+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Klasik Koşullama Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Klasik Koşullama Nedir

  Klasik Koşullama Nedir Hakkında Bilgi


  Klasik Koşullama İlkeleri Bitişiklik,Habercilik,Pekiştirme ve Sönme Kavramları

  Bitişiklik:Klasik koşullamada ise bitişiklik,koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının yakınlığıdır.Bir koşullu tepkinin ortaya çıkabilmesi için bitişiklik bir önkoşuldur.Bir başka deyişle,koşullama sürecinin onunda koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının eşleşebilmesi için,nötr uyarıcıdan hemen sonra koşulsuz uyarıcı verilmelidir.

  Habercilik:Klasik koşullama yoluyla öğrenmenin ortaya çıkabilmesi için bir başka koşul da habercilik ilkesidir.Buna göre,koşullama süreci öyle bir kurgulanmalıdır ki,koşullu uyarıcı kendisinden sonra bir doğal uyarıcının gelecek olduğu organizmaya haber verebilsin.Bunun için de olması gereken koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcıdan önce verilmesi gerekmektedir.

  Ancak,Rescorla ve Wagner adındaki araştırmacılar,bunun için tek koşulun koşullu uyarıcının önce verilmesi olmadığını ortaya koymuşlardır.Buna göre,koşullu uyarıcı birçok klasik koşullanma durumunda önce verilmektedir ve koşulsuz uyarıcının geleceğini haber verdiği duruma olumlu habercilik ya da ileriye koşullama denilmektedir.Pavlov’un deneyindeki durum buna bir örnektir.Zil sesi,köpeğe kendisinden sonra etin geleceğini haber vermektedir.Eğer tersi bir durum söz konusuysa,yani koşullu uyarıcı bu kez koşulsuz uyarıcıdan sonra verilirse,koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcı durumun bittiğini haber vermesi söz konusu olur.Örneğin,bir köpeğe verilen bir elektrik şoku kesildikten son zil sesi verilirse,zil sesi köpeğe elektrik şokunun bittiğini haber verecektir.İşte bir duruma da olumsuz habercilik yada geriye koşullama denilmektedir.

  Okullardaki ders ve teneffüs zilleri de bu iki olguya örnek gösterilebilir.Tenefffüsün başlangıcında çalan zil sesi,teneffüs zamanının geldiğini haber verdiği için bir olumlu habercilik ya da ileriye koşullama örneğidir.Aynı şekilde,teneffüsün bitiminde çalan zil sesi de teneffüs zamanının bittiğini haber verdiği için bu durum da bir olumsuz habercilik/geriye koşullama örneğidir.

  Pekiştirme:Pekiştirme olgusu üzerinde asıl olarak edimsel koşullama kuramında durulmaktadır.Bu konu,edimsel koşullama ünitesinde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.Ancak,klasik koşullama kuramında da pekiştirmeden söz etmekteyiz.Edimsel koşullamada pekiştirme davranıştan sonra verilen bir uyarıcı tarafından ortaya çıkan bir etki iken,klasik koşullamada temel olarak koşulsuz uyarıcı tarafından ortaya konulan bir etkidir.Klasik koşullamada pekiştireçler ise birincil pekiştireçler ve ikincil pekiştireçler olmak üzere ikiye ayrolmaktadır.

  Birincil pekiştireçler doğal olan uyarıcılardır.Yani,organizmada doğal bir tepkiye yol açarlar.O halde klasik koşullamada birincil pekiştireçler aynı zamanda koşulsuz uyarıcılardır.İkincil pekiştireçler ise organizmaya doğal olan uyarıcıları çağrıştıran uyarıcılardır.Bunlarla da koşullu uyarıcılar arasında bir paralellik kurabiliriz.Bir başka deyişle de ikincil pekiştireçler,pekiştirici değerlerini öğrenme yoluyla kazanmaktadırlar.

  Sönme:Klasik koşullamada sönme,koşullu uyarıcının,koşulsuz uyarıcı olmadan tekrar tekrar sunulması sonucu,koşullu tepkinin şiddetinin azalması ve ortadan kalkmasıdır.Sözgelimi,Pavlov’un deneyinde köpeğe uzunca bir süre zil sesini tek başına verirsek,yani zil sesinden sonra köpeğe hiç et vermezsek bir süre sonra köpeğin salya salgılama tepkisi ortadan kalkacaktır.Böylelikle koşullu tepki sönmüş olacaktır.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Klasik koşullanma, Pavlovun bulmuş olduğu eğitimde kullanılan bir ilkedir. Pavlov bunu ilk olarak bir köpeğin üzerinde denemiştir ve köpeğe zil çalarak ona et vermiş ve her bunu denediğinde köpek salyalarını akıtarak geliyormuş çünkü ona et verileceğini biliyormuş bir süre sonra her zil sesinde köpek gelmeden salyalarını akıtmış buda onun artık bunu kavradığının göstergesi olarak bilimde yer edinmiş.
+ Yorum Gönder