+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılmalıdır


  Oruca niyet ne zaman ve nasıl yapılmalıdır hakkında bilgi


  Her türlü oruç için mümkün oldukça, sabah vakti girmeden önce veya geceden niyet etmek en faziletli olanıdır. Böylece niyet, oruç ibadetine başlama sırasında bulunmuş olur. Bununla birlikte, Ramazan orucuna, nafile oruçlara ve tutulacağı gün ve tarih beHr-tilmiş olan adak oruçlarına, güneşin batımından itibaren ertesi gün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az öncesine kadar niyet edilebilir. Fakat güneşin, tepe noktasından baüya yönelmesinden itibaren akşama kadar artık hiçbir oruca niyet edilemez. Bu konuda mukim ile yolcu veya hasta ile sağlam kimse arasında bir fark yoktur.315 Ancak bu gibi oruçlara öğleden önceye kadar niyet edilebilmesi, ikinci fecirden itibaren yiyip içmek gibi oruca engel bir şeyin bulunmamasına bağlıdır. Bununla birlikte kaza ve kefaret oruçları ile mutlak adak orucuna güneşin batışından, en geç imsak vakti girinceye kadar niyet edilmesi gerekir.


  oruca-niyet-ne-zaman-ve-nas-l-yap-lmal-d


  Fakihlerin çoğunluğuna göre Ramazan'm her günü için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadet olup, başka günlerde tutulan veya tutulacak olan oruçla ilişkisi yoktur. Nitekim bir günün orucu bozulsa, öteki günlerin orucu bundan etkilenmez.

  Malikilere göre ise, ara vermeksizin peş peşe tutulması gereken oruçlarda en başta yapılacak tek niyet yeterlidir. Dayandıkları delil; "Sizden her kim Ramazan ayma yetişirse oruç tutsun." (Bakara, 2/185) ayetidir. Ay, tek bir zamana verilen isimdir. Bu yüzden ay süresince oruç tutmak tek bir ibadettir. Bu ise namaz ve hacca benzer, tek bir niyet ile eda edilebilir.316

  Bir bayan henüz adet hakkınde iken geceleyin oruca niyet etse, ikinci fecirden önce temizlenmiş olursa orucu sahih olur.

  Oruca güneş battıktan sonra niyet edilmesi halinde, ikinci fecre kadar yeme içme ve cinsel ilişkide bulunma oruca zarar vermez. Çünkü geceden yapılan niyet ikinci fecirden itibaren başlayacak olan oruç ibadeti için yapılmış olur. Nitekim ikinci fecirden önceye kadar bu niyetten dönülmesi de mümkündür.317


  315 Kâsânî, age, II, 85; İbnü'l-Hümâm, age, II, 43-50, 62; Şürünbülâlî, s. 106; Meydânı, Lübâb, I, 163.
  316 Kâsânî, age, II, 85; İbn Rüşd, age, I, 282 vd.; İbn Kudâme, age, III, 93; Şirbînî, age, I, 424.
  317 bk. Kâsânî, age, II, 83 vd.; İbnü'l-Hümâm, age, II, 43 vd.; Şürünbülâlî, s. 106; Serahsî, Mebsût, 3. baskı, Beyrut 1398/1978, III, 128 vd.; el-Fetâvâl-Hindiyye, 3.
 2. ismail
  Devamlı Üye

  yatsı namazı tesbihatında ya da yatsı ile teravih arasında aslında cemaatle namaz kılanlar için imam söyler ne zaman niyet edeceklerini ama unutanlar ya da cemaatle namaz kılmayanlar da sahurda ezan okunmadan önceye kadar niyet edebilirler ama sabah olunca niyetli olup olmadığından şüphe eden kimsenin hatırlamaya yardımcı olacak bir şey yoksa hem o gün oruçlu kalması gerek hem de kazasını tutması gerek
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Oruca niyet genelde sahur vakitlerinde yapılır. ancak bu maliki mezhebi içi geçerli değildir. çünkü maliki mezhebi diğer üç mezhepten farklı olarak ramazandan bir gün önce niyet edilir ve bu niyet bütün oruç tutulan günler için geçerlidir.
+ Yorum Gönder