+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda İtikafın şartları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İtikafın şartları Nelerdir
  İtikafın şartları nelerdir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İtikafın şartları Nelerdir Hakkına Kısa Bilgi
  İtikafın şartları.jpg
  İtikafın sahih olması için niyet şarttır. Bu, Hanefilerle Hanbelîlere göre şarttır. Malikilerle Şafiler bu görüşe muhalefet etmişlerdir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)
  İtikafa giren kişinin Müslüman olması şarttır

  Kâfirin itikafa girmesi sahih olmaz.
  İtikafta ergenlik çağına gelmiş olmak şart değildir

  İtikafta ergenlik çağına gelmiş olmak şart değildir. Bu nedenle mümeyyiz (iyi ve kötüyü ayıran) bir çocuğun itikafı da geçerlidir. (İslam İlmihali-M.Asım Köksal)
  İtikafa giren bir Müslüman temiz olmalıdır

  İtikaf yapan Müslüman, âkil (akıllı) ve temiz olmalıdır. Onun için Müslüman olmayanın, delinin, cünübün, hayız ile nifastan temiz bulunmayanın itikafı olmaz.
  Gayr-i müslim ibadete, mecnun da niyete ehil değildir. Temiz olmayanların da mescitlere girmesi yasaktır.
  İtikafın sahih olması için cünüplükten, hayız ve nifas halinden temiz bulunmalıdır. Bu şart Şafiîlerle Hanbelîlere göredir. Malikîlerle Hanefîler buna muhaliftirler. (Büyük İslam İlmihali)

  İtikaf yapan oruçlu olmalıdır

  Vâcip olan bir itikafta, itikaf yapan oruçlu bulunmalıdır. Bu halde orucun yanılarak bozulması itikafa zarar vermez. Diğer itikaflar için oruç şart değildir. Çünkü onlar için bir müddet yoktur. Öyle ki camiden bir iki saat içinde çıkıncaya kadar itikafa niyet edilmesi de sahihtir. (Şafiîlere göre, vacip bir itikafta da oruç şart değildir.) (Büyük İslam İlmihali)
  Kadın kocasının izni olmadan itikaf yapamaz

  İtikaf için buluğ, erkeklik, hürriyet şart değildir. Buna göre akıllı olan çocuğun, kadının, kölenin itikafları sahihtir. Şu kadar var ki, kadının itikafı kocasının ve kölenin itikafı da efendisinin iznine bağlıdır. İsterse bunlar itikafı nezretmiş (adak adamak) olsunlar, hüküm aynıdır. İzin bulunmayınca kadın, nezretmiş olduğu itikafı kocasından ayrıldıktan sonra, köle de azad edildikten sonra kaza eder. (Büyük İslam İlmihali)
  Zevcesine itikaf için izin veren bir kimse sözünden dönemez

  Bir kimse, itikaf için zevcesine izin verse bundan dönemez, artık engellenmesi doğru olmaz. Efendi ise, kölesine verdiği izinden dönebilir.
  Mükâteb (sözleşmeli) bir köle ise, efendisinin izni olmasa da, itikafta bulunabilir. Çünkü kısmen hürriyetine sahiptir. (Büyük İslam İlmihali)

  İtikafta dışarı çıkmamak gerektir

  Hz. Aişe der ki:
  “İtikaf yapan kişiye sünnet olan şey hasta ziyaretine gitmemesi, cenazeye katılmaması, kadına dokunmaması, kadınla ilişkiye geçmemesi ve çok önemli bir ihtiyaç dışında hiç dışarı çıkmamasıdır. İtikaf ancak oruçla olur. Ayrıca cemaatle namaz kılınan mescitte itikaf yapabilir.” (Ebu Davud-Cem'ul Fevaid)

  Resulullah (asm) zorunlu olmadıkça mescitten ayrılmazdı

  “Resulullah (asm) eve zorunlu bir ihtiyaç dışında gitmezdi.” (Müslim
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  İtikafın hükmü nedir

  İtikaf nasıl olur?

  Söz konusu camide sizden başka itikafa giren varsa, kendi aranızda cemaat olursunuz. Akşam namazında dışarıdan gelen cemaatin olmaması itikafınıza zarar vermez.  Hanefi Mezhebi’ne göre, itikafın şartlarından biri içinde cemaatle namaz kılınan bir camide olmasıdır. Bundan maksat, imam ve müezzini olan resmi bir caminin olmasıdır. Bu özelliğe sahip olan bir camide -beş vakit namaz kılınsın, kılınmasın-, itikafa girmeye uygundur.(bk. Fethu’l-Kadir, 2/106; V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/693).

  İtikaf esnasında asıl olan dünyadan tamamen sıyrılıp Allah’a yönelmektir. Bu sebeple, zorunlu olmadığı sürece dünya kelamına rağbet etmemek lazımdır. Bununla beraber, kişi, itikaf esnasında -malı camiye getirmeden- zaruri olan ihtiyaçları için alış-veriş bile edebilir.(a.g.e, 2/708). O halde bir zaruret varsa, itikafta olan kişinin telefonla konuşmasında bir sakınca yoktur. Yeter ki, dinî hislerinin dağılmasına sebep olmasın.

  Camiyi kirletmeyecek yemek türlerini tercih etmeli, itikafın ruhuna uygun olarak fazla leziz şeylere heveslenmemeli, günlük veya on günlük süreye göre yiyecekler tespit edilmeli, her zamankinden daha çok israftan kaçınmalıdır.

  Yemekler günlük geliyorsa, mümkün ölçüde -tecrübeye dayanarak- fazla gelmesine mani olmalıdır. Şayet birkaç günlük geliyorsa ve bunun hacmini tespit edemiyorsa, bozulmasına mani olacak şekilde bir yerlere vermeli, o da olmazsa, hayvanlara yedirmelidir. Özetle israf olmasını önleyecek tedbirler ne ise onlar alınmalıdır.

  Yatmak konusunda ise mühim olan caminin mihrap kısmından, gelen cemaatin huzurunu bozan yerlerden uzakta olmaktır. Mümkün olduğunca -evde olduğu gibi- sünnete uygun yatmaktır. Kolay gelsin, Allah ibadetlerinizi kabul etsin; bizi de duada unutmayın

+ Yorum Gönder