+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Fıtır Sadakası ne zaman verilir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. MAJİX
  Devamlı Üye

  Fıtır Sadakası ne zaman verilir?


  Fıtır Sadakası verme zamanı kısaca

  Fıtır Sadakası.jpg


  Fıtır sadakasının verilme zamanı, dört mezhebin ortak görüşüne göre, Ramazan Bayramının bir veya iki gün öncesi ile Ramazan Bayram Namazı arasıdır. Hanefîler ve Şafiîlerce yaygın görüşe göre ise, fıtır sadakası Ramazan ayı içerisinde de verilebilir. Yoksulların ihtiyaçlarını bir an önce giderebilmeleri için uygun zaman dilimi ve uygun ortam bulunduktan sonra hemen vermek en tavsiye edilen şeklidir.
  Fıtır Sadakası bayramdan sonraya kadar verilmemiş ise, zimmetten düşmez; zimmeti devam eder ve ilk fırsatta kazaen verilmesi gerekir. Ancak fitreyi bayramdan sonraya bırakmak günahtır.
 2. Gülehasret
  Devamlı Üye

  Fıtır sadakasının verilme vakti hakkında


  Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir. Bu görüş İmam Ebû Hanife`nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te`hiri de câiz değildir. Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir. Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

  Sorularla İslamiyet Editör

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Fıtır sadakası dört mezhebin ortak görüşüyle ramazan bayramından bir yada iki gün önce veya bayram namazına kadar verilir. fıtır sadakası fakir olan kimselere verilir.
+ Yorum Gönder


fıtır sadakası ne zaman verilir,  fitir sadakasi ne zaman verilir,  fitre ve fıtır sadakası ne zaman verilir,  fıtır sadakası ne zaman verilir kısaca