+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Bir ülkede Hilal Görülünce Diğer Müslümanların Buna Uyması Gerekir Mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bir ülkede Hilal Görülünce Diğer Müslümanların Buna Uyması Gerekir Mi
  Bir ülkede hilal görülünce diğer Müslümanların buna uyması gerekir mi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Bir ülkede Hilal Görülünce Diğer Müslümanların Uyması Gereklimi Hakkında Bilgi
  Ayın doğuş yerlerinin farklı oluşuna itibar etmeyen Hanefilere göre bir yerde hilalin görülmesi halinde bütün Müslümanların buna uyması gerekir. (el-ihtiyar, 1/129)
  Bir ülkede Hilal Görülünce Diğer Müslümanların Uymas&#30.jpg
  Sünnetteki delilleri:Ebu Hüreyre r.a tarafından rivayet edilen şu hadistir: ”Ayı görünce orucu tutun. Ayı görünce orucu bozun. eğer hava bulutlu ise şabanın günlerini otuza tamamlayın.”

  Kıyastaki delileri: Hanefiler bu hususta uzakta olan ülkeleri hilalin görüldüğü beldeye yakın ülkelere kıyas etmişlerdir. bu ülkeler arasında bir ayırıma girmek her hangi bir delile dayanmamaktadır.(el-fukhul İslam 2/608)

  Ayın doğuş yerlerinin farklı oluşuna itibar eden Şafilere göre ise herhangi bir yerde ay görüldüğü zaman bunun hükmü yalnız buraya yakın beldeleri bağlar, uzak beldeleri bağlamaz. Ayın doğuş yerlerindeki farklılık yirmi dört fersah (yaklaşık 135 km) den daha az bir mesafe olamaz. Ancak hilalin sabit olduğu bir ülkede hakim oruç tutmak veya bayram yapmak için hüküm verirse hâkimiyeti altında bulunan herkesin (şafilerde dahil) hakimin hükmüne razı olması zorunludur. (enver,1/158; Muğni,1/422)

  Sünnetteki delilleri: Kureyb hadisi olarak meşhur olan bu hadistır.”Ümmül-Fadl, kureyb’i Şamda bulunan Muaviye ye göndermiştir. Kureyb demiştirki”şama geldim Ümmül-Fadl ın ihtiyaçlarını giderdim. Ben Şam da iken Ramazan hilali girmişti. Cuma gecesi hilali gördüm. Sonra ayın sonunda Medineye geldim. Abdullah b. Abbas hilalden bahsederek sorular sordu ve hilalı ne zaman gördünüz.? dedi. ” cuma gecesi gördüm” dedim. İbn-i Abbas ”sen hilali gördün mü? diye sordu. ”evet gördüm dedim. insanlar hilali görerek oruç tutular. Muaviye de oruç tutu dedim İbn-i Abbas ise ”Fakat biz hilali cumartesi gecesi gördük, Ramazanı otuza tamamlayınca veya hilali görünceye kadar oruç tutmaya devam edeceğiz.” dedi. kendisine Muaviye nin orucu ile hilali görmesi le yetinmeyecek miyiz?” dedim. İbn-i Abbas ”Hayır, Resulullah (a.s( bize böyle emretti” dedi.

  Bu hadis İbn-i Abbas ın (r.a) Şam halkının hilali görmesiyle yetinmediğine ve bir belde belde halkına başka bir belde halkının hilali görmesiyle amel etmesi gerekmediğine delalet etmektedir.

  Kıyastaki delileri: Şafiler ayın doğuş yerlerinin farklılığını güneşin doğuş yerlerinin farklılığına kıyas etmişlerdir. (el-fukhul İslam 2/607)

+ Yorum Gönder