+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Teravihte okunan dualar ve Türkçe anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Teravihte okunan dualar ve Türkçe anlamları


  Teravihte okunan dualar ve Türkçe manaları kısaca


  teravihte-okunan-dualar.jpg

  Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
  Görülen görünmeyen bilinen bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.

  Sübhâne zil-ızzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.
  İzzet azamet cemal celal ve ceberut sıfatların sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır.

  Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma'bûd.
  Varlığı lazım olan her şeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlıktan uzaktır. Her şeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim.

  Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
  Her şeye gücü yeten uyumayan ve ölmeyen devamlı hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.

  Sübbûhun kuddûsun Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
  Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarla muttasıftır.

  Merhaba merhaba merhaba ya şehre Ramazan.
  Ramazan ayı hoş geldin gelişine çok sevindik.

  Merhaba merhaba merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufrân.
  Ey bereket bolluk ve mağfiret af ayı hoş geldin hoş geldin.

  Merhaba merhaba merhaba ya şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'an.
  Hoş geldin hoş geldin hoş geldin ey tesbih tehlil zikir ve Kur'an okuma ayı.

  Evvelühû âhiruhû zâhiruhû bâtınühû ya men lâ ilâhe illâ hû.
  Kendisinden başka ibadete layık ilah bulunmayan rabbimiz evveldir ahirdir batındır ve zahirdir

  Allahümme salli alâ Muhammed.
  Allah’ım Muhammed aleyhisselama salatü selam olsun.

  Teravih aralarında her dört rekatın sonunda okunacak salevat:
  (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.)
  Allah’ım seyyidimiz Muhammed aleyhisselama Onun yakınlarına bütün dert ve derman sayısınca çok salat selam ve bereket ihsan eyle

  Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua:
  Ya hannân ya mennân ya deyyân ya bürhân
  Ey merhameti acıması çok olan ey ihsanı nimeti bol olan ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.

  Ya zel-fadlı vel-ihsân nerc-ül afve vel-gufrân
  Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz] affını ve bağışlamanı dileriz.

  Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramezan bi-hürmet-il Kur'an.
  Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  teravih namazı uzun 24 rekattan oluşan ve yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır sevabı fazladır ve içinde okunan duaların farklı farklı güzel anlamları vardır.
+ Yorum Gönder