+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi nelerdir
  Depresyon Belirtileri ve Depresyon Tedavisi Hakkında Bilgi

  depresyonbelirtilerived.jpg

  Çökkün duygudurum ve ilgi, isteğin azalması veya kaybolması depresyonun ana belirtileridir. Eskiden keyif alınan veya ilgi duyulan aktivitelerden keyif alamama veya ilgi duymama görülür. Umutsuzluk ve karamsarlık, suçluluk, değersizlik ve çaresizlik duygulan eşlik eder. Hastalar enerjide azalma, halsizlik, bitkinlik, konsantrasyonda bozulma, karar vermede zorlanma ve unutkanlıktan yakınabilirler. Uykusuzluk, sabah erken uyanma veya tersine fazla uyuma görülebilir. İştah ve/veya kilo kaybı, bazen de yine tersine aşın yeme ve kilo alma görülür. Ölüm veya intihar düşünceleri veya intihar girişimleri olabilir. Huzursuzluk, tedirginlik, bunaltı ve baş ağrısı , sindirim sistemi bozuklukları, ağrı gibi bedensel yakınmalar da sıklıkla depresyona eşlik edebilir.

  Depresyon hastasının muayene bulguları arasında hareketler ve davranışta yavaşlama görülebilir, durgunluk göze çarpabilir ve bazen sıkıntılı ve tedirgin bir görünüm söz konusudur. Konuşma alçak sesle ve yavaştır, yanıt almak güçtür ve bazen hiç konuşmama olabilir. Duygulanımları sıklıkla üzüntülü ve kederlidir. Sık ağlama, bunaltı da görülebilir. Bazen de çabuk öfkelenme veya duygularını yitirmiş gibi hissetme olabilir. Bilinç açıktır. Düşünce içeriğinde karamsarlık, umutsuzluk, pişmanlık, ÖZ saygıda azalma, değersizlik ve küçüklük düşünceleri, suçlanma, Ölüm – İntihar düşünceleri ve/veya planı görülebilir. Çok ağır depresyonlarda gerçeği değerlendirmede bozulma ve kural olmamakla birlikte çoğunlukla çökkün duygudurumla uyumlu psikotik belirtiler, sanrınlar (örneğin kötü ve değersiz bir insan olduğu için öldürüleceğine veya iç organlannın çürüdüğüne inanma) veya varsanılar (örneğin kötü veya değersiz olduğunu söyleyen sesler duyma) bulunabilir.

  Tanı:

  Bu belirtilerin çoğunun (beş veya daha fazlasının) en az iki haftadır bulunması ve kişinin işlevselliğini bozacak düzeyde olmasıyla majör depresyon tanısı konulur. İki uçlu duygudurum bozukluğundaki depresyon atakları, öyküde mani ataklarının olması İle ayrılır. Tanı, öykü ve muayene bulgularına dayanarak koyulmaktadır. Tanı konmasında yardımcı özgül laboratuvar test yoktur. Ancak tıbbi bir rahatsızlıkla ilişkili ikincil bir depresyon söz konusu ise bu tıbbi rahatsızlığa ait laboratuvar bulguları saptanabilir (örneğin vitamin B12 eksikliği, tiroid hormonu düşüklüğü (hipotiroidi) gibi).

  Tedavi:

  Majör depresyon tedavisinde antidepresan ilaçlar ve psikoterapi kullanılır. İki yöntemin bir arada kullanılmasının en etkin tedavi olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Hafif depresyonlarda psikoterapi bazen yeterli olabilmekle birlikte, orta ve ağır depresyonlarda antidepresan tedavi önemlidir. Psikoterapiler kısa süreli (örneğin bilişsel-davranışçı, kişilerarası) veya uzun süreli (psikanalitik yönelimli) olabilir. Gerektiğinde aile terapisinden de yararlanılabilir.

  Antidepresan ilaçlara yanıt 4-6 haftada ortaya çıkar ve tek depresyon atağı sonrası tedaviye en az 6 ay devam edilmelidir. Yineleyen depresyonlarda antidepresanlar-koruyucu tedaviye uzun süre, bazen ömür boyu devam edilir. Yaşamı tehdit eden nitelikte (örneğin hiçbir şey yiyip içmeyen veya ciddi intihar planlan olan hastalar) ağır depresyonlarda tedavi için hastaneye yatış gerekebilir. Bu tür ağır depresyonlarda elektrokonvülzif tedavi (EKT) etkili ve güvenli bir diğer tedavi seçeneğidir. Psikotik belirtilerin de olduğu ağır depresyonlarda tedaviye antipsikotikler eklenir. İki uçlu bozuklukta depresyon ataklarının tedavisinde duygudurum düzenleyici diğer ilaçların kullanımı gerekmektedir.

  Seyir:

  Depresyon tedaviye çoğunlukla iyi yanıt verir. Tedavi edilmeyen bir depresyon 6-13 ay sürebilir. Majör depresif bozukluk kronikleşme ve yineleme eğilimindedir. Bir yılın sonunda hastaların %25′in-de, izleyen 10 yıl içinde de hastaların %75′inde yineleme görülür. Depresyon yineledikçe ataklar daha şiddetli, uzun süreli ve sık olmaktadır. Herhangi bir zamanda ağır bir depresif bozukluk geçiren hastaların % 10-15 i intihar etmektedir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnsanlar duygusal varlıklardır. yaşadıkları üzüntülü olaylar veya zorluklar onlarda stres bozukluğuna neden olabilmektedir. bu da kişide olumsuz etkiler yaratmaktadır ve sağlığını etkilemektedir. bu yüzden stres bozukluğu yaşayan kişileri yapması gereken bir psikiyatriye görünmektir.
+ Yorum Gönder


depresyon belirtileri