+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Ramazan Kadir ve Hurma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Fatih
  Yeni Üye

  Ramazan Kadir ve Hurma

  Ramazan Kadir ve Hurma hakkında yazı


  Hurma.jpg
  Allah Teâlâ bazı zamanları kendine yaklaşılma hususunda daha bereketli kılmıştır. Bu zamanların başında Ramazan ayı, Kadir gecesi, Arefe günü gelir. Sufiler bu zaman dilimlerini değerlendirme hususunda hassas olmaya gayret ederler. İmam Rabbanî hazretleri bu bağlamda Ramazan ayının çok önemli bir fırsat olduğunu, zira kelam sıfatının tecellisi olan Kur’ân-ı Kerim’in bu ayda indiğini ifade eder: Kelam Allah Teâlâ’nın zatî şü’ûnâtından bir sıfattır. Bu kelâm sıfatında, zâtın bütün üstünlükleri ve sıfatların bütün şü’ûnları bulunur. Böyle olduğu, önceki mektuplarda bildirilmişti. Mubârek Ramazan ayında da, bütün iyilikler, bütün bereketler bulunur. Her iyilik, her bereket, Allah Teâlâ’nın zatından gelmektedir “Teâlâ ve tekaddes” ve Onun şü’ûnlarından hâsıl olmaktadır. …Bunun için, bu aydaki iyiliklerin, bereketlerin hepsi, Allah Teâlâ’nın zatındaki üstünlüklerden gelmektedir. Bu üstünlüklerin hepsi de, kelâm sıfatında bulunmaktadır. Kur’ân-ı kerîm, bu kelâm şânının hakîkatinin hepsinden hâsıl olmuştur. Bundan dolayı, bu mubârek ayın, Kur’ân-ı kerîm ile tâm bağlılığı vardır. Çünkü Kur’ân-ı kerîmde bütün kemalatı içine aldığı gibi, bu ayda da, o kemalattan hâsıl olan bütün hayırlar bulunmaktadır. Bu münasebetten dolayı, Allah Teâlâ. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’ân’ın indirildiği aydır.(Bakara, 185) buyurmuştur. (162. Mektup)

  İmam’a göre Allah Teâlâ kelamını ayların en hayırlısı içinde indirmiştir. Bu durumda mümin Ramazan ayında Kur’ân okumaya çok önem vermeli, bu ayın öneminin Kur’ân’dan geldiğini bir an olsun unutmamalıdır. Allah kelamı ile hitap etmiş, kendine muhatap alarak bizimle konuşmuştur. Bu ayda yakalamaya çalışmamız gereken başka bir gece de Kadir gecesidir. Allah Teâlâ Kur’ân’ı indirdiği bu geceyi bin aydan daha mübarek kılarak müminlere olan rahmetini kat kat artırmıştır. İmam Rabbanî Kadir gecesi ile Ramazan ayının önemini şu şekilde açıklar: Kadir gecesi bu aydadır ve bu ayın özüdür. Kadir gecesi, çekirdeğin içi gibidir. Ramazan ayı da, kabuğu gibidir. Bunun için, bir kimse, bu ayı hakkıyla ifa eder onun iyilik ve bereketlerini elde ederse tüm senenin hayır ve bereketlerini elde etmiş olur. Allah Teâlâ, hepimizi bu mübârek ayın iyiliklerine, bereketlerine kavuştursun. Her birimize bundan büyük pay versin! (162. Mektup)
  İmam Rabbanî bu mubarek zamandan hakkıyla istifade edilebilmesi için hiçbir sünnetin ihmal edilmemesini tavsiye eder. O kadar ki mürid gıdalarını bile bu ayda çok iyi seçmeli ve Hz. Peygamberin tavsiye ettiği besinlerin tüketilmesine gayret etmelidir. İmam Kur’ân, Ramazan ayı, Kadir gecesi gibi çok önemli üç konuyu ele aldığı 162. mektupta bir de bu ayda oruçlunun hurma yemesi ile ilgili bir bahis açarak şöyle der: Peygamberlerin sonuncusu Resûlullah (s.a.v) buyurdu ki, “Oruçlu olan kimse, hurma ile iftar etsin! Çünkü hurma bereketlidir.” Peygamber efendimiz de, hurma ile iftar ederdi. Hurmanın bereketli olmasına gelince, onun ağacının yaradılışında, insanda olduğu gibi câmiiyyet (toplayıcı olma) ve a’daliyyet (adaletli olma) özellikleri vardır. Bunun içindir ki, Peygamberimiz (s.a.v) hurma ağacına, Âdemoğullarının halasıdır dedi. (Halanız olan nahleye saygı gösteriniz! Çünkü bu ağaç, Âdem aleyhisselâmın çamurunun arda kalanından yaratılmıştır buyurdu. Görülüyor ki, hurma ağacı, Âdem aleyhisselâmın çamurundan yaratılmıştır. Hurma hakkında Hz. Peygamberin “Berekettir” buyurması, câmiiyyet (her hayrı kendinde cem etmesi) vasfından dolayı olmalıdır. Hurma yenilince, insanın parçası, dokusu olur. Böylece hurmada bulunan sonsuz sayıda kemalat bunu yiyene geçer. (162. Mektup) İmam’a göre hurma sadece bir gıda maddesi değildir. Onunla insan arasında manevi bir çeşit manevi akrabalık vardır. İnsanın dağınık dünyasını manevi açıdan toparlamaya yardım ettiği için hurma her zaman yenilebilir ama özellikle bu ayda ve iftar vaktinde yenmesi daha da faydalıdır. İmam bu konuyu şöyle dile getirir: “Hurmayı yiyen herkes ondan fayda görse de, oruçlu kimse, iftar zamanında, kendini maneviyat yolunda engelleyici olan şehvetlerden ve dünyanın geçici zevklerinden temiz olduğu için, hurmadan pek çok istifade eder. Yukarıda anlattığımız manevi hallerin oruçluda zuhuru en güzel şekilde olur. O Server “aleyhi minessalevâti efdalühâ ve minettehıyyâti ekmelühâ”, (Müminin sahurunun hurma ile olması ne güzeldir) buyurdu. Bu da belki, hurma insanın dokularına karışınca, insanın hakikatini tamamladığı içindir. Bu hadis, iftarda mümkün olmadığı durumlarda, sahurda hurma yemenin güzel olduğunu bildirmiştir. Hurma yemek, pek çeşitli yemekleri yemiş gibi faydalı olmaktadır. Hurmanın bu bereketi, kendisinde her şey bulunduğu için, iftar zamanına kadar insanda kalır. Bununla birlikte İmam’a göre hurmadan istifade için en önemli şart İslam’ın diğer kurallarına tam olarak uymaktır. Mesela tıka basa yiyerek iftar veya sahur eden bir kimse şeriatın emrine uymadığı için bu faydalardan mahrum kalır. Aynı şekilde imamın özellikle belirttiği üzere iftarı geç, sahuru erken yapan da bu faydalardan mahrum kalır, zira sünnet olan bunun aksini yapmaktır: Hurmanın bu fâidesi, ancak İslam’a uygun olarak yenildiği, İslam’ın ölçülerinden bir kıl ucu kadar ihmal gösterilmediği zamandır. Ayrıca iftar açan, hurma yerken zahirden geçip işin batınına vakıf olmalı, hurmayı basit bir ağacın bir meyvesi olarak değil de bildirdiğimiz câmiiyyet bereketini düşünerek yemelidir. Yalnız bir meyve olarak yenirse, yalnız maddî faydası elde edilir. İşin iç yüzü bilinerek yenirse, bereketine kavuşulup, bâtını da besler. (162. Mektup)
  Allah Teâlâ cümlemize Ramazanın tüm bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ramazan ayında orucumuzu açarken ilk olarak hurma yeriz. çünkü orucu hurmayla açmak sünnettir. ramazan ayıyla kadir gecesi arasında da şöyle bir ilişki vardır. kuranı kerim ramazan ayında kadir gecesinde indirilmiştir. ancak kadir gecesinin hangi gün olduğu tam olarak bilinmemektedir.
+ Yorum Gönder