+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Toplumsal sosyalleşme dönemleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Toplumsal sosyalleşme dönemleri

  Toplumsal sosyalleşme dönemleri hakkında bilgi


  Sosyalleşme, insan yavrusunun toplumun bir üyesi haline gelmesidir, yani ailesinin, akraba ve komşuluk çevresinin, kent ve köylünün ve nihayet ulusunun bir parçası olduğunu öğrenmesidir. Büyümekte olan çocuk, etrafındakilerle etkileşim sonucu, onlarınkine benzer davranışlar geliştirecektir. Böylece tek tek kişiler yerine toplumun üyeleri olan, birbirlerinden farklılıkları olduğu gibi, birbirlerine büyük benzerlikler de gösteren toplumsal bireyler oluşur. Sosyalleşme terimi, daha çok sosyolojide kullanılır ve çevrenin çocuk üzerindeki etkisini ön plana çıkarır. Sosyal psikologların, bir kısmı, bu terimi reddeder. Bunun nedeni, bu kavramın çocuğu bir anlamda pasif olarak görmesi ve çocuğunda kendine has özellikleriyle çevresini şekillendirmesi gerçeğini göz ardı etmesinden kaynaklanır. Gerçekten de çocuk, doğuştan var olan genetik özelliklerinin de etkisiyle, çevre onu etkilediği kadar, o da çevreyi etkilemeye başlayacaktır. Bu nedenle, sosyal psikologlar, sosyalleşme kavramı yerine sosyal gelişim kavramını tercih edeler. Biz bu ayarımı belirtmekle, beraber burada her iki kavramı da kullanacağız.
  Toplumsal sosyalleşme dönemleri.jpg

  İnsanların sosyalleşmesi çok karmaşık bir süreçtir. İnsan, etrafında bulunanların, her gün karşılaştığı sayısız olayların ve kişilerin, içinde bulunduğu sosyo-ekonomik-kültürel koşulların, gelenek,töre ve yasaların, fiziksel çevrenin ve sayılmakla bitmeyen daha pek çok etkenin etkisindedir. Bu etkenlerin karmaşık etkileşimi sonunda insan bir kişi olarak belirir. Bu etkenlerin oluşturduğu karmaşık bütün hiçbir zaman iki ayrı insan için tıpatıp aynı, olmayacağından, hiçbir kimse bir diğerinin tıpatıp aynısı değildir.

  Bu çevresel etkenlerin yanında, kalıtım yoluyla geçen pek çok özelliğin de kişiyi belirleyici ve başkalarından ayırıcı önemi vardır. Genel nüfus içinde çok az sayıda görülen tek yumurta ikizlerinin dışında, hiç kimsenin kalıtımsal gizil yapısı bir başka kimseninkinin aynı değildir.

  İnsanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir birey haline dönüşmesi böyle sayılamayacak kadar çok etkene bağlıysa, sosyalleşme süreci nasıl incelenebilir? Aslında etkenlerin sayı ve çeşidinin çokluğu bir süreci inceleyemeyiz anlamına gelmez. Nitekim kişilik, zeka gibi insan davranışıyla ilgili hemen her konuda da pek çok etkenin söz konusu olduğunu bilmekle beraber bunları incelemekteyiz.

  Araştırmacılar sosyalleşme olgusunu çeşitli yönleriyle ele almışlardır. Örneğin, bağımlılık, saldırganlık, taklitle öğrenme, bağımsızlık, başarı, güdüsü, cinsiyetle ilgili rollerin öğrenilmesi ve ahlak gelişmesi konularında sosyalleşme süreci etraflıca incelenmiştir. Çeşitli sosyalleşme konularını iki grupta toplayabiliriz. Birinci grup kişilik ya da benlik gelişimidir. İkinci grup ise bilişsel gelişimdir. Birinci gruba yukarıdaki konulardan cinsiyetle ilgili rollerin öğrenilmesi, bağımlılık, bağımsızlık, saldırganlık, başarı güdüsü gibi alanlardaki sosyalleşme süreci girer. İkinci gruba ise öğrenme, zeka gelişimi, düşünme ve algı gelişimi gibi, konular girer. Doğal olarak kişilik gelişimiyle psikanaliz gibi kişilik kuramları, bilişsel gelişimle Piaget’in bilişsel gelişim kuramı gibi bilişsel kuramlar ilgilenmiştir.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Toplumsallaşma insanın doğumu ile başlar çocuk üyesi olduğu aile içerisinde başlayan girdiğimiz ortamlar ile kazanılmaya devam etmektedir. Toplumsallaşma sosyalleşme ile eş anlamlıdır. İnsanın çevresi ile uyumlu iletişim içerisine girmesi sosyalleşme şeklidir.
+ Yorum Gönder