+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Oruçta mezhep farkliliklari Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Oruçta mezhep farkliliklari
  Oruçta mezhep farklılıkları var mıdır


  ramazanay5.jpg

  Dinimizde dört hak mezhep vardır. Bunlar hâşâ sözde değil, fiiliyatta da haktır. Bir mezhepte yapılması zor olan bir şeyi, diğer mezheplerden birini taklit ederek yapmak, bütün İslam âlimlerine göre caiz, hatta lazım olur. Maalesef, mezhep taklidi açısından üç grup insan var:
  Birincisi: Hem mezhepleri kabul etmezler, hem de hangi mezhebin hükmü kolay ise, ona göre hareket ederler. Mesela derisinden kan çıkınca Şafii’de bozmaz diyerek o hükümle amel eder, kadına dokununca Şafii’de bozsa da Hanefi’de bozmaz diyerek bir mezhebe göre hareket etmez. Buna telfîk denir, caiz değildir, haramdır. Bu yol ifrattır.
  İkincisi: Din cahili kimselerdir, üstelik dindar ve mezhepleri kabul eder görünürler. İslam âlimlerinin aksine, hak mezheplerin fiiliyatta hak olduklarını ve ihtiyaç veya zaruret olunca başka bir hak mezhebi taklit etmenin dinde bir rahmet olduğunu kabul edemezler. Bu yol tefrittir.
  Üçüncüsü: İfrat ve tefritten uzak, orta yolu tutan kimselerdir. İhtiyaç halinde, İslam âlimlerinin bildirdiği şekilde, kendi mezhebinde yapması zor olan işlerde, hak olan diğer mezhepten birini taklit ederler. Doğru yolda olanlar bunlardır. Şimdi suallere kısaca cevap verelim:
  1- Bir mezhep ihtiyaç halinde taklit edilince, o hususta o mezhebin mümkün olan bütün şartlarına uymak gerekir. Şafii mezhebini oruçta taklit eden, Şafii’deki orucun farzlarına ve orucu bozanlarına da dikkat etmesi gerekir. Bu takdirde, taklidi sahih olur. Şafii mezhebi taklit edilirse, abdest alırken dikkat etmesine rağmen elde olmadan boğaza su kaçarsa, orucu bozulmuş olmaz.
  2- Şafii’de, idrar yoluna pamuk koymanın orucunu bozduğunu bilmeyen bir Şafii, o halde oruçlarını tutsa, sonradan orucu bozduğunu öğrense, (Bu oruçlarımı Hanefi mezhebine göre tuttum) diye niyet ederse, oruçları sahih olur. Oruçları, Hanefi mezhebinin bütün şartlarına uygun olmasa bile, başka çare olmadığı için, yani zaruret olduğu için, Hanefi mezhebine uygun tutmuş sayılır. Bunun gibi, diş dolgusunun Hanefi mezhebinde gusle mani olduğunu bilmeden yıllarca namaz kılsa, sonra durumu öğrense, (Bu namazlarımı Maliki mezhebine göre kıldım) dese, namazları sahih olur. Kıldığı namazlar Maliki mezhebinin bütün şartlarına uygun olmasa bile, başka çare olmadığı için, yani zaruret olduğu için, namazlarını Maliki mezhebine uygun kılmış sayılır.
  3- Her mezhepte, elde olmadan yapılan şeylerin orucu bozması farklıdır. Mesela Şafii’de abdest alırken boğaza su kaçması orucu bozmaz. Hanefi’de ağzından veya burnundan boğazına toz, duman, sinek kaçsa, başkalarının içtiği sigaranın dumanı gelerek, ağzına, burnuna girmesinden sakınmak mümkün olmasa orucu bozmaz. Hanbelî mezhebinde, istemeden kan yutmak, abdestte boğazına su kaçmak gibi elde olmayan hususlar orucu bozmaz. Bu durumda olan kimse, Hanbelî mezhebini taklit ederse oruçları sahih olur.
  Yazar; Mehmet Ali DEMİRBAŞ
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İslamiyette dört farklı mezhep vardır ve hepsinde de oruç farzdır. üç mezhepte ramazanın oruç tutulan her günü için niyet edilirken maliki mezhebinde ilk gecede alınan niyet diğer 30 gün içinde geçerliliğini korur gibi bazı farklılıklar olsa da bütün mehzepler de kuranda oruç için yazılan her kural zorunludur.
+ Yorum Gönder