+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Bilgisayar Oyunlarının Etkileri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bilgisayar Oyunlarının Etkileri Nelerdir

  Bilgisayar Oyunlarının Etkileri Hakkında Bilgi


  İlk bilgisayar oyunu 1970’lerde üretilmiştir. O ,günden bugüne bilgisayar oyunları eğlence dünyasında 9 milyar dolarlık bir pay ile varlığını sürdürmektedir. Bilgisayar oyunları artık çocuk, ergen ve genç yetişkinlerin (25 yaş – 40 yaş) günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir.


  Bilgisayar Oyunlarının Etkileri Nelerdir.jpg
  Yapılan son araştırmalar 2 ile 17 yaş arası çocuk ve gençlerin % 70’nin bilgisayar, % 68’nin ise oyun konsolu sahibi olduğunu göstermektedir. Çocuk ve ergenlerin % 87’sinin rutin olarak bilgisayar oyunu oynadığı, 2 ile 7 yaş arası çocukların haftada 3 ila 5 saat, 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin ise haftada ortalama 9 saat bilgisayar oyunu oynadığı araştırmalar ile tespit edilmiştir.

  Çocuklar ve Ergenler Neden Bilgisayar, Oyunları Oynar?
  Son dönem yayınlar çocuk ve ergenlerin bilgisayar oyunlarına dair temel motivasyonlarını anlamaya odaklanmıştır. Çocuk ve ergenlerin neden bilgisayar oyunlarına zamanlarının büyük bir çoğunluğunu ayırıyor olduklarını anlamak, kuşkusuz yetişkinler ile çocuk ve ergenler arasındaki anlaşmazlıkları azaltacaktır. Konuya dair 12 ile 14 yaş arasında yer alan 1254 öğrenci ile yürütülmüş anket çalışmasından çıkan sonuçlar şöyledir: 5

  Oyun Oynamanın Sosyal, Motivasyonları:
  Boş zamanları değerlendirmek,
  Yarışmak, üstesinden gelmek, oyunu kazanmak ile gelen gururu yaşamak,
  Akranlara bir şeyler öğretmek (oyun stratejilerini ve şifrelerini paylaşmak, Oyunda nasıl ilerlenebileceği ile ilgili önerilerde bulunmak),
  Yeni arkadaşlar edinmek,
  Liderlik fırsatı yakalamak.

  Oyun Oynamanın Duygusal Motivasyonu
  Problemleri unutmak, üstesinden gelmek ve rahatlamak.

  Oyun Oynamanın Zihinsel ve Diğer Motivasyonları
  Oyunların yaratıcılığı destekler öğeler içermesi,
  Oyunda çözülmesi gereken meseleye meydan okumak, üstesinden gelme arzusu taşımak,
  Farklı karakterleri deneyimleyebilmek,
  Merak duymak, keşfetme ve yeni şeyler öğrenme isteği taşımak.

  Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
  Yapılan araştırmalar bilgisayar, oyunlarının çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerinin çocuk ve ergenlerin kişilik özellikleri ve içinde bulundukları çevresel koşullar ile yakından ilişkili ve etkileşim içinde olduğunu göstermiştir. Bilgisayar oyunlarının olumsuz ve olumlu etkileri aşağıda listelendiği şekli ile özetlenmiştir.

  Olumsuz Etkileri:
  Bir karakterin öldürüldüğü ya da zarar gördüğü bilgisayar oyunları saldırgan düşüncelerde, duygularda ve davranışlarda artışa yol açıyor. 1 (Araştırmalar erkek çocuk ve ergenlerin kız çocuk ve ergenlere oranla saldırgan davranışa daha eğilimli olduğunu kanıtlamıştır.)
  Şiddet içerikli oyunlar düşmanlık, duygularını besliyor, kaygı düzeyinde artışa neden oluyor.

  Şiddet içerikli oyunlar fiziksel güç kullanımında artışa yol açıyor.
  Şiddet içerikli oyunlar sosyal davranışlarda (örneğin yardımseverlik, vb) azalmaya yol açıyor.

  Oyunlar ile geçirilen zaman arttıkça obezite riski de artıyor.
  Bilgisayar başında geçirilen zaman arttıkça akademik başarıda azalma görülüyor.

  Olumlu Etkileri:
  Oyunlar yeni şeyler öğrenme fırsatı yaratıyor.(Mitolojik kavramlar, coğrafi bilgiler, vb)

  Oyunlar sosyal ağın genişlemesini, sağlıyor. (Oynanan bilgisayar oyunu üzerinden tanışma ve arkadaşlığı geliştirme, vb)

  Zihinsel yeteneklerde artışa neden oluyor. (Kognitif ve algısal düzeyde ) (2)
  Çocuk ve ergenlerin yaşıyor oldukları çatışmaları açığa vurmalarına yardım ediyor. (Aile içi şiddete maruz kalan bir çocuk saldırganca eğilimlerini oyun yoluyla açığa çıkarabilmesi, vb)

  Yaratıcılıkta artışa neden ,oluyor.(Karakterler ve karakterlere yönelik özelliklerin oyuncu tarafından oluşturulması yoluyla.)

  Sosyal davranışları destekleyen oyunlar yardımseverliği arttırıyor, saldırgan tutum ve davranışlarda azalmaya yol açıyor.

  Eğitim amaçlı kullanıldığında ders içeriğinin anlaşılmasını kolaylaştırıyor. (Örneğin geometrik şekillerin 3 boyutlu aktarılması, vb)

  Online Oyunlar ve İnternet Bağımlılığı
  Araştırmalar bilgisayar oyunlarının çocuk ve ergenler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik pek çok şey söylemektedir. Bu noktada online oyunların ve online oyunların arkadaşlar ile birlikte oynandığı internet kafelerin sadece olumsuz özellikleri olduğunu savunmak doğru olmayacaktır. İnternet kafeler de arkadaşlar ile kontrollü bir şekilde oynanan oyunların sosyalleşmeyi, akranlar arası paylaşımı, ve özgüveni arttıracağından söz edilebilirken bir diğer yandan başka tüm ilgilerin ortadan kalktığı, okula ilginin azaldığı ve yaşamın büyük bir kısmının online oyunlar ve internet kafeler olduğu durumlar için olumsuz etkilerden söz edilebilir.
 2. Ziyaretçi

  aydınlatıcı bir çalışma olmuş teşekkürler
+ Yorum Gönder