+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Psikolojik bir boyuttan fedakarlık Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Psikolojik bir boyuttan fedakarlık Nedir

  Psikolojik bir boyuttan fedakarlık hakkında bilgi  Psikolojik bir boyuttan fedakarlık Nedir1.jpg.

  Bu yazıda "fedakarlık"ın bazı,
  tehlikeli kullanımlarına dikkat çekmeye çalışacağım; sizin de yorumlarla yapacağınız daha işlevsel hale getirecektir.

  Fedakarlık, doyum verici insan ilişkilerinin mihenk taşlarından birisi. Ancak fedakarlık da aynen sevgi gibi kişiler arası ilişkilerde çok ve genelde de tehlikeli şekilde kullanılan bir kavram. Bu yazıda "fedakarlık"ın bazı tehlikeli kullanımlarına dikkat çekmeye çalışacağım; sizin de yorumlarla yapacağınız daha işlevsel hale getirecektir.

  Fedakarlık, Arapça "feda" ve Farsça "kar" kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kavram. Eş anlamlısı "özveri". Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'nde özveri "Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme" anlamında kullanılmaktadır. Burada yazı bağlamı gereği altı çizilmesi gereken nokta "kendi çıkarlarından vazgeçme"dir. Dolayısıyla fedakarlık, iş olsun diye değil bir amaç gözetilerek gerçekleştirilir. Ne var ki bu amaç kendi çıkarlarının ötesinde, kendini aşan bir yere işaret etmeli.

  Tanım gereği, bir eylemin fedakarlık olması için, eylemi yapanın kendi çıkarlarından vazgeçmesi gerekiyor. Tehlike çanlarının çalmaya başladığını burada görebiliriz. Çünkü insan olarak bizler, bir durumdan çıkarımızın olduğunu gizlemeyi becerebilecek yeteneğe sahibiz.

  Yeri gelmişken, pek çok insanın zihnini bulandırdığına şahit olduğum bir noktaya dikkat çekmeliyim: bir durumdan "çıkar elde etmek"le "çıkarcılık" aynı şey değildir! Mesela,sağlam bir arkadaşlık,
  ilişkisinden bazı duygusal çıkarlar elde etmekle yalnız kalınamadığı için ya da toplumsal statü kazanmak amacıyla arkadaşlık ilişkisi kurmak farklı şeylerdir. Her iki durumda da bir çıkar söz konusu olmasına rağmen birinci durumda çıkar bir "sonuç" olarak yaşanırken ikinci durumda çıkar bir "hedef" olarak kendini göstermektedir.

  Ebeveyn-çocuk ilişkisi fedakarlığın çok yoğun yaşandığı(ya da öyle olduğu iddia edilen) bir alan. Pek çok ebeveyn, pek çok eylemini "tamamen çocukları için" yaptığını iddia etmektedir. Dolayısıyla "onlar için" ifadesi bizi bir çeşit "çıkarsızlık" algısına götürmektedir. Oysa bir eylemin bir "kişiye/nesneye dönük" olması ile "onun için" olması bambaşka iki durumu ifade edebilir. Mesela pantolonunuzu ütülemek "pantolona dönük" ancak "sizin için" yapılan bir eylemdir. Çünkü burada asıl amaç pantolonun ütülenmesi değil sizin ütülü pantolon giymenizdir. Ebeveyn-çocuk ilişkilerine dikkatlice bakarsak, alttan alta işleyen "sahte fadakarlık"ı görebiliriz. Fedakarlık adı altında çoğunlukla kendi psikolojik çatışmalarımız, kendi korkularımız, kendi arzularımız, kendi hayallerimiz, kendi pişmanlıklarımızla çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Söz gelimi çocuğunun okul başarısı için olağan üstü çaba sarf eden bir anne ya da baba gerçekten "çocuğu için" mi yırtınmaktadır, yoksa kendi pişmanlığını çocuğu üzerinden,
  telafi mi etmektedir? Çocuğuna aşırı sevgi sunan bir baba gerçekten çocuğunu mu sevmektedir, yoksa alttan alta çocuğu kendine çekerek eşini çocuğundan mahrum etmeye mi çabalamaktadır? Çocuğuna aşırı özenli davranan bir anne gerçekten çocuğuna mı özen göstermektedir, yoksa insanların sunacağı onayın peşinde midir?

  Duygusal ilişkilerde de fedakarlık tüm tehlikesiyle kullanılabilmektedir. En mahrem düşünce ve duyguların paylaşım ortamı olan psikoterapide bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Tüm ilişkisi boyunca "veren" pozisyonunda olan bir kadın, fedakârlıklarını aslında sevgilisini yanında tutmak için bir yatırım aracı olarak gerçekleştirdiğini fark ettiğinde ya da itiraf ettiğinde nasıl da utanıyor. Ya da tüm fedakârlıklarının aslında bir çeşit şema yaşantısı(patolojik ruhsal yapılanma) olduğunu keşfeden bir adamın yaşadığı acıya ne demeli?

  Yazınının amacı okuyanı fedakarlıktan uzaklaştırmak ,
  değil kesinlikle; ancak fedakarlık adı altında gerçekten ne yaptığımızı görmemiz lazım. Bunu yapmadığımızda bir ömür boyu kendimizi ve karşımızdakileri kandırmanın yükünü taşımak zorunda kalırız.

  Gerçek fedakarlığın ne olduğunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Bizim unuttuğumuz ama karşımızdakinin hep minnetle hatırladığı davranışlarımızdır bence. Mesela ben ilkokula giderken, elindeki kurabiyeleri, meyveleri, şekerleri yoldan geçen biz çocuklara paylaştırmaya çalışan rahmetli teyzenin yaptığıdır fedakarlık.
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Fedakarlık kişilerin kendinden önce bir başkasını düşünmeleri ve ona göre davranmaları demektir. Fedakarlıkta bencilik bulunmaz tamamen iyi düşüncelere dayalıdır.
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Psikolojide fedakarlık insanlar sevdikleri için özveride bulunabilirler yalnız bunun dozu kaçtığında öz veri yerini ödün vermeye bırakır. bir çok insan sevdikleri için fedakarlıkta bulunurken bunu fark eden karşı taraf bunu kullanmaya ve karşı tarafı yıpratmaya başlar o nedenle fazla fedakarlıkta bulunmayıp her şeyi dozunda ayarlamak gerekir.
+ Yorum Gönder


fedakarlık nedir,  fedakarlık nedir kısaca,  fedakarlik nedir