+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Oruç tutmayanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Oruç tutmayanlar

  Oruç tutmayanlar hakkında yazı

  Mazeretsiz oruç tutmamak günahtır, İslâmî değerlerin sosyal ağırlığının bulunduğu yerlerde bu davranış ayıp da sayılır. Günahlara ve ayıplara karşı toplumun tepki göstermesi tabîidir ve kaçınılmazdır, ancak bu tepkinin amacı, nefret ettirmek, insanı meselâ günahkâr iken kâfir (inkârcı) kılmak, toplumun düzenini bozmak ve fitne çıkarmak değil, irşâd ve ıslâh etmek, düzeltmek, eğitmek, yola getirmek, sevdirerek benimsetmek olmalıdır.
  Orucu açıkça, göstere göstere yiyenlere karşı bazı zamanlarda ve mekânlarda aşırı tepki gösterildiği, meselâ bunların oruç tutanlar tarafından dövüldüğü medyada ileri sürülüyor. Bunun yaygın olmadığı açık bir gerçek; çünkü oruç tutmayanların onda biri bile oruç tutanlar tarafından dövülseydi ülkemizde her gün binlerce vak’a meydana gelirdi.

  oru-tutamayanlar.jpg

  Nadir de olsa aşırı tepkiler bulunabilir, bu tepkilerde oruç tutanların kusurları da bulunabilir, ancak meşhur deyişle “Hırsızın hiç suçu yok mudur?” Hattâ bazıları sırf hâdise çıksın, İslâm’ın ve Müslümanların imajı çirkin görünsün diye tertip ve tahriklerde bulunmuş olamazlar mı? Bu sorulara cevap teşkil eden bir hikâye, bir de şiir nakletmek istiyorum:
  Yahudi’nin biri mahallelerde dolaşıp incik boncuk, şeker, sakız vb şeyleri, mal karşılığı satıyor ve Müslümanları kandırıyormuş. Akıllı bir Müslüman çocuk durumun farkına vararak arkadaşlarını uyarmaya kalkışınca Yahudi satıcı, çocuğu çaktırmadan çimdiklemiş, canı acıyan çocuk ağlamaya başlayınca da ondan daha yüksek sesle kendisi ağlamış, gürültüye büyükler gelmişler, Yahudi -çocuğun ağzını açmasına fırsat vermeden- “Bu çocuk beni çimdikledi” diye şikâyette bulunmuş, çocuk bir tokat da büyüklerden yemiş, ağlayarak evinin yolunu tutmuş, bir daha aklını kullanmamaya azmetmiş.

  Oruçluyu tahrik etme kastına yönelik bir davranış ve bunun sonucunu


  M. Akif şöyle dile getirmiş:  Saat on bir sularındaydı vapur beklerken
  Yolcular Bafra’yı tellendirivermez mi sana…
  Hayır oğlum, nasıl olduysa apıştım kaldım
  Çocuğun tavrı değişmişti. Dedim: “Bak Asım,
  Dalaşırsan bu heriflerle üzersin babanı.”
  İçlerinden biri, hem şüphesiz en kaltabanı
  Üç nefes püfleyerek burnuma : “Sen söyle hoca!
  Neye bağlanmalı hayvan gibi hâlâ oruca?”
  Deyivermez mi, tabîî senin oğlan tokadı,
  Herifin yırtılacak ağzına kalkıp yamadı…
  Galiba pek canı yokmuş ki yuvarlandı leşi
  Asıl itler gerideymiş, koşarak dördü beşi
  Ansızın serdiler evlâdımı karşımda yere
  Ben şaşırmış “Aman oğlum” demişim bir kere…
  Bu çomarlarda o vaz’iyyete gelmişlerdi
  Hepsinin hakkını Allah için oğlan verdi!…

  Müslümana düşen hikmet, merhamet, hoşgörü ve sevgi…
  Her duyduğunu doğru sanmak ve hemen Müslümanları suçlamak da yanlış.

 2. Fatih
  Yeni Üye

  Oruç tutmayla ilgili yazı

  Oruç tutmak Müslüman olmanın bir şartıdır İslamı kabul eden, kendisini Müslüman olarak gören ve "Elhamdülillah Müslümanım" diyen bir insanın Ramazan orucunu tutması, her şeyden önce Allah'a verdiği sözü yerine getirmesidir

  Müslim / Müslüman, "teslim olmak, selamette bulunmak" demektir Kendisini bütünüyle göklerin ve yerin Sahabine teslim eden bir Müslümanın Ramazan girer girmez bu teslimiyetin bir gereği olarak oruç ibadetine önem verir, kulluğunu yerine getirir Bunun aksini düşünmek, sağlığı, sıhhati yerinde olduğu halde Ramazan orucunu ihmal etmek, bir kere Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, manevi kazancından mahrum kalmaktır Ama asıl kayıp, tutulmayan orucun yerini hiçbir şeyin dolduramamasıdır Peygamberimiz (sav) bu durumu şöyle ifade ediyor:

  "Kim Ramazan'da özürsüz ve hasta olmaksızın bir gün oruç yerse, bütün sene boyunca oruç tutsa onu yerine getirmiş olmaz" (et-Tergîb Vet' -Terhîb, 2:452)

  Hiçbir mazereti olmadığı halde kasten orucunu bozan bir kimse altmış gün keffaret orucu tutarak borcunu ödemiş olsa bile, bozmuş olduğu orucun sevabını bir daha elde edemez O fazileti bulamaz Çünkü vaktinde yapılan bir ibadetin sevabına, faziletine kazası yapılmakla ulaşmak mümkün olmaz

  Meselenin bir de âhiret boyutu var Yani uhrevi cezası söz konusudur Sevgili Peygamberimiz (sav)'in oruç tutmayanın ahiretteki cezasını şöyle anlatıyor:

  "Ben uyuyorken, iki adam geldi, iki koltuğumdan tutarak çıkması zor bir dağa götürdüler ve: "Buraya çık" dediler

  Ben de: "Çıkamam" deyince: "Biz onu sana kolaylaştırırız" dediler Bunun üzerine dağa çıkmaya başladım Ortasına gelince âniden kuvvetli sesler duyuldu

  Ben, "Bu sesler nedir?" deyince: "Cehennem halkının feryadıdır" dediler

  "Tekrar gitmeye başladık Bir de gördük ki avurtları yarılmış, bu yarıklardan kanlar akan, ayakları bağlanmış bir topluluk!" Ben, "Bunlar kim?" dedim "Oruçlarını vaktinden önce yiyenler (oruç tutmayanlar)" dediler (et-Tergîb Vet' -Terhîb, 2:453)

  Bu kayıpları yaşamamak, bu cezalarla karşılaşmamak için, maddi manevi yüzlerce faydası olan orucu ihmal etmemeli, kulluğun zevkine varmalıdır

  Hazret-i Mevlana'nın orucu: Oruç anası keremlerde bulundu, çocuklarına geldi, kavuştu Çocuğum! Fırsatı kaçırma, oruç ananı sıkıca tut, bırakma! Oruç anasının güzel yüzünü seyret! Onun lütuf sütünü em! Onun yurdunu yurt edin! Orucun kapısında otur! Rıza çölüne bak, Allah'ın ilkbaharını seyret! Oruç nergisleri ile dolu olan can cennetini müşahede et! Ey gonca! Sen çok güçsüzsün Gelişmemişsin İpte oynayan bahar cambazı gibi sıçra, oruç çemberinden geç! Ey gül! Kanlara batmışsın, hal böyle iken, neden gönlün hoş, neden gülüp duruyorsun?

  Yoksa Halil'in İshak'ı mısın ki, oruç hançerinden hoşlanıyorsun? Neden ekmeğe aşıksın? Bahar mevsiminde gençleşen dünyayı seyret! Oruç harmanından can buğdayı satın al!

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ramazan ayında kendilerine farz olan orucu bilerek tutmayan kişilerin işlediği bu günah büyüktür. onlar allahın verdiği emre oruç tutmayarak karşı gelmişlerdir. bence bilerek oruç tutmadıkları için cehennemde yanacaklarını unutmasınlar.
+ Yorum Gönder