yönetimin merkezleşmesinin sonucu olarak bir lehçenin diğerlerine egemen olmasıyla ortaya çıkmışlardır. Ekonomik siyasal açıdan güçlü olan bir ya da birkaç ülkenin dilin uluslararasında ortak bir anlaşma dili olması bir yana bırakılacak olursa tüm uluslara ve kültürlere ortak evrensel dilin kullanımı-bazı öneri ve çabalara karşın-olanaklı görülmemektedir. (ZILLIOĞLU 1993: s.145.)
 2. Ziyaretçi

  sözlü iletişim günümüze kadar en çok kullanılan iletişim aracıdır. sözlü iletişim tüm iletişim araçlarından daha, çok kolay kullanılan iletişim aracıdır.sözlü iletişim dille olur
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Sözlü iletişim insanların sembolleri sesleri yardımı ile birleştirip karşı tarafa aktarmasıdır. Sözlü iletişim insanları etkile sanatıdır. Sözlü iletişim dil aracı ile yapılmaktadır. Sözlü iletişim en etkili iletişim şeklidir.
+ Yorum Gönder


sözlü iletişim nedir,  sözlü iletişim,  sözlü iletişim ne demektir,  sözlü iletişim nelerdir,  sözel iletişim nedir,  sözlü iletişim ne demek