+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Korku ve Kaygılar hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Korku ve Kaygılar hakkında bilgi

  Korku ve kaygılar hakkında genel bilgi


  Korku ve Kaygılar hakkında bilgi1.jpg.  Korku; kişi için bir tehlike ve tehdit içeren bir durumda kaçma ya da savaşma eğilimi yaratan, kalp atışlarının hızlandığı ve kasların gerildiği bir uyarım halidir.

  Kaygı; tehlike ve tehdit beklentisinin yarattığı tedirginlik ve bunaltı halidir. Korku genellikle bir olay, insan ya da hayvan gibi belirgin bir nesneye karşı gelişebilirken, kaygı genellikle belirsiz durumlarda da ortaya çıkabilir.

  Daha genel bir tanımlama olan Kaygı Bozukluğu ise; belirli bir olay ya da nesneyle orantılı olmayabilen tedirginlik, kaygı, korku vb. gibi olumsuz duygular içerir. Bunların arasında; agorafobi, basit fobiler, panik bozukluk, sosyal fobi, yaygın kaygı bozukluğu gibi sorunlar bulunur.

  Panik Atak Nedir?

  Panik Atak, ani ve beklenmedik zamanlarda gelen çok yoğun bir korku ve rahatsızlık halidir. Panik atağı yaşayan kişi o esnada; Kalp krizi geçirdiğini ve öleceğini, Bayılacağını , Kontrolü kaybedeceğini ya da aklını kaçıracağını düşünebilir.

  Bu düşüncelere; yoğun korku, çaresizlik ve panik duygusu eşlik eder. Panik atağının en önemli öğelerinden biri de bedensel belirtilerdir. Atak esnasında kalp atışlarının hızlanması, nefessiz kalma hissi, baş dönmesi, ateş basması, titreme ya da terleme vb. belirtiler görülebilir.
  Panik atak anında yaşananlar bedenin korku ve tehlike anında alarm vermesi olarak adlandırılabilir. Ancak bu gerçek bir tehlikenin olmadığı yanlış bir alarm tepkisidir. Ancak ani gelişi ve yoğun bir korku yaratması sebebi ile kişi hızlıca bu duygunun etkisi altına girer. Atağın ilk belirtilerinden sonra “korkunun korkusu” yaşanmaya başlar. Bu yoğun duygunun etkisinde iken kişi gerçeği değerlendirme yetisini kullanamaz. Düşünceler, duygular ve fizyolojik belirtiler bir kısır döngü şeklinde devam edebilir. Bu devamı sağlayan en belirleyici faktör “beklenti kaygısı”dır. “Tekrar atak gelir mi?” korkusu ile yeni ataklar tetiklenir. Bu durum panik bozukluk halini alır. Bir süre sonra kişide atak geçirme korkusu ile kaçınmalar başlar.

  Terapide hangi yöntemler kullanılır?

  Öncelik, kişinin panik atağını yakından tanımasıdır. Kişi o an kendine ne olduğunu anlamalıdır. Panik atağı ile ilgili işlevsel olmayan düşüncelerle çalışılır. Aynı zamanda atak anı ile başa çıkma egzersizleri öğrenilir. Atakların tekrarlamaması için beklenti kaygısı ile çalışılması da oldukça önemlidir.

  Fobi nedir?

  Özgül fobi, özel bir nesne, hayvan ya da durumdan çok korkma ve ondan kaçınma olarak tanımlanabilir. Korku nesnesi karşısında kişiyi hareketsiz kılan, yoğun ve aşırı bir korkudur. Duyulan aşırı korku hemen her zaman mantıklı bir korku değildir. Örneğin, karlı dağlarda kolaylıkla kayabilen bir kayakçı, asansöre binmekten korkabilir.

  Özgül fobisi olan kişiler, korktukları durumla karşılaşırlarsa panik duygusu yaşayabilirler, ancak başka zamanlarda panik atakları olmaz. Bir özgül fobide korku, kişinin günlük rutin ve uyumlu faaliyetlerinden kaçınmasına yol açacak ve böylece yaşam işlevselliğini bozacak kadar büyüktür. Örneğin, uçak kalkarken ve inerken biraz korku duyulabilir; ancak, kişinin mesleği gereği sık sık seyahat etmesi gerekiyorsa ve kişi uçağa binmekten hatta yaklaşmaktan bile korkuyorsa bu korku kişinin işlevselliğini ve sosyal yaşantısını bozucu niteliktedir. Özgül fobiler sık görülen rahatsızlıklardır ve toplumun yaklaşık %10 unda görülürler. Kadınlarda erkeklere göre en az 2-3 kez fazla olduğu bilinmektedir
  Korkuyu başlatan nedenler esas alınarak 5 tip özgül fobi tanımlanmaktadır:

  Durumsal Tip: Toplu taşıma araçlarında bulunma, tüneller, köprüler, asansörler, uçak yolculuğu, araba kullanma gibi durumlardan korkma.

  Doğal Çevre Tipi: Fırtına, yüksek yerler, su gibi doğal koşullardan korkma. Genellikle,
  çocuklukta başlar.

  Kan-enjeksiyon-yara tipi: Kan, yara, enjeksiyon ya da tıbbi müdahalelerden korkma. Hastaların çoğunluğu bu gibi durumlarla karşılaştıklarında bayılırlar. Korku nedeniyle müdahaleden kaçınma, diş ya da beden sağlığının bozulmasına neden olabilir.

  Hayvan Tipi: Hayvan ya da böceklerden korkma. Genellikle çocuklukta başlar.

  Diğer Tip : Tıkanıp boğulmaktan, soluğunun kesilmesinden, kusmaktan ya da hastalığa yakalanmaya yol açabilecek durumlardan, yüksek ses ya da masal kahramanlarından korkma.

  Terapide hangi yöntemler kullanılır?

  Özgül fobi durumunda uzmanlar tarafından uygulanan bir çok yöntem vardır. Bu yöntemlerin genel amacı kişinin korku duyulan nesne veya durumun kendisi için tehdit veya tehlike yaratmayacağını fark etmesini sağlamaktır. Psikoterapide, genellikle korkulan uyaran ile aşamalı karşı karşıya gelme yöntemi kullanılır.

  Sosyal Fobi Nedir?

  Sosyal fobide kişinin başlıca korkusu başkalarının yanında küçük düşeceği, sıkıntı duyacağı ya da utanç duyacağı bir biçimde davranacağı korkusudur. Bir çok kişi diğerlerinin bakışlarıyla inceleme altında olduğunda veya tanıdık olmayan ortamlarda rahatsızlık hisseder. Sosyal fobisi olan kişiler topluluk önünde konuşma, diğerleri ile birlikte yemek yeme, otorite konumundaki kişilerle konuşma, tanıdık olmayan ortamlara girme konusunda gerçekle orantısız bir belirgin ve sürekli bir korkuya sahiplerdir. Sosyal fobi adı üzerinde kişinin sosyal hayatını oldukça zorlaştırır ve kişi sosyal ortamlardan kaçınmaya başlar. İş yaşamına yansımasını, topluluk önünde yapılan sunumlar, toplantılar, yöneticilerle iletişim bağlamında görüyoruz. Korkulan bir durum olarak örneğin sunum yapmak zorunda olan kişi, herkes bana bakıyor, konuşmamı beğenmeyecekler, benimle dalga geçecekler düşünceleri üzerinden belirgin bir kaygı ve korku, bunu takip eden yüz kızarması, ses titremesi veya çıkmaması, kalp atışlarında ,
  hızlanma gibi fizyolojik belirtiler gösterir.

  Terapide hangi yöntemler kullanılır?

  Sosyal fobide bilişsel davranışçı terapiler yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal fobiklerin bilişsel, duygusal, ve bedensel alanlardaki belirtilerine müdahalede bilişsel davranışçı terapiler oldukça başarılıdır. Sosyal fobinin bilişsel davranışçı terapisi

  Maruz bırakma (bu durumda maruz bırakma kişinin korktuğu sosyal durumlar üzerinden yapılır),
  Bilişsel yeniden yapılandırma (hastaların sosyal durumlar hakkında tehlikeli olduğunu düşündükleri önyargılı inançlarını daha gerçekçi olanlarla değiştirmelerine yardımcı olacak teknikleri içerir),

  Relaksasyon eğitimi (sosyal durumlarda ve etkileşimler sırasında hastaların yaşadığı korkuların neden olduğu bedensel semptomları azaltmak ve kontrol etmek için onlara yardımcı olacak bir seri gevşeme tekniklerini kapsar) ve

  Sosyal beceri eğitimi veya sosyal etkileşimlerde bireye özel davranış becerileri eğitimini (sosyal etkileşimlerde olumlu sonuçlar elde edebilecekleri gerekli davranış becerilerinin eğitimi) kapsamaktadır.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  İnsanlar için kötü olan şey kaygı ve korkulardır. Korku kişi için tehdit ve kaçmayı sağlayan kalp atışlarının hızlanmasına neden olan bir duygudur . Kaygı ise tehdit halinde olan tedirginlik ve bulantı halidir öğrenmeyi olumsuz etkiler.
+ Yorum Gönder