+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Mübarek gün ve geceler hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Mübarek gün ve geceler hangileridir

  Uç aylar nedir hakkında bilgi  Hicrî kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına halk arasında üç aylar denir. Bu ayların önemi beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Miraç gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rasdar.


  Mübarek gün ve geceler.jpg

  1 İz. Peygamber'den bu ayların faziletinden söz eden çeşitli hadisler nakledilmiştir. RasÛlÜllah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur.

  Mübarek gün ve gecelerden Aşure günü Muharrem ayının onuncu günü olup,304 geri kalan dört tanesi üç ayların içindedir. Bunlar hakkında kısa bilgi vereceğiz:

  a) Regâib gecesi: Üç aylardan ilki olan Recep ayının Cuma gecesi "Regâib gecesi'dır. Bu gecede Allah Rasûlü'nün, çeşitli tecellilere mazhar olup on iki rekât namaz kıldığı nakledilir. Bu gecede Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) anne rahmine düştüğü veya annesi Hz. Âmine'nin onun hamileliğine bu gecede muttali olduğu söylenmiştir.

  b) Miraç gecesi: Recep ayının 27. gecesidir. Bu gecede Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) bir mucize olarak Mekke'den aknmış Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere yolculuk yaptırılmış, birçok tecellilere mazhar olmuştur. Isra sûresinin ilk ayetinde bu yolculuktan söz ediHr ve Mescid-i Aksa'nın çevresinin bereketii kıkndığı bildirilir. Bu gecede Hz. Peygamber yedi kat göklere yükselmiş ve Yüce Allah ile doğrudan mükâlemede bulunmuş, beş vakit namaz bu gecede farz kıknmış ve Bakara sûresinin son iki ayeti bu gecede indirilmiştir.

  c) Berat gecesi: Şaban ayının on beşinci gecesidir. Bu gecede; mahlûkatın bir yıl içindeki rızıklarına, zengin veya yoksul, aziz veya zeki olacaklarına, ecellerine ve kimlerin o yıl içinde hac yapacaklarına ait bilgilerin Cenab-ı Hak tarafından uygulanmak üzere görevk meleklere intikal ettirileceği bekrtihr.305

  d) Kadir gecesi: Kadr sûresinde bin aydan daha faziletii olduğu bildirilen Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu gece hakkında Hz. Peygamber şöyle bujoırmuştur: "Kim kadir gecesini sevabına inanarak ve ecrini Aliah'tan bekleyerek ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır."306

  Bir kısım âlimlere göre Kur'ân-ı Kerim Berat gecesinde Levh-i mahfuz'dan topluca dünya semasına indirilmiş ve Ramazan'daki Kadir gecesinde de parça parça indirilmeye başlanarak, bu iniş 23 yılda tamamlanmışür. Bu görüşte olanlar Duhan sûresi 3. ayetteki "Mübarek gece" yi Berat gecesi olarak tefsir ederler.307

  Bu mübarek gün ve gecelerle ilgili özel bir nafile namaz yoktur. Ancak bu değerli gecelerde kaza ve nafile namaz kılmak, Kur'ân okumak, dua, zikir ve ilimle uğraşmak kişiye büyük ecir kazandırır. Kadir gecesine eriştiği takdirde nasıl dua edeceğini soran Hz. Aişe'ye Allah'ın Rasûlü şu duayı okumasını tavsiye etmiştir:

  "Ey Allah'ım! Şüphesiz sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!"308

  Mü'minler özellikle üç aylarda namaz, oruç, zekât ve hac gibi İslâm'ın beş ana şartlarındaki eksikleri telâfi yoluna gitmelidir. Kazaya kalan namaz ve oruç borçlarını bu değerli aylarda telâfi etmek güzel olur. Daha önceden verilmeyen zekât borcu varsa, ehline hesaplatürarak bir an önce yoksulları sevindirmeliyiz. İş ve mesleğimizin İslâm'a uymayan tarafları varsa, bunları ehline tesbit ettirerek düzeltme yoluna gitmeliyiz.


  304 Buhârî, savm, 69.
  305 Ebussud, Tefsir, VIII, 58.
  306 Buhâri, iman, 25, savm, 6, leyletü'l-Kadr, 1; Müslim, müsâfirîn, 175, 176.
  307 bk. Râzî, Tefsir, XXVII, 240; Kurtubî, Cami', XVI, 126.
  308 Tirmizî, deavât, 84; İbn Mâce, dua, 5.
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  mübarek gün ve geceler
  *kadir gecesi
  *miraç gecesi
  *regaip gecesi
  *beraat gecesi
  bunlar hayırlı günlerdir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Toplumda recep ,şaban , ramazan aylarına üç aylar denir. bu aylarda önemli günler olduğu için üç ayların önemi büyüktür.
+ Yorum Gönder