+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Her Yıl Oruç Tuttuğumuz Mübarek Ramazan Ayının Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Her Yıl Oruç Tuttuğumuz Mübarek Ramazan Ayının Özellikleri
  Her Yıl Oruç Tuttuğumuz Mübarek Ramazan Ayının Özellikleri kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Her Yıl Oruç Tuttuğumuz Mübarek Ramazan Ayının Özellikleri Hakkında Bilgi

  Bu ay, orucu, sahuru, iftarı, teravihi, dolan camileri, dinlenen vaaz ve mukabeleleri ile bereket ayıdır, şefaat ayıdır. Bu ay, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)’e, kıyamete kadar insanlığa ışık tutacak olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bir aydır.

  [1] Ramazan, içerisinde insanlık için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini taşıyan bir aydır. Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtulma ayıdır.

  m-barek-ramazan-ay-.jpg

  Öz ifadeyle Ramazan, Kur’an ve oruç ayıdır. Burada sizlere Ramazan ayının belli başlı temel özelliklerini kısaca açıklamak istiyorum.

  RAMAZAN AYI RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR
  Ramazan ayı; ilâhî rahmet ve mağfiretin zirveye ulaştığı ve oluk oluk aktığı bir aydır. Kalbimizi ve bütün organlarımızı kötülüklerden kurtarmak için ibadetlerle Cenab-ı Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmak için, bu ay kaçırılmaz bir fırsattır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Kim Ramazanın faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları affedilir.”

  [2]“Benim ümmetime Ramazan ayında beş şey verildi ki, benden önceki peygamberlere bunlar verilmedi:
  Birincisi; Ramazanın ilk gecesi oldu mu Allah Teala ümmetime rahmetiyle nazar eder ve Allah kime de rahmetle nazar etmişse, ona ebedî azap etmez.
  İkincisi; akşama doğru onların ağzında meydana gelen koku Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
  Üçüncüsü; melekler, onlar için gece ve gündüz istiğfar ederler.
  Dördüncüsü; Allah Teala, cennetine emir buyurur: “Hazırlan ve süslen ki, kullarımın dünya sıkıntılarından (kurtulup) benim yurduma ve lütfuma gelip rahata kavuşmaları yaklaştı.”
  Beşincisi; Ramazanın son gecesi olduğunda onların hepsine birden mağfiret eder.”

  [3]Ramazan ayına kavuşup da, o ayı Allah’ın razı olacağı şekilde geçirenleri Rabbimiz af ve mağfiret edecektir. O hâlde; evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem ateşinden kurtuluşa vesile olan Ramazan ayını en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız.
  RAMAZAN AYI ORUÇ AYIDIR
  Ramazan ayı, oruç ayıdır. Savm veya sıyam Arapça bir kelime olup, “nefsi eğilim duyduğu şeylerden geri tutmak, menetmek” anlamına gelir. Türkçe’de karşılığı ise, oruçtur. Orucun dindeki anlamı ise; “dinî emirlerle yükümlü bir insanın, tan yeri ağarmasından güneşin batmasına kadar olan zaman içinde yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle geri durmasıdır.”
  Orucun Kısa Tarihçesi: Allah Teala, bu ayda müminlere oruç tutmayı farz kılmıştır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:
  “Ey inananlar, sizden öncekilere farz kılındığı gibi (günahlardan) korunmanız için sizin üzerinize de oruç farz kılındı”
  [4]Bu ayetten oruç ibadetinin yalnız Müslümanlara değil, daha önceki milletlere de farz kılındığını anlamaktayız. Hz. İbrahim’in dini Haniflikte de inananlara oruç tutmak farz kılınmıştı. Oruç ibadeti Hz.İbrahim’den önce de mevcuttu. Tufan ile alakalı olarak Hz.Nuh tarafından tutulan Muharrem orucu, İslâmdaki Aşure orucunun menşei olarak görülmektedir. Bir hadiste; Hz.Nuh, Ramazan ve Kurban bayramları hariç, bütün yılı oruç tutarak geçirdiği bildirilmiştir.

  [5]Tevrat’ta Yahudilere oruç tutmaları emredilmiştir.

  [6] Yahudilikte oruç, bazen nefsi kırma, bazen de cefa vasıtası sayılmış, bazen de, Allah’a yaklaşma vesilesi kabul edilmiştir.

  [7] Yahudilikteki oruçların bir kısmının matem alâmeti, bir kısmının tehlike karşısında tazarru’ ve niyaz için tutulduğu an*laşılmaktadır.
  Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre oruç, Hıristiyanlara da farz kılınmıştır.

  [8] Oruç kilisenin üçüncü emridir.

  [9] Hz. İsâ’nın da, kendisine peygamberlik verilmeden önce kırk gün oruç ile, Yahudilikte farz olan Keffâret Orucunu her samimi Yahudi gibi tuttuğu kaydedilmektedir. Hz.İsâ, oruç için hükümler koymamış, geride bir takım prensipler bırakarak kiliseyi tatbik edeceği kanunlar koymada serbest bırakmıştır.Sahura kalkıp yemek yemek müstehaptır. Peygamberimiz:

  [10]“Sahurda yemek yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır” buyurmuştur.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ramazan ayında tuttuğumuz oruç bize farz olan islamın beş şartlardan biridir. ramazan ayı huzur , bolluk ve bereket ayıdır. bu ayda yardımlaşmalar halden anlamalar çoğalır. peygamber efendimiz ramazan ayının önemiyle ilgili tam hatırlamıyorum ama şöyle bir söz söylemişti: kullar, ramazan ayında na kadar fazilet ve hayrın olduğunu bilselerdi, senenin tamamının ramazan olmasını temenni ederlerdi . demiştir.
+ Yorum Gönder


ramazan ayının özellikleri,  ramazan ayının özellikleri nelerdir