+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Empati yapmanın faydaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Empati yapmanın faydaları

  Empati yapmanın faydaları hakkında bilgi

  Empati yapmanın faydaları1.jpg.


  * Empati, kişinin merhamet duyguları nı harekete geçirir ve içgörü kazanması nı sağlar.

  * Empati kurduğunu zda ,karşınızd aki insanı anlama şansını yakalayac aksınız dolayısıy la ilişkiler inizde hata yapma riskini ortadan kaldırmış olacaksın ız.

  * Bireysel ve toplumsal ilişkiler inizde başarılı olacaksın ız ve insanlarl a daha sağlıklı ilişkiler kuracaksı nız.

  * İnsanları n sorunları nı anlama ve çözüm bulma yeteneğin izi geliştire cek ve faydalı olacaksın ız.

  * Empati yapma yeteneğin iz geliştiği nde karşınızd aki kişiyi anlama ve yardımcı olma şansınızı olacak.

  * Empati yapan kişi ,
  bencillik ten kurtulur ve karşısınd aki kişiye yardımcı olur

  * Empati kişinin karşısınd aki kişiye değer vermesini sağlar.


  Empatinin olmadığı yerde bencillik vardır

  Ne yazık ki, modern, kültür birey ve toplumlar ın yardımlaş ma, fedakarlı k ve diğerkaml ık duyguları nı zayıflata rak onları bencilliğ e teşvik ediyor. Sadece kendi yörüngesi nde hareket eden ve kendini düşünen insanlar çevreleri ndeki kimselere rahatsızl ık vermekten kaçınmaz hale geliyorla r. Mesela komşunuz yukarı katta yüksek sesle müzik dinliyor, bir diğeri üstünüze halı silkeliyo r, yolda yürüyorsu nuz birisi kolunuza çarparak geçiyor, hastane kuyruğund asınız biri sizi iterek sıranızı alıyor bütün bunlar empati ,
  yapma yeteneğin i kaybeden ve sadece kendini düşünür hale gelen kimseleri n çevreleri ne verdiği zararlard ır. Oysa empati yapan kişi, insani sorumlulu ğunun bilincind edir. Bu kimse, İnsanlara yardımcı olmanın, haksızlığ ı kabullenm ,emenin, insana değer vermenin ve sorumlulu k bilinciyl e hareket etmenin Allah'ın razı olacağı bir davranış olduğunu bilmekted ir.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmakla birlikte, uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir. Empati Pozitif nedenlerden dolayı uygulanırsa işbirliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu arttırabilir.
+ Yorum Gönder


empatinin yararları,  empatinin faydaları,  empatinin faydalari,  empatinin yararları nelerdir,  empatinin faydaları nelerdir,  empati kurmanın yararları