+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Niçin Oruç Tutuyoruz? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Arzu
  Yeni Üye

  Niçin Oruç Tutuyoruz?
  Orucu neden tutuyoruz
  Layıkıyla tutulan bir oruç, mü’minde tarifsiz güzelliklere vesile olur. Sadece beden değil nefse de rahmani hava hakim olur. Ancak, sıhhat ve afiyete vesile olsa da biz bu faydalar için değil orucu Rabbimiz emrettiği için tutarız.

  Orucu neden tutuyoruz.jpg

  Biz, herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutarız. Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) diyor ki: “Karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet, ticaretçinin ibadetidir. Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin ibadetidir. Allah’ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin ibadetidir.” Makbul olan ibadet, Hz. Ali’nin de belirttiği gibi Allah’ın nimetlerine karşı şükran borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir. Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile yapılan ibadetleri kabul eder.

  Rabbimiz’in emri olan oruçta pek çok güzellikler ve sıhhate dair ince noktalar da saklıdır. Ama biz orucumuzu bu nimetler için değil, dediğimiz gibi Rabbimizin emri olduğu için tutarız.

  Alimler demişlerdir ki: oruç ve açlıkta 10 güzel özellik vardır:

  l. Açlıkta kalp safası, gönlün hakka teslimiyeti, göz keskinliği vardır.
  Tokluk ise aptallık ve tenbellik verir, basireti kör eder.

  2. Açlıkta kalp inceliği artar. Kalbin ve duyguların incelmesi de insanı Rabbine yakarışındaki lezzeti idrak etmeye hazırlar.

  3. Lüzumsuz rahatlık, gamsızlık ve Allah’a isyanın başlangıcı ve aynı zamanda büyük mahrumiyetlerin sebebi olan iftihar ve böbürlenme duygusu gider. Nefis açlıkla kırıldığı kadar hiç bir şeyle kırılmaz.

  4. İnsan kendisi açlığın acısını yaşarken, başkalarını daha iyi anlar. Aç olanlar, fakirleri ve zayıfları unutmazlar.

  5. Açlık bütün günaha dönük arzuları kırar, devamlı kötülüğü emreden nefsi (nefs-i emmareyi) dizginler.

  6. Açlık, kişinin üzerindeki gafleti atar. Bu sebeble büyük veliler sevenlerine, “Çok yemeyiniz, çok içmeyiniz, bu sebeple çok uyursunuz ve hüsrana uğrarsınız” diye tavsiyede bulunmuşlardır.

  7. Açlıkta ibadete devam kolaylaşır. Toklukta insana çöken miskinliği atmak daha zordur. Aç insanın Rabbine yönelişi daha samimidir.

  8. Açlıkta sıhhat vardır. Hastalıkların çoğunun sebebi çok yemek, çok içmek, çok uyumaktır.

  9. Az yemeğe alışanlar, az mala da kanaat eder. Bu sebeble Rasûlullah (sas) : “İktisada riayet eden fakirliğe düçar olmaz.” buyurmuşlardır.

  10. Aç insan açlığın ne olduğunu bildiği için, yemeğinin artanını, ya da sadakasını verirken daha bir yüksek gönüllü olur. Kıyamette de bu fazileti vesilesiyle sadakası altında gölgelenir.

  Alıntı
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Oruç nedir? Niçin oruç tutuyoruz?  Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir Terim olarak ise, “tan yerinin ağarmasından güneşin batma vaktine kadar, bir gaye uğruna bilinçli bir şekilde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durup nefsi dizginlemek” demektir
  Pek çok hüküm gibi oruç da, İslâm’ın ilk yıllarında değil de Medine döneminde farz kılınmıştır Orucun farz kılınması tarih olarak hicretin ikinci yılının Şaban ayına rastlamıştır  ORUCUN FARZ OLUŞU KUR’AN VE SÜNNET’LE SABİTTİR

  “Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı Böylece umulur ki korunursunuz” (Bakara, 2/183) ayeti ile “O sayılı günler, Ramazan ayıdır O Ramazan ayı ki insanlığa bir Rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi Artık sizden kim Ramazan ayının hilâlini görürse, o gün oruç tutsun Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir” (Bakara 2/185) ayeti orucun İslam dininde farz olduğunu anlatmaktadır
  Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:
  “İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah bulunmadığına ve Peygamber Efendimiz’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekât vermek, Ramazan orucu tutmak, gücü yetenler için Beytullah’ı ziyaret etmek” (Buharî, İman 1; Müslim, İman 20; Tirmizi, İman 3)

  ***

  Orucun farz olduğunu bildiren diğer bir rivayet de şudur:
  “Saçı başı dağınık bir adam Peygamber Efendimiz’e gelerek: “Ya Resûlallah! Bana Allah’ın üzerime oruç olarak neyi farz kıldığını haber verir misin?” dedi Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: “Ramazan ayını (orucunu) farz kıldı” Adam: “Benim üzerimde bundan başka bir borç var mıdır?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz: “Hayır, ancak kendiliğinden nafile olarak yaparsan bu müstesn┠buyurdu Adam, bundan sonra sorularına devam ederek: “Allah’ın bana farz kıldığı zekâttan haber ver” dedi Peygamber Efendimiz ona İslâm’ın gösterdiği yolları ve esasları anlattı Bundan sonra adam şöyle dedi: “Sana ikramda bulunan Allah’a yemin olsun ki, bu söylenenlerden ne fazla ne de eksik yaparım” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz: “Eğer doğru söylüyorsa, bu adam kurtulmuştur, (yahut başka bir rivayette de) cennete gidecektir” buyurdu (Buharî, İman 3; Savm 1; Müslim, İman 8, 9; Ebu Davud, Salat 1; Nesâi, Salat 4)

  ***

  Niçin oruç tutmalıyız?
  Mümin, herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutmalıdır Orucunu bedene, topluma kazandırdığı hususların bulunması ile beraber, insan orucu bunlar için değil sadece Allah emrettiği için tutmalıdır
  Hz Ali (radıyallâhu anh) diyor ki:
  - Karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet, ticaretçinin ibadetidir
  - Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin ibadetidir
  - Allah’ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet, hür olan kimsenin ibadetidir (Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtih, 2/135)
  Makbul olan ibadet, Hz Ali’nin de belirttiği gibi Allah’ın nimetlerine karşı şükran borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir
  Allah, ancak böyle samimi bir düşünce ile yapılan ibadetleri kabul eder
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Oruç islamiyetin şartlarından biridir ve ergenlik çağına gelmiş aklı başında her müslüman bireyin üzerine farzdır. oruç tutarken nefsimize hakim olmayı öğreniyoruz, belli bir vakitte aç ve susuz kaldığımız için fakirleri daha iyi anlayabiliyoruz.
+ Yorum Gönder