+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Önceki yıllarda tutulamayan oruçlar nasıl kaza edilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Önceki yıllarda tutulamayan oruçlar nasıl kaza edilir

  Önceki yıllarda tutulamayan oruçlar nasıl kaza edilir kısaca


  Özürlü veya özürsüz olarak Ramazan orucunu tutmayan akıllı ve ergin Müslümanın, daha sonra tutamadığı günler sayısınca "kaza orucu" tutması gerekir. Tutmama hastakk, yolculuk, hayız, nifas ve benzeri özürler sebebiyle yahut kasten veya yanılarak niyeti terk etmek suretiyle olabilir.321 Delil şu ayet-i kerime'dir: "Sizden her kim hasta veya yolcu bulunursa tutamadığı günler sayısınca, diğer günlerde oruç tutsun." (Bakara, 2/184)

  tutulamayan-oru-lar-nas-l-kaza-edilir.jpg

  Hz. Aişe'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyrulur: "Biz, Hz. Peygamber döneminde âdet görünce orucu kaza etmekle emrolunurduk."322

  Hanefî ve Mâlikîler'e göre, Ramazan orucunun kazası gibi, kefaret, adak veya başlanmış ve bozulmuş olan nafile oruçların kazası da gereklidir.

  Ramazan orucunun kazası ömür boyu mümkündür. Şâfiîler'e göre ise gelecek Ramazan'a kadar kaza edilmelidir. Aksi halde bu Ramazan ayından sonra hem kaza hem de fidye gerekir.

  Ramazan orucunun kazasında peş peşe olma veya acele edilme şartı yoktur. Kişi kaza oruçlarını dilerse ayrı ayrı veya pe'ş peşe günlerde tutabilir. Çünkü oruçların kazasını bildiren ayet mudakür.323

  Üzerinde Ramazan'a ait oruç borcu olan kimse için iki durum söz konusudur:

  a) Çoğunluk fakihlere göre, oruç kazası bulunan ldmse, vakit darlığı, hastalık, yolculuk, aşırı yaşlılık veya sürekli hastalık gibi bir özür yüzünden orucunu kaza edemeden ölmüşse, bu oruç borcu düşmüş sayılır. Çünkü bu imkânsızlığın ortaya çıkmasında kendisinin bir kusuru yoktur. Bu oruçlar hac'da olduğu gibi bedelsiz olarak düşmüştür. Kaza edilmeleri de gerekmez. Çünkü bunları yerine getirecek zaman ve imkân olmamıştır.

  b) Oruç borcu olan kişi oruçlarının kazasını yapma imkânını elde ettikten sonra ölmüşse velisi onun için oruç tutamaz. Gerek sağlığında ve gerekse öldükten sonra bunda vekâlet ve niyabet de caiz olmaz. Hadiste şöyle buyrulur: "Üzerinde bir ay oruç borcu olduğu halde ölen kimse adına, her gün için bir yoksul doyurulsun."324


  321 İbnü'l-Hümâm, age, II, 80 vd.; İbn Rüşd, age, I, 288.
  322 Ebû Dâvûd, tahâre, 104; Buhârî, hayz, 20; Tirmizî, savm, 67.
  323 İbnü'l-Hümâm, age, II, 81.
  324 İbn Mâce, sıyâm, 50; Ayrıca bk. Tirmizî, savm, 23; Mâlik, Muvatta', sıyâm, 53.
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  önceki yıllarda tutulmayan oruçlar şimdi tutulabilir eğer kazanız varsa biran önce tutmanızı tavsiye ederim örneğin kazanız var sabaha karşı niyet ederseniz sabah oruçlu olursunuz eğer fazla acıkmamak ve fazla susamamak için ezan okunmadan önce bol bol su için ve bol bol sebze yiyin.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Önceki yıllarda ramazan ayında tutulmayan oruçlar bir sonraki günlerde kaza yapılır. ancak kaza orucunu ramazanda doğru bahaneleri olanlar tutabilir.
+ Yorum Gönder


Ramazan oruç tutmayan üzerinde yıllar geçmiş kazası nasıl olur