+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Psikoterapi türleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Psikoterapi türleri nelerdir

  Psikoterapi türleri hakkında bilgi


  Psikoterapi türleri nelerdir1.jpg.


  Tüm dünyada uygulanmakta olan; birbirine tamamen zıt ya da birbirini destekleyen biçimde psikoterapi türleri vardır. Psikoterapi türleri psikoloji ekollerine göre farklılık göstermektedir. Tüm psikoterapi ekollerinin ve uygulamalarının insana farklı pencerelerden bakarak, aynı amacı hedefledikleri söylenebilir.

  Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) bireyin psikolojik süreçlerini şu şekilde,
  açıklar: Olay ya da durum’ların kişi için anlamı ve yorumlanış biçimi(düşünceler), kişinin nasıl hissedeceğini(duygular) ve nasıl davranacağını belirler. Düşünceler ve yorumlama biçimleri çarpıtmaya uğradığında (işlevsel olmayan otomatik düşünceler) olumsuz duygulara sebep olur. Dolayısıyla Bilişsel Terapide ele alınan kişinin olayları ve durumları yorumlayış biçimidir. Terapide kişinin sıklıkla başvurduğu bilişsel çarpıtmalar belirlenir. İşlevsel olmayan düşünceler işlevsel olanlarla değiştirilir.
  Aynı zamanda BDT bireyin sorunlu benlik imajını, ben, dış dünya ve diğerleri ile ilgili varsayım ve inançlarını da değerlendirmeye alır. Davranışsal olarak da; bireyin hayatındaki sorunlarla kontrollü biçimde yüzleşmesini ve iyi sonuçlar almasını sağlayacak şekilde hareket etmesini amaçlar. BDT bir çok psikolojik bozuklukta etkinliği kanıtlanmış bir terapi biçimidir.

  Şema Terapi; bilişsel yönelimli başka bir terapi türüdür. Şema terapide; değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan bilişsel şemalar; bilişsel, davranışçı, kişiler-arası, yaşantısal teknikler kullanılarak ele alınır. Şema terapide uyumsuz şemaların, temel ihtiyaçların giderilememesiyle ortaya çıktığı düşünülür. Şemalar, çocukluk ve ergenlik döneminde temel ihtiyaçların giderilememesi sonucu ortaya çıkar. Yetişkinlik döneminde de temel ihtiyaçların giderilememesine sebep olurlar.

  Psikodinamik Psikoterapi; Bir insan gelişimi ve davranış teorisi olan Psikanalitik teoriden köken alır ve farklı bir çok uygulama biçimi vardır. Temelde tüm psikodinamik terapiler, kişiliğin gelişimine ve davranışlar dinamik bir bakış açısından bakmalarıdır. Hepsi de çocukluk döneminin ve bu dönemde yaşanan deneyimleriyle bilinçdışı etkenlerin hem kişilğin hem de patalojik durumların gelişmesinde belirleyici rol oynadığını savunur.

  Gestalt Terapisi; Gestalt Felsefesine ,
  dayanan,”şimdi ve burada” odaklı hümanistik bir psikoterapi türüdür. Gestalt terapisinde amaç kişinin kendi duygularına, davranışlarına ve yakın çevresine dair farkındalığının giderek artmasıdır. Gestalt’a göre; insan yaşamına bir bütün olarak başlar, ama büyürken, gelişirken geçirdiği rahatsız edici yaşantılar yüzünden bazı parçalan ile bağlantıları zayıflamakta ya da kopmaktadır. Terapinin amacı bu parçalanmışlığı bütünlüğe dönüştürmektir.
 2. Zahra
  Üye

  Psikoterapi yada basit anlamıyla konuşma tedavisi ikili ilişki konuşmasına dayalı bir tedavidir. Psikoterapi özel eğitim almış olan bir Psikoterapist tarafından yapılır ve konuşma ile sorunu olan kişilerin iyileşmesini sağlamaya çalışır ve bu tedavi ilaç gerektirmeyen bir tedavidir.
+ Yorum Gönder