+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Hangi durumlarda kefaret gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hangi durumlarda kefaret gerekir
  Orucun kefareti nedir?


  Orucun kefareti, bilerek oruç bozmanın bir cezası olup, altmış gün aralıksız oruç tutmak ve tutulamayan orucun kazasını eklemek suretiyle yerine getirilir. Kur'ân'da doğrudan oruç kefareti ile ilgili bir hüküm yoktur. Kefaret hadisle sabittir. Şöyle ki; bir adam Hz. Peygamber'e gelerek Ramazan'ın gündüzünde eşiyle cinsel ilişkide bulunduğunu söylemişti. Bunun üzerine aralarında şu konuşma geçmiştir:

  orucun-kefareti.jpg

  — Köle azat etme imkânın var mı?
  — Hayır, yok.
  — Peş peşe iki ay oruç tutabilir misin?
  - Hayır.
  - Altmış yoksulu doyuracak mali imkânın var mı?
  - Hayır.
  Bu sırada Allah'ın elçisine bir sepet hurma getirildi. Bu hurmayı adama vererek yoksullara dağıtmasını söyledi. Adam "Bizden daha yoksul kimse mi var?" deyince, Allah'ın Rasûlü gülümseyerek "Al git, bunları ailene yedir" diyerek adamı göndermiştir.323

  Oruçla ilgili bu kefaret hükmü, Kur'ân'daki zıhar kefareti ile aynıdır. Zıhar câhiliye döneminde; bir kocanın eşini annesine veya bir yakınına benzeterek, onu kendisine haram kıldığı bir çeşit yemindi.

  Hz. Peygamber; "Kim Ramazan ayında kasten orucunu bozarsa, onun üzerine zıhar yapan kimseye gereken şey (kefaret) vardır."326 buyurmuştur. Burada orucun bozulma şeklinden söz edilmediği için Hanefîler'e göre bilerek yeme-içme yoluyla bozulan oruç için de kefaret gerekir. Diğer yandan Hz. Aişe'nin (radıyaikhu anhâ) rivayet ettiği, "Oruç ancak yenilen içilen şeylerden bozulur, çıkandan bozulmaz."321 hadisi de, orucun bozulma şekli konusunda, genel anlam ifade etmektedir.

  Buna göre; mutat olarak yenilen -içilen bir şeyi oruçlunun bilerek yemesi ve içmesi orucu bozar hem kaza hem kefaret gerekir. Ancak bu arada hastalık, hayız ve nifas hâli, yolculuk, zorlanma, korkutma ve yanılma gibi oruç tutmamayı mubah kılan bir özür ortaya çıkarsa yalnız kaza yeterli olur, kefaret düşer.
  Şâfiîler'e göre oruç kefareti zıhar kefaretine bağlandığı için, sadece cinsel birleşme yoluyla olan oruç için kefaret gerekir. Yeme içme gibi bir yolla bozulan oruç için tevbe ve gün yerine gün oruç kazası yeterli olur.

  Nitekim sahabeden Evs ibn Sabit eşi Havle binti Mâlik'e zıhar yapmış yani onu kendisine annesi gibi haram kılmışü. Havle'nin çözüm için Allah Rasûlüne başvurması ve bu arada Allah'a dua etmesi üzerine zıharla ilgili olarak Mücâdele sûresinin ilk ayetleri inmiştir. Bu ayetlerde zıhar kefareti şöyle açıklandı:

  "Kadınlarına zıhar yapıp da sonra söylediklerinden dönecek olanların, kanlarıyla temas etmeden önce, bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. Size öğüdenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Buna gücü yetmeyen kimse, karısıyla temas etmeden önce, aralıksız iki ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmezse altmış yoksulu doyurmakdır. Bu hükümler, Allah'a ve Rasûlüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kâfirler için can yakıcı bir azap vardır." (Mücâdele, 58/3,4)
  Buna göre zıharın kefareti;
  a) Köle azadı (buna güç yetmezse),
  b) İki ay arakksız oruç (buna da güç yetmezse),
  c) 60 yoksulu doyurmaktır.

  325 Buhârî, savm, 30, hibe, 20, nafakât, 13, keffârât, 2-4; Müslim, sıyâm, 81 37.
  326 İbnu'l-Hümâm, Feth, II, 70.
  327 Zeylaî, Nasbü'r-Râye, II, 253.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Hiç bir durumda kefarete girmek doğru bir şey değildir özellikle oruç ayında kefarete girmenin vebali daha yüksektir .
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kefaret orucu bilerek bozmanın bir neticesi olarak yapılması gerekir. eğer ramazan ayında bilerek oruç tutmadıysanız tutmadığını her gün için ayrı ayrı 60 gün oruç tutmanı gerekir. buda sizin oruç tutmadığınız günlerin kefaretidir yani bedelidir.
+ Yorum Gönder